Štefan Vícen 15.10.2020

Rozdávajme dobro a lásku okolo seba

Pri preklade Svätého písma sv. Hieronym použil na slovo požehnanie výraz benedictio, čo by sme mohli opisne preložiť do slovenčiny ako „hovorenie dobra“. Požehnávať teda znamená hovoriť (priať, zvolávať) dobro niekomu (na niekoho). Je teda veľmi správne zvolávať požehnanie na druhých. Pán Ježiš dokonca hovorí: „Žehnajte tým, čo vás preklínajú“ (Lk 6, 28).
Rozdávajme dobro a lásku okolo seba
Lenka Vatrtová 13.10.2020

Editoriál 42/2020

Ako motto Misijnej nedele, ktorú tento rok slávime 18. októbra, pápež František vybral citát z Knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Otázkou však je, ako toto pozvanie uskutočniť, keď nás pandémia koronavírusu a nové sprísnené opatrenia pripútali doma, len s minimálnym sociálnym kontaktom s okolím.
Editoriál 42/2020
Juraj Tóth 13.10.2020

Viera a veda

Predchádzajúcu nedeľu sme si mohli pripomenúť sviatok svätého pápeža Jána XXIII., ktorý podobne ako jeho predchodcovia i pápeži až do súčasnosti podporoval vzťah medzi vedou a vierou. Či už priamou podporou Pápežskej akadémie vied alebo Vatikánskeho observatória.
Viera a veda
Karol Moravský 09.10.2020

Pusté Čemerné má vzácne relikvie

Rímskokatolícky kostol v Pustom Čemernom získal vzácne relikvie svätých košických mučeníkov. Cirkev objasňuje, že relikvie nie sú magickou matériou, ale môžu byť príležitosťou Božích zázrakov aj v našich individuálnych životoch.
Pusté Čemerné má vzácne relikvie
Václav Kunec 09.10.2020

V Hertníku požehnali prícestný kríž

Pre farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej v Hertníku bol 14. september nielen sviatkom Povýšenia Svätého kríža, ale aj dňom požehnania nového prícestného dreveného kríža s korpusom.
V Hertníku požehnali prícestný kríž