Vatikán

VN PL 02.01.2020

Boh ustavične mení históriu

Svätý Otec František v záverečný deň roka 2019 viedol v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne ďakovnú pobožnosť. Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky boli spojené s eucharistickou poklonou, so spevom Teba, Bože, chválime a s požehnaním Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V svojom príhovore sa pápež osobitne zameral na mesto Rím a jeho obyvateľov.
Boh ustavične mení históriu
VN SK 02.01.2020

Žene je vlastné brať si život k srdcu

Na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára predsedal pápež František eucharistickému sláveniu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Novoročný sviatok sa zároveň slávil ako 53. svetový deň pokoja.
Žene je vlastné brať si život k srdcu
VN SK 01.01.2020

Svet nepotrebuje prázdne slová, ale svedkov

Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie“ – tak znie názov posolstva pápeža Františka na Svetový deň pokoja 2020. V poradí 53. svetový deň pokoja sa slávil v prvý deň kalendárneho roka.
Svet nepotrebuje prázdne slová, ale svedkov
VN SK 27.12.2019

Boh miluje človeka ako prvý a to bezpodmienečne

Svätý Otec František strávil - ako každé Vianoce - slávením svätej omše v noci Narodenia Pána, príhovorom a požehnaním Urbi et orbi - mestu Rímu a svetu; a na sviatok sv. Štefana sa prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí pred modlitbou Anjel Pána.
Boh miluje človeka ako prvý a to bezpodmienečne
VN SK 09.12.2019

Láska nie je trofej

Pri modlitbe Anjel Pána v Druhú adventnú nedeľu 8. decembra sa pápež František zameral na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa tento rok prenáša na nasledujúci deň. Vyzval tiež na modlitbu za úspech rokovaní na ukončenie vojny na Ukrajine a spomenul blahorečenie v Guatemale.
Láska nie je trofej