Duchovná obnova

Ján Dolný OSB 03.11.2019

Priatelia nám odkazujú, že nebo sa oplatí

Spoločenstvo svätých nie je žiadny abstraktný pojem. Označuje skutočné osoby spojené putom reálnych vzťahov. Ak príbehy svätých obsahujú niečo špecifické, je to ich neobyčajná príťažlivosť. 
Priatelia nám odkazujú, že nebo sa oplatí
Peter Nákačka 27.10.2019

Nenamýšľajme si, že sme spravodliví

Existujú hriechy, ktorých „matkou“ je žiadostivosť, a iné, ktoré spôsobuje pýcha. Práve človek, ktorému sa s Božou pomocou darí chrániť hriechov žiadostivosti – obžerstva, chamtivosti či nezriadenej sexuality, je náchylný upadnúť do hriechu pýchy. Vo vzťahu k blížnym sa prejavuje postojom podceňovania a pohŕdania. Ježiš nás varuje, že hriechy pýchy sú nebezpečnejšie než hriechy žiadostivosti.
Nenamýšľajme si, že sme spravodliví
Jozef Uram 20.10.2019

Budúcnosť Cirkvi závisí i od nás

„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“(Lk 18, 8). Myslím, že znepokojujúca Ježišova otázka je nám všetkým dobre známa. Pripomeňme si však, v akom kontexte ju náš Pán položil.  
Budúcnosť Cirkvi závisí i od nás
Marián Chovanec biskup 13.10.2019

Ruženec je biblická modlitba odhaľujúca Kristovu tvár

Aj pre tretie tisícročie dôležitosť i príťažlivosť modlitby garantuje fakt, že ruženec je biblická modlitba. Všetky základné modlitby ruženca, aj do Zdravasu vkladané tajomstvá pochádzajú zo Svätého písma.
Ruženec je biblická modlitba odhaľujúca Kristovu tvár
Pavol Kruták SVD 06.10.2019

Misionárom máme byť kdekoľvek, dokonca aj doma

Nie náhodou Svätý Otec František zvolil ako motto Mimoriadneho misijného mesiaca slová „pokrstení a poslaní.“ Všetci pokrstení sú pozvaní k tomu, aby svoju vieru žili, ale aj odovzdávali iným.

Misionárom máme byť kdekoľvek, dokonca aj doma