Vatikán

Anna Stankayová 25.01.2023

Vojnami sužovaná Afrika

Na prelome januára a februára poputuje pápež František do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Obe krajiny v srdci Afriky trápia dlhodobé konflikty.
Vojnami sužovaná Afrika
Monika Šimoničová VNSK 24.01.2023

Pastoračné srdce trpí a riskuje

Ježiš je náš vzor ohlasovania. Aby bola naša pastorácia úspešná, musíme napodobňovať jeho štýl. Byť v kontakte s nebeským Otcom i s ľuďmi.

Pastoračné srdce trpí a riskuje
VN SK 24.01.2023

Poď za mnou

Tretia cezročná nedeľa sa zvlášť venuje Božiemu slovu. „Objavme s úžasom, že Boh sa nám prihovára,“ povedal Svätý Otec v poludňajšom príhovore 22. januára. Pripomenul nám, aby sme všade so sebou nosili vreckovú Bibliu, lebo „je to Ježiš, ktorý nás sprevádza“.
Poď za mnou
Monika Šimoničová VNSK 17.01.2023

Cirkev rastie príťažlivosťou

Naše ohlasovanie sa začína dnes. Tu a teraz vykročme k druhým a prinesme im radostné svedectvo o Ježišovi a jeho láske.
Cirkev rastie príťažlivosťou
vn en 17.01.2023

Miesto pre druhých

Svätý Otec sa v nedeľu 15. januára tradične prihovoril pútnikom z okna Apoštolského paláca. Vyzdvihol osobu Jána Krstiteľa, ktorý pripravil cestu Mesiášovi a po splnení poslania sa stiahol zo scény. „Nikdy neviazal nikoho na seba. Otvoril dvere – staval druhých do Ježišových šľapají – a odišiel.“ To je znak pravého vychovávateľa.
Miesto pre druhých