Základná nota Písma je Božia láska

Biblia je rozprávanie o Božej láske. Neviditeľný Boh sa vo svojej veľkej láske prihovára ľuďom ako priateľom. „Drahí bratia a sestry, pokračujte v čítaní Svätého písma a jeho vreckové vydanie majte vždy pri sebe,“ vyzval Svätý Otec na audiencii 12. júna.
Vatican News 18.06.2024
Základná nota Písma je Božia láska

Príchod Svätého Otca na audienciu sprevádzali gajdové tóny kapely The Royal Irish Regiment, ktorú sprevádzal britský veľvyslanec pri Svätej stolici Chris Trott. Kapela pluku hrala pred pápežom Františkom na Námestí sv. Petra pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Ríma. Snímka: profimedia.sk

V úvode katechézy vysvetlil, že Sväté písmo je inšpirované Duchom Svätým, ako píše svätý Pavol: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté“ (2 Tim 3, 16) alebo svätý Peter: „Pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha (2 Pt 1, 21).

Duch Svätý ich nielen inšpiroval, ale aj stále oživuje. „Z inšpirovaných robí inšpirujúcich.“ Otvára nám oči, uši, myseľ podobne ako učeníkom, aby sme porozumeli Božiemu slovu. Zrejme viacerí máme skúsenosť, že ani po mnohonásobnom prečítaní biblického úryvku sme mu nerozumeli. Až raz, keď sme ho čítali „v ovzduší viery a modlitby“, sme ho pochopili. Pápež uisťuje, že za tým je pôsobenie Ducha Svätého.

MAJÁK ZMŔTVYCHVSTANIA

Čítanie Písma je v našom duchovnom živote nevyhnutné. „V jeho strede je ako maják, ktorý všetko ožaruje, udalosť Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, ktorá završuje plán spásy, realizuje proroctvá, odhaľuje skryté tajomstvá a ponúka pravý kľúč k čítaniu celej Biblie.“

Úlohou a povinnosťou Cirkvi je vysvetľovať Božie slovo. Aj ju samu vedie a inšpiruje Duch Svätý, aby pomáhala veriacim a hľadajúcim pravdu správne čítať a interpretovať biblické texty. Ako?

V SAMOTE AJ V SPOLOČENSTVE

Jedným zo spôsobov je metóda lectio divina. Čítať Božie slovo a dovoliť, aby sa dotklo môjho srdca. Aj keď možno nerozumieme, pápež odporúča, aby sme sa nedali odradiť, ale naopak. „Každý deň si nájdite čas na počúvanie, meditovanie, čítanie úryvku z Písma. Vždy majte vreckové evanjelium pri sebe, na cestách, a keď máte trochu voľna, niečo si prečítajte.“

Dôležité je tiež spoločné čítanie Svätého písma. „Čítaním par excellence je spoločné čítanie v liturgii a  svätej omši. Tam vidíme, ako udalosť alebo ponaučenie uvedené v Starom zákone nachádza svoje naplnenie v Kristovom evanjeliu.“

Svätý Otec sa v tejto časti katechézy obrátil zvlášť na kňazov a adresoval im dôrazné slová o homílii. „Homília nesmie byť dlhšia ako osem minút, pretože po tomto čase sa pozornosť stráca a ľudia zaspávajú. Homília musí byť – a to chcem povedať kňazom, ktorí veľa rozprávajú a ľudia málo rozumejú – krátka: myšlienka, emócia a výzva na čin. Pretože homília musí pomôcť preniesť Božie slovo z knihy do života.“

MILUJÚCI LIST

Svätý Otec uisťuje, že zo všetkých počutých a  prečítaných Božích slov je jedno, ktoré je určené nám, ktoré sa dotkne nášho srdca. „Ak si ho vezmeme k srdcu, môže ožiariť náš deň a oživiť našu modlitbu. Ide o to, aby sme ho nenechali padnúť do prázdna!“

Čo nám pomôže zamilovať si Písmo? To, že si uvedomíme jeho „základnú notu“, ktorou je Božia láska k nám. „Celá Biblia nie je nič iné ako rozprávanie o Božej láske,“ citoval svätého Augustína. Boh napísal stvoreniu list, aby „sme sa učili poznávať Božie srdce v Božích slovách“.