Vatikán

VN SK 01.03.2019

Uvedomiť si zodpovednosť

Pri modlitbe Anjel Pána 24. februára sa pápež František prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra okrem zamyslenia nad nedeľným Božím slovom aj osobitným vyhlásením na záver stretnutia o ochrane maloletých.
Uvedomiť si zodpovednosť
VN SK 21.02.2019

Nemôžeme sa modliť ako papagáje

Svätý Otec František v stredu 20. februára absolvoval generálnu audienciu. Keďže je zimné obdobie, konala sa v Aule Pavla VI. V svojej katechéze pokračoval v cykle o modlitbe Otče náš. Táto siedma katechéza bola zameraná na frázu Otče, ktorý si na nebesiach.
Nemôžeme sa modliť ako papagáje
VN SK 18.02.2019

Nehľadajme predavačov chimér

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 17. februára 2019 sa Svätý Otec vo svojom príhovore zameral na Ježišove blahoslavenstvá a varovania z Lukášovho evanjelia.
Nehľadajme predavačov chimér
VN SK 14.02.2019

Svätí vierozvestcovia sú vzorom evanjelizácie

Generálna audiencia Svätého Otca Františka sa v stredu 13. februára konala v Aule Pavla VI. Pápež v svojej katechéze pokračoval v cykle o modlitbe Otče náš. Nezabudol ale ani na sviatok sv. Cyrila a Metoda.
Svätí vierozvestcovia sú vzorom evanjelizácie
VN SK 11.02.2019

Peter vo viere poslúchol

V nedeľu 10. februára ponúkol Svätý Otec František meditáciu nad nedeľným evanjeliom, ktoré nám priblížilo povolanie apoštola Petra a zázračný rybolov.
Peter vo viere poslúchol