Krok za krokom

„Ježiš nám svojím slovom a milosťou sviatostí ukazuje krásu vlasti, ku ktorej smerujeme, a ťahá nás ako horolezcov,“ povedal Svätý Otec v nedeľu 12. mája v poludňajšom príhovore. Vychádzal z evanjelia sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorý sa v  mnohých krajinách presúva zo štvrtka na nedeľu.
Vatican News 14.05.2024
Krok za krokom

„Ježišov návrat k Otcovi sa nám javí nie ako odlúčenie od nás, ale skôr ako to, že nás predišiel do cieľa, ktorým je nebo.“ A po svojom nanebovstúpení ťahá so sebou „akoby po lane“ aj nás. Vystupujeme spolu s ním „s vedomím, že krok jedného je krokom pre všetkých a že nikto by nemal zablúdiť ani zaostávať, pretože sme jedno telo“.

Krok za krokom ako pri výstupe na vysoký kopec stúpame aj do neba. Aké sú to kroky? „Skutky lásky: dávať život, prinášať nádej, strániť sa všetkej zloby, na zlo odpovedať dobrom, byť nablízku trpiacim.“ Svätý Otec vyzýva na časté kroky dobra. Prirovnáva, že ako v horách je postupne vzduch čistejší, obzor širší a cieľ bližší, tak sa rozširuje naše srdce a myseľ, keď kráčame v Ježišových šľapajach.

Pouvažujme, nakoľko živo túžime po Bohu, po večnom živote a nakoľko sme pripútaní k pozemským veciam. „Milujeme blížnych, ktorí sú našimi spoločníkmi na ceste do raja?“

Po modlitbe Regina caeli Svätý Otec nezabudol ani na matky, ktoré slávili svoj výnimočný deň, všetky mamy zveril do ochrany Panny Márie a deťom pripomenul, aby boli vďačné svojim mamám.

Opäť obnovil svoju výzvu na všeobecnú výmenu všetkých vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a ubezpečil o pripravenosti Svätej stolice podporiť všetky snahy v tomto smere. „Modlime sa za mier,“ prosil na záver.