Vatikán

VN SK 04.06.2020

Boh Abraháma sa stáva osobným Bohom

Na generálnej audiencii v stredu 3. júna Svätý Otec František pokračoval v cykle o modlitbe. V piatej katechéze o modlitbe dal za vzor Abrahámov postoj dôvery k Bohu a ochoty poslušne kráčať po ceste povolania.
Boh Abraháma sa stáva osobným Bohom
VN SK 01.06.2020

Pokoj vám

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 31. mája sa pápež František napoludnie po prvý raz po dlhom čase prihovoril z okna Apoštolského paláca. S blížiacim sa poludním sa na Námestí sv. Petra zhromaždilo na modlitbu s pápežom Františkom niekoľko stoviek veriacich, dodržiavajúcich rozostupy.
Pokoj vám
VN SK 28.05.2020

Modlitba priťahuje Božiu moc

Generálne audiencie Svätého Otca Františka sa stále konajú v Sále bibliotéky Apoštolského paláca. Kedy sa budú konať v inom priestore a spolu s veriacimi, zatiaľ nie je známe. Pápež ale aj v stredu 27. mája pokračoval v cykle katechéz o modlitbe. Tentoraz na tému modlitba spravodlivých.
Modlitba priťahuje Božiu moc
VN SK 25.05.2020

Ježiš je stále s nami

Svätý Otec František sa aj na 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája prihovoril veriacim pred poludňajšou modlitbou Regina caeli – Raduj sa, nebies Kráľovná – cez médiá zo Sály bibliotéky Apoštolského paláca.
Ježiš je stále s nami
VN SK 21.05.2020

Život treba vždy brániť

Napriek tomu, že Vatikán je už otvorený pre veriacich, Svätý Otec sa s nimi nestretáva. Aj generálne audiencie sa preto stále konajú v Sále bibliotéky v apoštolskom paláci. V stredu 20. mája pápež František pokračoval v cykle katechéz o modlitbe a tentoraz sa sústredil na odpoveď človeka na nádherný Boží dar stvorenia: úžas a chválu.
Život treba vždy brániť