Vatikán

kbs .sk 30.04.2023

Povolanie je milosť a poslanie – hovorí pápež na Nedeľu Dobrého pastiera

Počas Nedele Dobrého pastiera sa intenzívne modlíme za duchovné povolania. Pápež František sa v tejto súvislosti prihovára veriacim v tradičnom posolstve. Tento rok mu dal názov Povolanie: milosť a poslanie. Posolstvo Svätého Otca Františka na 60. svetový deň modlitieb za duchovné povolania uverejňujeme v plnom znení.
Povolanie je milosť a poslanie – hovorí pápež na Nedeľu Dobrého pastiera
Katolícke noviny 28.04.2023

Ženy a mládež dostanú na synode hlasy

Na októbrovom zhromaždení synody budú mať laici hlasovacie právo. Okrem tejto novinky oznámili v uplynulých dňoch z Vatikánu aj ďalšie zmeny.

Ženy a mládež dostanú na synode hlasy
–MS–, –VNSK–, –VNIT– 19.04.2023

Mučeníci menia násilie na lásku

Nikdy sa nesmie zabíjať v mene Boha. Všetci sme jeho deti a vzájomne sme si bratia a sestry. Avšak spoločne môžeme darovať svoj život za iných.
Mučeníci menia násilie na lásku
VN SK 18.04.2023

Ponáhľajme sa prekonať konflikty

Pápež František na Veľkonočnú nedeľu 9. apríla predniesol tradičné posolstvo v rámci požehnania Mestu a svetu Urbi et orbi.
Ponáhľajme sa prekonať konflikty
VN SK 28.03.2023

Otvorme dvere nádeji

Hymnus na život. Takto nazval Svätý Otec evanjelium Piatej pôstnej nedele o vzkriesení Lazára.
Otvorme dvere nádeji