Editoriál 19/2024

Pamätám si, že keď som sa ako prvoprijímajúci učil modlitbu po svätom prijímaní, zaujala ma v nej prosba: „Pane, daj, aby som veľmi miloval tvoju i moju nebeskú Matku Máriu.“ Nerozumel som, prečo sa po prijatí Kristovho tela mám modliť aj za Pannu Máriu.
Ján Lauko 07.05.2024
Editoriál 19/2024

Až časom som to začal chápať, najmä počas veľkonočných sviatkov, keď počúvame, ako Mária prežívala s Ježišom všetky veľké udalosti vykupiteľského diela. Tie náročné i tie radostné. Bola stále s ním. Pohľad na ňu nás tak vedie i k pohľadu na Krista. Aj preto ma teší, že v čísle o úcte k matkám máme v Katolíckych novinách článok o Márii ako spoľahlivom smerovníku k Ježišovi (s. 12).

Každá matka udáva smer, akým sa bude uberať jej dieťa. Túto úlohu na seba preberá už vtedy, keď svoju ratolesť nosí v lone. Už vtedy svojím vnútorným nastavením rozhoduje o tom, aký základ do života dostane jej dieťa.

Povolanie matky je veľmi zodpovedná úloha. A zároveň i vyčerpávajúca. Dbať na to, aby dieťa bolo zdravé, nakŕmené, vychovávané, chránené od všetkých negatívnych vplyvov, dá neskutočne zabrať. Obdivujem každú matku, ktorá to zvláda a dokáže sa obetovať pre dobro rodiny. Zároveň obdivujem otcov, ktorí sú pre svoje ženy oporou a snažia sa ich odbremeniť a nie byť im na príťaž (s. 3 a 8).

Pekné príbehy o materstve sa v  tomto vydaní KN dočítate na stranách 4 – 5, kde sa rozprávame s našou kolegyňou a tvorkyňou detskej rubriky Martinou Jokelovou Ťuchovou, či na stranách 16 – 17, kde prinášame profil ovdovenej matky deviatich detí, alebo na strane 19, kde mladá mamička hovorí o strastiach i slastiach povolania matky.