Vatikán

VN SK 06.08.2020

Cirkev ponúka uzdravujúcu milosť

Po júlovej prestávke Svätý Otec František opäť začal s pravidelnými stredajšími katechézami. V stredu 5. augusta predstavil Ježiša ako uzdravovateľa, lekára duše i tela. V novom cykle s názvom Uzdraviť svet pápež reaguje na situáciu pandémie v duchu evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi. Pozýva veriacich, aby mali pohľad upretý na Ježiša, a takto si spoločne pripravili lepšiu budúcnosť.
Cirkev ponúka uzdravujúcu milosť
VN SK 03.08.2020

Dobre si odpočiňte

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 2. augusta pápež František všetkým zaželal, aby si pri letných chvíľach odpočinku v kontakte s prírodou aj duchovne „dobili batérie“. S výhľadom na náročné obdobie „post-pandémie“ povzbudil k oživeniu zamestnanosti v prospech rodín a celej spoločnosti.
Dobre si odpočiňte
VN SK 27.07.2020

Hľadajme nebeské kráľovstvo

Na modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom sa v 17. cezročnú nedeľu zhromaždilo na Námestí sv. Petra vo Vatikáne niekoľko stoviek veriacich.
Hľadajme nebeské kráľovstvo
VN SK 14.07.2020

Čítajme Sväté písmo

Na Námestie sv. Petra, dýchajúce letnou horúčavou, prišlo na spoločnú modlitbu so Svätým Otcom v nedeľu 12. júla niekoľko stoviek veriacich.
Čítajme Sväté písmo
VN SK 29.06.2020

Niet pravej lásky bez kríža

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 28. júna pápež František hovoril o evanjeliovej hodnote nezištnosti. Láska k Ježišovi prekonáva čisto osobné záujmy či záujmy vlastného príbuzenstva.
Niet pravej lásky bez kríža