Misia kresťanských Európanov

Vprvý májový deň si pripomíname dvadsať rokov od vstupu do Európskej únie. Kým sa Slovensko do nej dostalo, muselo prejsť veľkými reformami a tiež procesom, pri ktorom si malo ujasniť, akým smerom sa chce uberať. Či smerom k hospodársky a demokraticky rozkvitajúcemu Západu založenému na kresťanských koreňoch, alebo smerom k perspektívne hluchému postkomunistickému priestoru prekvitajúcemu mafiou a mocensky silnými, no zároveň neschopnými režimami.
Ján Lauko 30.04.2024
Misia kresťanských Európanov

Slovensko si vybralo Západ. Myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Dnes síce Únia v mnohom na svoje kresťanské korene zabúda, dokonca ich v niektorých oblastiach i popiera, ale úplne ich vytrhnúť nedokáže. A v tomto môžeme vnímať našu misiu súčasných kresťanských Európanov. Obnovme svojím svedectvom kresťanstvo v modernej dobe, v ktorej sa zabúda na Boha a v ktorej sa tiež mnohí spreneverili jeho menu.

Že na to nie sú ideologicky ideálne podmienky? Veď to je podstata misie – šíriť Krista tam, kde ho nepoznajú, kde na neho zabudli, kde mu neveria. Pripomínajme jeho lásku a milosrdenstvo. Ako príklad nám môžu slúžiť naši bojovníci za vieru z čias totality. Tí sa tiež mohli vzdať, keďže kresťanstvo v totalite nemalo miesto, no neurobili to. Ani my by sme to nemali vzdávať a  upínať svoj pohľad iba smerom k naoko kresťansky prijateľnejšiemu priestoru.