Vatikán

VN SK 04.10.2022

Vojna je omyl

Mimoriadnu výzvu na prímerie na Ukrajine a na odvrátenie jadrovej hrozby využitím všetkých diplomatických prostriedkov predniesol Svätý Otec František v nedeľu 2. októbra pri modlitbe Anjel Pána.
Vojna je omyl
VN SK 23.08.2022

V Bohu je staroba i novosť

Svedectvo viery, podané starými ľuďmi, je dôveryhodné a zasieva život, ktorý nemôže nik zničiť.
V Bohu je staroba i novosť
VN SK 23.08.2022

Kto vojde cezo mňa, bude spasený

Modlitbu Anjel Pána spojil Svätý Otec v nedeľu 21. augusta s príhovorom pre približne dvanásťtisíc veriacich. Z okna Apoštolského paláca reagoval aj na aktuálnu situáciu v Nikarague a všetkým udelil apoštolské požehnanie.
Kto vojde cezo mňa, bude spasený
VN SK 16.08.2022

Mať miesto pri stole s Bohom

Služba čakania na Pána je špecifickou úlohou seniorov v Cirkvi a zároveň je svedectvom viery, uviedol pápež František počas generálnej audiencie.
Mať miesto pri stole s Bohom
VN SK 16.08.2022

Boží oheň spaľuje naše sebectvo

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 14. augusta pápež František z okna Apoštolského paláca udelil požehnanie veriacim zhromaždeným na námestí a reagoval na aktuálnu humanitárnu krízu v Somálsku a v niektorých častiach susedných štátov, ktorá vznikla v dôsledku dlhotrvajúceho sucha. Vyzval na pomoc obyvateľom zasiahnutých oblastí: „Dúfam, že medzinárodná solidarita dokáže účinne reagovať na túto núdzovú situáciu. Vojna, žiaľ, odvádza pozornosť a zdroje, ale práve tieto ciele si vyžadujú najväčšie nasadenie: boj proti hladu, zdravie, vzdelanie.“
Boží oheň spaľuje naše sebectvo