Vatikán

VN SK 22.11.2018

Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť

Generálna audiencia v stredu 21. novembra sa konala na Svätopeterskom námestí. Zúčastnilo sa na nej približne 18-tisíc veriacich z celého sveta. Svätý Otec František pokračoval v sérii katechéz o Desatore, tentoraz sa venoval posledným dvom prikázaniam: Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho a Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť
VN SK 19.11.2018

Nikto neujde pred posledným súdom

Svätý Otec František sa v nedeľu 18. novembra modlil spoločne s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
Nikto neujde pred posledným súdom
VN SK 12.11.2018

Milujme chudobných

V nedeľu 18. novembra sa bude v Cirkvi sláviť 2. svetový deň chudobných. Svätý Otec František pri tej príležitosti napísal posolstvo s názvom: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Milujme chudobných
VN SK 08.11.2018

Život je čas určený na lásku a nie majetok

„Mojím skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať“ – tieto slová adresoval veriacim pápež František pri pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra v stredu 7. novembra. Katechézu zo série o Desatore zameral na siedme prikázanie: Nepokradneš.
Život je čas určený na lásku a nie majetok
VN SK 01.11.2018

Každé povolanie má manželský ráz

Svätý Otec František sa stretol s veriacimi na pravidelnej generálnej audiencii aj v stredu 31. októbra. Vo svojej katechéze pokračoval v téme šiesteho Božieho prikázania Nescudzoložíš. Tentoraz sa zameral na povolanie k vernej láske, ktorá nie je zameraná na seba, ale na dobro druhého.
Každé povolanie má manželský ráz