Duchovná obnova

Štefan Marián Bankovič 16.06.2023

Život ako služba Písmu svätému

Spiritualitou života, ktorou bola úcta, láska a túžba po Božom slove, je svätý Anton Paduánsky inšpiráciou a posilou pre každého, kto sa ocitne v ťažkostiach.
Život ako služba Písmu svätému
Viktor Mišuth 09.06.2023

Kristus chce kráčať našimi ulicami

Nasledovať Eucharistiu znamená nasledovať Krista. Ježiš Kristus sa stal pre ľudí chlebom a chce kráčať našimi ulicami.
Kristus chce kráčať našimi ulicami
Ján Kuboš 01.06.2023

Stanú sa správcami Božích tajomstiev

Mladí muži, ktorí sa rozhodli pre kňazstvo, sú povolaní vykonávať svoje poslanie v náročnej dobe. Stanú sa správcami Božích tajomstiev, mužmi obety, ale tiež darom pre mnohých podľa vzoru Najvyššieho a večného kňaza.
Stanú sa správcami Božích tajomstiev
Dagmar Kráľová 25.05.2023

Duch Svätý v optike Svätého písma

Turíce sú udalosť, ktorá sa v našom živote bude opakovať. Spolupráca s darmi Ducha Svätého pomáha jednotlivcovi rásť v spojení s Bohom.
Duch Svätý v optike Svätého písma
Pavel Vilhan 18.05.2023

Nebuďme poslucháčmi, čo klamú sami seba

Úlohou kresťanských médií je šíriť pravdu. Zvlášť na to upozorňuje Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Nebuďme poslucháčmi, čo klamú sami seba