Vatikán

VN SK 10.02.2021

Kresťanstvo bez liturgie je akoby bez Krista

V katechéze na generálnej audiencii 3. februára pokračoval Svätý Otec František v cykle o modlitbe, pričom sa zameral na jej bohoslužobný rozmer. Zdôraznil neoddeliteľnú spätosť kresťanskej spirituality s liturgiou a vysvetlil životný dosah toho, že slávenie liturgie je udalosťou stretnutia sa s Kristom.
Kresťanstvo bez liturgie je akoby bez Krista
VN SK 08.02.2021

Konajme ako milosrdný Samaritán

Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia(Mt 23, 8). Vzťah dôvery je základom starostlivosti o chorých – takto znie motto posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej 11. februára.
Konajme ako milosrdný Samaritán
VN SK 03.02.2021

Sväté písmo je nevyčerpateľný poklad modlitby

Na generálnej audiencii v stredu 27. januára hovoril Svätý Otec v katechéze o modlitbe vychádzajúcej z čítania Svätého písma. Opätovne sa pre pandemické opatrenia prihovoril veriacim v priamom prenose z bibliotéky Apoštolského paláca.
Sväté písmo je nevyčerpateľný poklad modlitby
VN SK 01.02.2021

Ježiš oslobodzuje

Svätý Otec František sa spoločne s veriacimi modlil v nedeľu 31. januára napoludnie mariánsku modlitbu Anjel Pána.
Ježiš oslobodzuje
VN SK 27.01.2021

Modliť sa znamená bojovať za jednotu

„Jednotu možno dosiahnuť iba ako ovocie modlitby,“ zdôraznil pápež František na generálnej audiencii v stredu 20. januára, uprostred Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Modliť sa znamená bojovať za jednotu