Duchovná obnova

Dagmar Kráľová 05.05.2019

Práca musí mať korene

Komunistickí ideológovia na všetky strany volali: „Práca šľachtí človeka!“, a predsa sa pod ich vedením nepracovalo až tak efektívne. Dnes, naopak, mnohí pracujeme toľko, že sa nestíhame nad významom práce ani zamyslieť. Práca však pre kresťana môže byť jedinečným majákom. 

Práca musí mať korene
Jozef Kozák 28.04.2019

Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja

Ježiš v snahe posilniť v pravde vieru apoštolov, potom čo museli zažiť jeho utrpenie, bolesť, pohŕdanie a smrť, jednoducho koniec vysnívanej cesty, zjavuje sa im a pozdravuje slovami: Pokoj vám! 
Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja
Jozef Jančovič 21.04.2019

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych

V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši Jánovo evanjelium (Jn 20, 1 – 9), kde evanjelista pozoruhodne znásobuje a zlučuje svedkov a svedectvá o zmŕtvychvstaní, čím prekonáva nedostatok priameho svedectva o priebehu Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych
Michal Vivoda 14.04.2019

Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení

Kristus sa rozhodol trpieť dobrovoľne, naplno, bez úľavy, s vnútorným dokonalým súhlasom a s absolútnym stotožnením sa s vôľou Otca. Do spásonosného utrpenia vložil toľko vášne a vnútorného pohnutia citov, koľko môže v láske vyjadriť a zniesť jedine pravý Boh. 
Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení
Tomáš Jellúš SJ 07.04.2019

Manželská nevera zraňuje jadro srdca

Manželstvo je najkrajšia ľudská empíria. Prečo však máme aj bolestnú skúsenosť nevery? Nikdy nesmieme dovoliť, aby nám vyprchalo nadšenie z našej polovičky, inak v tom procese stratíme seba samého.

Manželská nevera zraňuje jadro srdca