Vatikán

TK KBS 14.12.2021

Ranný pútnik prosil o uzdravenie kamenných sŕdc

V stredu 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pápež František sa ako pútnik skoro ráno vybral na Španielske námestie, kde sa pomodlil pred sochou Immaculaty za obyvateľov Ríma a za trpiacich ľudí na celom svete.
Ranný pútnik prosil o uzdravenie kamenných sŕdc
VN SK 14.12.2021

Vatikán zdobia i tri slovenské betlehemy

Až do 9. januára 2022 môžu pútnici obdivovať pod Berniniho kolonádou vo Vatikáne 126 exponátov z rôznych krajín sveta, medzi nimi i tri zo Slovenska. Výstavu 100 jasličiek vo Vatikáne slávnostne otvorili v nedeľu 5. decembra.

Vatikán zdobia i tri slovenské betlehemy
VN SK 03.12.2021

Jozef bol muž spravodlivý

Pápež František sa v katechéze, ktorú predniesol počas generálnej audiencie 1. decembra, venoval dozrievaniu vzájomnej lásky snúbencov a vzťahu svätého Jozefa k Panne Márii ako snúbenici, v ktorom sa uprostred skúšky po správe o jej tehotenstve prejavil ako spravodlivý muž. 
Jozef bol muž spravodlivý
VN SK 30.11.2021

Aby srdce nezlenivelo

Na Prvú adventnú nedeľu 28. novembra sa Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo svojom príhovore zameral na adventnú výzvu bdelosti, ktorú si kresťan potrebuje ustavične udržiavať modlitbou.
Aby srdce nezlenivelo
VN SK 25.11.2021

Svätý Jozef má pevné miesto v dejinách spásy

Generálna audiencia, posledná pred vstupom do Adventu, mala v stredu 24. novembra osobitný charakter. Svätý Otec František ju začal v Bazilike sv. Petra, kde sa stretol s vyše tisíc pútnikmi z vincentskej rodiny a z ďalších združení. Potom v Aule Pavla VI. predniesol katechézu Svätý Jozef v dejinách spásy. Zakončil ju modlitbou k sv. Jozefovi ako vzoru pestovania medziľudských vzťahov a ochrancovi v ťažkostiach.

Svätý Jozef má pevné miesto v dejinách spásy