Jaroslav Fabian 17.07.2020

Úrad prevzal nový dómsky farár


V košickej Katedrále sv. Alžbety sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda ujal úradu farára a dekana Allan Tomáš.  

Úrad prevzal nový dómsky farár
Daniel Dian 16.07.2020

Dôležitá je úprimná súčinnosť

Pri sviatosti zmierenia sú dvaja aktéri – spovedajúci sa a spovedník, konajúci in persona Christi, teda v mene Krista, rovnako ako vo svätej omši.   
Dôležitá je úprimná súčinnosť
Milan Kmec 16.07.2020

Ponúkli nové pastoračné inšpirácie

V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 23. júna konalo tematické stretnutie určené pre kňazov s názvom Farské evanjelizačné bunky (FEB). 

Ponúkli nové pastoračné inšpirácie
Ľudovít Malík 14.07.2020

Dajme sa premoriť

Koronavírus na nás posledné mesiace vyskakuje z každej strany. Určite je to už pre mnohých otravné a mnohí to už ani nevnímajú. Žiaľ, vyzerá to tak, že len tak ľahko nezmizne a s ním ani rozličné názory na opatrenia, ktoré v tejto súvislosti zavádzajú krajiny a štáty po celom svete.
Dajme sa premoriť
Peter Slovák 10.07.2020

Otvoril srdce pre každého

Emeritný opát Bronislav Ignác Kramár OPraem bol v poradí 50. opátom kanónie želivských premonštrátov. Symbolicky 20. júna 2020 na deň liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorého bol horlivým ctiteľom, odišiel do večnosti. 
Otvoril srdce pre každého