Vatikán

VN SK 19.01.2021

Boh nás stále volá

Svätý Otec František sa v nedeľu 17. januára v poludňajšom príhovore pred mariánskou modlitbou Anjel Pána osobitne zameral na dar povolania. Vysvetlil, že v osobnom povolaní ide o odpoveď na lásku láskou.
Boh nás stále volá
VN SK 13.01.2021

Učme sa adorovať Pána

„Kto sa neklania Bohu, klania sa diablovi“ - to sú slová Svätého Otca Františka z homílie na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára, v ktorej sa sústredil na klaňanie sa Bohu, čiže adoráciu, ako ústredný rozmer kresťanskej viery. Upozornil na veľkú hĺbku opravdivého postoja poklony, čo predstavuje pre kresťana výzvu na duchovné dozrievanie a učenie sa opravdivej múdrosti.

Učme sa adorovať Pána
VN SK 11.01.2021

Ježiš nás zachraňuje

Svätý Otec František sa v nedeľu 10. januára modlil pravidelnú mariánsku modlitbu Anjel Pána.

Ježiš nás zachraňuje
VN SK 06.01.2021

Sme deti novonarodeného Krista

Vo štvrtok 24. decembra koncelebroval Svätý Otec v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne svätú omšu v noci Narodenia Pána. V homílii pápež František vychádzal z Izaiášovho proroctva (porov. Iz 9, 1 - 3. 5 - 6), ktoré zaznelo v prvom čítaní. Vo svojom rozjímaní sa snažil ponúknuť odpoveď na otázku, prečo sa Ježiš narodil.

Sme deti novonarodeného Krista
VN SK 06.01.2021

Bratstvo sa prejavuje v solidarite

Požehnanie Urbi et orbi, mestu Rím a celému svetu, udelil Svätý Otec František v mediálnom prenose z Auly požehnaní vo Vatikáne. Okrem jeho spolupracovníkov z radov kňazov, rehoľníkov i laikov bolo po obvode priestrannej sály prítomných aj niekoľko desiatok zástupcov bezpečnostných zborov Vatikánu i Talianska.
Bratstvo sa prejavuje v solidarite