Dagmar Kráľová, FMA 05.05.2022

Mária ako obyčajná, chudobná matka

Ako prežívať materstvo a prostredníctvom Panny Márie sa stotožniť s rolou matky v súčasnosti? Spomeňme si na Máriu, ktorá počatie Ježiša prijala ako dar.
Mária ako obyčajná, chudobná matka
Dominika Ľachká 05.05.2022

Boh miluje dvihnúť nás zo zeme

Do skalnej Svätyne Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov putovalo v Nedeľu Božieho milosrdenstva viac ako tisíc veriacich.
Boh miluje dvihnúť nás zo zeme
Františka Čačková 05.05.2022

Nemajú chlieb, ale pýtali si ružence

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku uskutočnila zbierku ružencov pre vojakov, ktorí bojujú na Ukrajine.
Nemajú chlieb, ale pýtali si ružence
Miroslava Gromanová 03.05.2022

Editoriál 18/2022

Poďme sa spolu poďakovať, pretože ak človek vyjadruje svoju vďaku voči iným, preukazuje tak svoju silu. A ak je tá vďaka spoločná, má viacnásobný účinok a efekt.
Editoriál 18/2022
Jozef Kozák 03.05.2022

Mami, ty si to vedela

Koľkokrát počas života sa opýtame niečo svojej mamy? Od prvých otázok, či si príde k nám ľahnúť, lebo bez nej nezaspíme, cez tie, keď sa pýtame, čo bude na večeru, alebo neskôr, či môžeme prísť s deťmi na víkend, až po otázky o jej zdravotnom stave.
Mami, ty si to vedela