Dcéra, syn, vstaň

Boh si od nás nedrží odstup. Svedčia o  tom i  dva zázraky z liturgie, navzájom prepletené motívom dotyku, nad ktorými Svätý Otec uvažoval v poslednú júnovú nedeľu.

Vatican News 02.07.2024
Dcéra, syn, vstaň

Cestou do domu predstaveného synagógy Ježiš uzdravil ženu chorú na krvotok. Potom vzkriesil Jairovu dcéru. Oba zázraky sa dejú prostredníctvom fyzického kontaktu. Žena sa dotýka Ježišových šiat a Ježiš berie dievča za ruku. Prečo je tento dotyk dôležitý?

„Pretože tieto dve ženy – jedna preto, že krváca, a druhá preto, že je mŕtva – sú považované za nečisté, a preto s nimi nemôže dôjsť k fyzickému kontaktu. Namiesto toho sa Ježiš nechá dotknúť a nebojí sa dotknúť.“ Boh nerobí rozdiely, všetci sme jeho deti. „Nečistota nepochádza z choroby ani zo smrti, ale z nečistého srdca.“ Zapamätajme si z tejto epizódy jednu dôležitú vec: hoci sme zranení a hriešni, Boh si od nás nedrží odstup.

„Nehanbí sa za nás, neodsudzuje nás, naopak, približuje sa, aby sa nechal dotknúť a dotkol sa nás a aby nás pozdvihol zo smrti. Vždy nás berie za ruku a hovorí: dcéra, syn, vstaň!“ Našou úlohou je vstať a kráčať ďalej. Ježiš znášal všetky následky hriechu, aby nás zachránil.

„To je krásne. Upevnime si v sebe tento obraz. Boh nás berie za ruku, dvíha nás, aby nám prinavrátil život.“ Je len na nás, či mu dovolíme dotknúť sa nás jeho slovom a jeho láskou. A ako my pristupujeme k druhým? Bez predsudkov?

„Bratia a sestry, hľaďme na Božie srdce, nech Cirkev a spoločnosť nikoho nevylučujú, nech je každý so svojím vlastným príbehom prijatý a milovaný bez nálepiek a predsudkov.“