Duchovná obnova

Ondrej Skočík, CM 22.03.2024

Buďme svetlom nádeje aj v beznádeji

Ježiš túžil vypiť kalich bolesti až do dna. Videl, ako ľudia budú milovať kríž, a videl i mučeníkov, ktorí z lásky a na obranu pravdy zažijú podobný osud. Tak, ako mladík zo Záhoria.
Buďme svetlom nádeje aj v beznádeji
Ondrej Skočík, CM 15.03.2024

Dovoľme Ježišovi pretvoriť naše srdce

V tempe života musíme byť pripravení upraviť program našich preplnených dní, aby sme sa mohli stretnúť s Ježišom vo svojom najhlbšom vnútri. Toto stretnutie je pre nás časom pravdy.
Dovoľme Ježišovi pretvoriť naše srdce
Ondrej Skočík, CM 08.03.2024

Rozmýšľajme o radosti plynúcej z kríža

V úvodnom speve pri svätej omši sa modlíme Laetare, Ierusalem. „Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ho milujete; radujte sa a jasajte, čo ste trúchlili, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy“ (Iz 66, 10 – 11)
Rozmýšľajme o radosti plynúcej z kríža
Ondrej Skočík, CM 01.03.2024

Lepšieho sprievodcu ako Ježiša nenájdem

Boh vidí do tvojich hlbín. Takého, aký si. Nemaj však z toho nepríjemný pocit, lebo je to pohľad lásky a milosrdenstva.
Lepšieho sprievodcu ako Ježiša nenájdem
Benjamína Novotná, SCSC 23.02.2024

Keď sa nebo spája so zemou

Staroba je veľký Boží dar, ale je spojená aj s veľkým krížom, ktorý naši drahí starí a chorí ukladajú do pokladnice lásky ako drahokam.
Keď sa nebo spája so zemou