Vatikán

VN SK 12.05.2021

V kontemplácii netreba veľa slov

V stredu 5. mája sa na generálnej audiencii pápež František zameral v katechéze na význam kontemplatívnej modlitby v živote kresťana. Opäť pozval veriacich pripojiť sa k májovej reťazi modlitby posvätného ruženca s účasťou pútnických svätýň celého sveta.
V kontemplácii netreba veľa slov
VN SK 10.05.2021

Ostaňme v jeho láske

Vatikánske námestie v nedeľu 9. mája za teplého slnečného počasia ožilo napoludnie prítomnosťou vyše tisícky veriacich. Pápež František sa im prihovoril z okna Apoštolského paláca a spoločne s nimi sa pomodlil mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.
Ostaňme v jeho láske
VN SK 10.05.2021

Stretávajte sa s ľuďmi

Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 46). Toto biblické motto si zvolil Svätý Otec pre svoje posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov na rok 2021.
Stretávajte sa s ľuďmi
VN SK 05.05.2021

Meditácia bez Ducha Svätého nie je možná

Na generálnej audiencii v stredu 28. apríla venoval Svätý Otec František katechézu meditatívnej, čiže rozjímavej modlitbe. V 31. pokračovaní cyklu príhovorov zdôraznil, že kresťanská meditácia sa od iných druhov meditovania líši tým, že nás privádza k stretnutiu s Ježišom Kristom.
Meditácia bez Ducha Svätého nie je možná
VN SK 03.05.2021

Prinášajme ovocie lásky

„Úrodnosť nášho života závisí od modlitby,“ pripomenul pápež František v 5. veľkonočnú nedeľu 2. mája pri poludňajšom stretnutí s veriacimi.
Prinášajme ovocie lásky