Vatikán

VN SK 07.06.2022

Neopusť ma, keď mi sily ochabnú

Svätý Otec na úvod generálnej audiencie v stredu 1. júna pokračoval dvanástym dielom cyklu o zmysle a hodnote staroby.

Neopusť ma, keď mi sily ochabnú
VN SK 07.06.2022

Duch Svätý udržiava vieru stále mladú

Pápež František sa pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 5. júna prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra z okna Apoštolského paláca.
Duch Svätý udržiava vieru stále mladú
VN SK 31.05.2022

Rozčarovanie môže paralyzovať dušu

Nádej na lásku a vieru pretrvá len vtedy, ak si starí ľudia zachovajú zanietenie pre spravodlivosť, vyhlásil pápež František počas svojej generálnej audiencie.
Rozčarovanie môže paralyzovať dušu
VN SK 31.05.2022

Modlime sa ruženec za mier

Pápež František pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu 29. mája oznámil mená 21 nových kardinálov a vyzval na potlesk pre blahoslaveného Luigiho Lenziniho, ktorý bol „zabitý v roku 1945, pretože sa previnil ukazovaním kresťanských hodnôt ako správnej cesty života uprostred nenávistnej a konfliktnej atmosféry tej doby. Nech nám tento kňaz, pastier podľa Kristovho srdca a posol pravdy a spravodlivosti, pomáha z neba svedčiť o evanjeliu s láskou a priamosťou. Zatlieskajme novému blahoslavenému!“
Modlime sa ruženec za mier
VN SK 24.05.2022

Aj protest je spôsob modlitby

Svätý Otec František nás vyzýva, aby sme na starých ľudí hľadeli s láskou a obdivom, lebo na sklonku života prežívajú pokoj stretnutia s Bohom.
Aj protest je spôsob modlitby