Vatikán

VN SK 14.06.2022

Starí ľudia ako poslovia nežnosti

Boží Duch je blízkosť, súcit a neha. Práve staroba pomáha pochopiť Boží rozmer nehy, uviedol pápež František počas generálnej audiencie.

Starí ľudia ako poslovia nežnosti
VN SK 14.06.2022

Žiť s druhými a pre druhých

Pri modlitbe Anjel Pána sa v nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna na námestí pred Bazilikou svätého Petra zhromaždilo mnoho veriacich rôznych národností.
Žiť s druhými a pre druhých
VN SK 07.06.2022

Neopusť ma, keď mi sily ochabnú

Svätý Otec na úvod generálnej audiencie v stredu 1. júna pokračoval dvanástym dielom cyklu o zmysle a hodnote staroby.

Neopusť ma, keď mi sily ochabnú
VN SK 07.06.2022

Duch Svätý udržiava vieru stále mladú

Pápež František sa pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 5. júna prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra z okna Apoštolského paláca.
Duch Svätý udržiava vieru stále mladú
VN SK 31.05.2022

Rozčarovanie môže paralyzovať dušu

Nádej na lásku a vieru pretrvá len vtedy, ak si starí ľudia zachovajú zanietenie pre spravodlivosť, vyhlásil pápež František počas svojej generálnej audiencie.
Rozčarovanie môže paralyzovať dušu