Vatikán

VN SK 12.11.2020

Ježiš je učiteľ modlitby

O vlastnostiach modlitby, ktorej nás učí sám Ježiš ako majster modlitby, hovoril v stredu 4. novembra Svätý Otec na generálnej audiencii prenášanej z bibliotéky Apoštolského paláca. V katechéze povzbudil „zverovať každý deň do rúk Otca“. Vyslovil aj osobitný apel na solidárnosť s obeťami nedávnych teroristických útokov v Nice a vo Viedni.
Ježiš je učiteľ modlitby
VN SK 09.11.2020

Neodkladajme obrátenie

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 8. novembra pápež František hovoril o potrebe aktívneho vyčkávania Pánovho príchodu v postoji činorodej viery.
Neodkladajme obrátenie
VN SK 05.11.2020

Nech sa Ježišova modlitba stane aj našou

Pri generálnej audiencii v stredu 28. októbra sa pápež František v cykle o modlitbe zameral na vzor samotného Ježiša, ktorého evanjeliá svorne vykresľujú ako muža modlitby. „Vstúpením do rieky Jordán sa Ježiš identifikoval s hriešnym ľudstvom, ktoré prišiel vyslobodiť a priviesť k Otcovi. V modlitbe sa preto môžeme spoľahnúť, že Ježiš sa v tej chvíli prihovára za nás u Otca,“ vysvetlil pápež.
Nech sa Ježišova modlitba stane aj našou
VN SK 02.11.2020

Sme povolaní k svätosti

Cesta svätosti vedie proti prúdu mentality sveta. Blahoslavení plačúci, blahoslavení tichí - pripomenul pápež František Ježišove slová na slávnosť Všetkých svätých v nedeľu 1. novembra.
Sme povolaní k svätosti
VN SK 29.10.2020

Modlitba je centrom života

Pri generálnej audiencii v stredu 21. októbra pápež František dokončil tému modlitby inšpirovanej slovami žalmov. Poukázal na charakteristický prvok v žalmoch, ktorým je postava bezbožníka - človeka, ktorý žije, ako keby Boh neexistoval.
Modlitba je centrom života