Vatikán

Vatican News 09.01.2024

Duchovné narodeniny

V  prvú januárovú nedeľu sme slávili Pánov krst. Napoludnie sa Svätý Otec prihovoril pútnikom zídeným na Svätopeterskom námestí a dal aj im domácu úlohu – zistiť dátum svojho krstu a už ho nikdy nezabudnúť, pretože to sú duchovné narodeniny.
Duchovné narodeniny
Vatican News 02.01.2024

Kristus sa narodil pre teba

„Pán sa stal telom, prišiel prebývať medzi nami: to je novina, ktorá mení beh dejín,“ povedal Svätý Otec v príhovore pred požehnaním Urbi et orbi na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra z priečelia Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.
Kristus sa narodil pre teba
kbs .sk 02.01.2024

Premeníme meče na pluhy

Prvého januára sme slávili 57. svetový deň pokoja. Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal posolstvo s názvom Umelá inteligencia a pokoj. V úvode píše, že digitálna doba prináša rôzne príležitosti, ale i znepokojivé riziká, preto treba myslieť na to, aké bude mať dôsledky, aby sa nenarušila harmónia medzi ľuďmi.
Premeníme meče na pluhy
Monika Šimoničová Vatican News 12.12.2023

Sila a dych nášho ohlasovania

Bez Ducha Svätého je ohlasovanie márne. Bez neho ide len o našu vlastnú aktivitu, ktorá neprinesie ovocie.
Sila a dych nášho ohlasovania
Vatican News 12.12.2023

Hlas na púšti

V Druhú adventnú nedeľu napoludnie sa na Námestí sv. Petra zišlo okolo 25-tisíc veriacich. Svätý Otec sa v krátkom príhovore zameral na dva zdanlivo protichodné aspekty Jána Krstiteľa – púšť a hlas.
Hlas na púšti