Vatikán

VN SK 19.10.2020

Modlime sa za misionárov

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na Misijnú nedeľu 18. októbra Svätý Otec vyzval na modlitbu za misionárov, osobitne za prenasledovaných a unesených. V zamyslení nad evanjeliom hovoril o význame Ježišových slov: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“ (Mt 22, 21).
Modlime sa za misionárov
VN SK 15.10.2020

Eliáš bol človekom modlitby

Vo svojej katechéze na generálnej audiencii v stredu 7. októbra sa Svätý Otec vrátil k pokračovaniu dávnejšieho cyklu o modlitbe v živote biblických postáv. Zameral sa na biblickú postavu proroka Eliáša a na miesto modlitby v jeho dramatickom živote.
Eliáš bol človekom modlitby
VN SK 13.10.2020

Pošli mňa

V nedeľu 18. októbra budeme sláviť Svetový deň misií. Svätý Otec napísal k tomuto dňu osobitné posolstvo. Jeho téma je citátom z Knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8).
Pošli mňa
VN SK 08.10.2020

Kresťanský spôsob znamená nežnosť

„Svet sa potrebuje dostať nielen z pandémie, ale aj z nespravodlivých ekonomických modelov, pričom potrebuje hľadieť na Krista,“ zdôraznil pápež František v záverečnej deviatej katechéze cyklu o uzdravovaní sveta pri generálnej audiencii 30. septembra, ktorá sa opäť konala na Nádvorí sv. Damaza.

Kresťanský spôsob znamená nežnosť
VN SK 05.10.2020

Postavenie autority spočíva v službe

V nedeľu 4. októbra Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána predstavil svoju novú encykliku Fratelli tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve.
Postavenie autority spočíva v službe