Ján Lauko 05.01.2021

Editoriál 1/2021

Rozmýšľate, či si na začiatku roka dať nejaké predsavzatie? Tiež som nad tým uvažoval, no nevedel som sa rozhodnúť, v čom sa zlepšiť.
Editoriál 1/2021
Ľudovít Malík 05.01.2021

Nenávisť nás nezachráni

Rok 2020 sme uzavreli s koronavírusom a aj na začiatku nového roka nás táto infekčná choroba stále sprevádza; a minimálne niekoľko mesiacov ešte bude. Určite ste si všimli, že to vyvoláva rozličné reakcie v celej našej spoločnosti - od rodín cez firmy po vládu.
Nenávisť nás nezachráni
Ivan Šulík 24.12.2020

Editoriál 51-52/2020

Milí naši čitatelia, máme za sebou ťažký rok spojený so zákerným koronavírusom. Naučili sme sa mnohých vecí vzdať a overili sme si vlastné limity.
Editoriál 51-52/2020
Dušan Argaláš 22.12.2020

Spása je ponúknutá všetkým ľuďom

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že všetko je zamerané na spásu človeka. Jednako i to, že pre univerzálnosť hriechu každý z ľudí potrebuje spásu. Je však jeden jediný, od ktorého spása prichádza a kto ju môže darovať – a tým je nenahraditeľný Boh.

Spása je ponúknutá všetkým ľuďom
Vladimír Štefanič 22.12.2020

Kain z Betlehema

Príbeh na vianočné i všedné dni nech pohladí dušu i srdce, aby sme spoznali, za ktorými dverami sa skrýva večnosť. Porozumel tomu i žobrák Kain.

Kain z Betlehema