Vatikán

Ľudovít Malík 01.08.2019

Stolujeme s pápežmi: Martin V.

V našom letnom seriáli tentoraz zavítame do kuchyne Petrovho nástupcu, ktorého voľba znamenala ukončenie trojpápežstva. Tento 206. rímsky biskup bol zvolený na Kostnickom koncile.
Stolujeme s pápežmi: Martin V.
Ľudovít Malík 23.07.2019

Stolujeme s pápežmi: Pius V.

V našom letnom cykle o jedlách a kuchyni pápežov sme sa posunuli na koniec XVI. storočia. A konečne tu máme pápeža svätca. Bližšie sa pozrieme na 225. pápeža Katolíckej cirkvi.
Stolujeme s pápežmi: Pius V.
Ľudovít Malík 18.07.2019

Stolujeme s pápežmi: Klement VII.

V mesiaci júl sa na stránke Katolíckych novín, na ktorej môžete v priebehu roka čítať katechézy Svätého Otca Františka, venujeme kulinárskym zvyklostiam niektorých pápežov. V tomto čísle sa zameriame na 219. rímskeho pápeža, ktorý patril do slávneho talianskeho rodu Mediciovcov.
Stolujeme s pápežmi: Klement VII.
Ľudovít Malík 09.07.2019

Stolujeme s pápežmi: Bonifác VIII.

Každoročne počas mesiaca júl má Svätý Otec František čas na osobný oddych. Vtedy sa nekonajú pravidelné stretnutia s pútnikmi na stredajších generálnych audienciách a pápež má obmedzený verejný program. Z Vatikánu však neodídeme ani v tomto letnom období.
Stolujeme s pápežmi: Bonifác VIII.
VN SK 01.07.2019

Nie kariéra, ale služba

Čas oddychu sa začalo aj u Svätého Otca Františka. Jeho verejný program bude počas letného obdobia výrazne obmedzený. Na spoločnú modlitbu Anjel Pána však pápež nezabudol. Tá sa bude konať tak ako vždy, každú nedeľu spoločne s veriacimi prítomnými na Svätopeterskom námestí. Inak to nebolo ani v posledný deň mesiaca jún.
Nie kariéra, ale služba