Vatikán

VN SK 14.06.2021

Dobro rastie pokorne

V slnečnú nedeľu 13. júna sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišli pútnici rôznych národností, ktorí prišli na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom. Pápež František sa v úvodnom biblickom zamyslení zameral na Ježišovo podobenstvo o Božom kráľovstve ako zrnku zasiatom do zeme, ktoré prinesie veľkú úrodu.
Dobro rastie pokorne
VN SK 09.06.2021

Ježiš sa za nás stále modlí

Stredajšia generálna audiencia pápeža Františka sa aj uplynulý týždeň konala na Nádvorí sv. Damaza. V poradí už 36. katechézu na tému modlitby otvorilo čítanie z Lukášovho evanjelia, v ktorom Ježiš uisťuje Šimona Petra, že sa modlil, aby jeho viera neochabla, a poveruje ho úlohou posilniť svojich bratov vo viere.
Ježiš sa za nás stále modlí
VN SK 07.06.2021

Ohlasovanie evanjelia sa spája s krížom

Ohlasovanie evanjelia sa vždy spája s objatím konkrétneho kríža. Jemné svetlo Slova vyvoláva jasnosť v srdciach, ktoré sú ochotné, a zmätok a odmietnutie v tých, ktoré takými nie sú. Vidíme to neustále v evanjeliu. Dobré semeno zasiate na poli prináša plody – stonásobné, šesťdesiatnásobné, tridsaťnásobné – ale tiež prebúdza závisť nepriateľa, ktorý obsedantne zasieva burinu počas noci (porov. Mt 13, 24 – 30. 36 – 43).
Ohlasovanie evanjelia sa spája s krížom
VN SK 07.06.2021

Eucharistia je liek

V nedeľu 6. júna sa pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána prihovoril veriacim z okna Pápežského domu na tému slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Ako vysvetlil, Eucharistia nie je odmena pre svätých, ale chlieb pre hriešnikov.
Eucharistia je liek
VN SK 02.06.2021

Učme sa pokore a trpezlivosti v modlitbe

V stredu 26. mája Vatikán opäť ožil prítomnosťou pútnikov, ktorých Svätý Otec prijal na vnútornom nádvorí. V srdečnej atmosfére pozdravoval a požehnával rodiny s malými deťmi, pracovné kolektívy, rehoľné osoby, starších ľudí i chorých na vozíčkoch.
Učme sa pokore a trpezlivosti v modlitbe