Vatikán

VN SK 05.12.2019

Ak sa rozhodnete pre Krista, nemôžete hľadať veštcov

Svätý Otec František ani v tomto adventnom čase nevynechal pravidelné stredajšie stretnutie s veriacimi na Svätopeterskom námestí. V svojej katechéze pokračoval v téme Skutkov apoštolov, konkrétne hovoril o Pavlovom pôsobení v Efeze.
Ak sa rozhodnete pre Krista, nemôžete hľadať veštcov
VN SK 18.11.2019

Nádej je v Bohu

V nedeľu 17. novembra, ktorá bola tridsiatou treťou v Cezročnom období, Cirkev slávila 3. svetový deň chudobných.
Nádej je v Bohu
VN SK 14.11.2019

Laici sú dôležití pri šírení viery

Generálna audiencia Svätého Otca Františka v stredu 13. novembra sa konala na dvoch miestach - v Aule Pavla VI. a na Námestí sv. Petra. Téma Skutkov apoštolov bola obsahom pápežovej katechézy.
Laici sú dôležití pri šírení viery
VN SK 07.11.2019

Smrť a vzkriesenie sa zdajú bláznovstvom

Na generálnej audiencii v stredu 6. novembra hovoril pápež František v katechéze o pobyte sv. Pavla v Aténach. Apoštol vedený Duchom Svätým nadviazal rozhovor s pohanmi poukázaním na ich hľadanie identity Boha a takto im zvestoval pravého Boha, Ježiša Krista.
Smrť a vzkriesenie sa zdajú bláznovstvom
VN SK 01.11.2019

Kresťanská viera prichádza do Európy

Tisíce pútnikov z celého sveta si 30. októbra na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vypočuli katechézu pápeža Františka, ktorú predniesol na generálnej audiencii. Katechéza mala názov: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ (Sk 16, 9). Kresťanská viera prichádza do Európy.
Kresťanská viera prichádza do Európy