Vatikán

VN SK 02.04.2020

Čisté srdce je výsledkom dozrievania

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ – to bola téma katechézy pápeža Františka pri „virtuálnej“ generálnej audiencii v stredu 1. apríla, bez fyzickej prítomnosti pútnikov.
Čisté srdce je výsledkom dozrievania
VN SK 30.03.2020

Verte!

Svätý Otec František sa na 5. pôstnu nedeľu 29. marca modlil s veriacimi modlitbu Anjel Pána prostredníctvom priameho prenosu. Pápež vyzval svet reagovať na krízu pandémie COVID-19 ukončením vojen na celom svete, ako to žiada generálny tajomník OSN. Svätý Otec apeloval aj na solidaritu s väzňami a inými zvlášť ohrozenými skupinami.
Verte!
VN SK 26.03.2020

Obrana života nie je ideológiou

Na slávnosť Zvestovania Pána v stredu 25. marca pápež František pri generálnej audiencii formou televízneho prenosu pripomenul 25. výročie vydania encykliky sv. Jána Pavla II. Evangelium vitae – Evanjelium života. Podporu a obranu života označil aj pre dnešné časy za výsostne aktuálnu.
Obrana života nie je ideológiou
VN SK 23.03.2020

Bude to čas modlitby

V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie.
Bude to čas modlitby
VN SK 19.03.2020

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo

Niet kresťanstva bez milosrdenstva. Je to ako vzduch na dýchanie. Týmito slovami sa pápež František prihovoril v stredu 18. marca pri generálnej audiencii organizovanej už po druhý raz prostredníctvom médií. Pokračoval v cykle o Ježišových blahoslavenstvách.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo