Vatikán

VN SK 02.11.2022

Semienka pokoja

Svätý Otec sa na slávnosť Všetkých svätých napoludnie prihovoril pútnikom. V zamyslení vychádzal z evanjeliového úryvku o blahoslavenstvách, ktoré prirovnal k občianskemu preukazu svätých. Zvlášť zvýraznil aktuálnu potrebu pokoja: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“

Semienka pokoja
VN SK 27.10.2022

Skúšky nás posilňujú

Smútok patrí k životu. Aj keď ho často považujeme za zlo, má zmysel v našom živote. Podľa Svätého Otca je ako semafor, ktorý nás vyzýva zastaviť sa.

Skúšky nás posilňujú
VN SK 25.10.2022

Vystúpiť k Pánovi bez pretvárky

Dvadsiateho tretieho októbra sme slávili Misijnú nedeľu. Na misionárov pamätal aj pápež František pri poludňajšom príhovore. Všetkých pokrstených povzbudil, aby ohlasovali evanjelium, modlili sa za misionárov a pomáhali im aj hmotným spôsobom.
Vystúpiť k Pánovi bez pretvárky
VN SK 20.10.2022

Túžba je ako hviezda, čo nezhasína

Svätý Otec sa na generálnej audiencii zameral na rozpoznávanie túžob. Sú pozvaním, aby sme si v srdci ujasnili, čo skutočne chceme.
Túžba je ako hviezda, čo nezhasína
VN CZ 19.10.2022

Vrátiť sa k prameňu prvej lásky

Vo Vatikáne si pripomenuli 60. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. Svätý Otec František, ktorý predsedal 11. októbra v Bazilike svätého Petra eucharistickej slávnosti, pri tejto príležitosti na pozadí Ježišových slov „Miluješ ma? Pas moje ovce!“ predstavil tri pohľady na Cirkev.

Vrátiť sa k prameňu  prvej lásky