Vatikán

VN SK 27.10.2021

Slepec prosí o všetko

Pápež František sa 24. októbra v príhovore pred modlitbou Anjel Pána venoval nedeľnému evanjeliu o Ježišovi, ktorý navracia zrak Bartimejovi.
Slepec prosí o všetko
VN SK 20.10.2021

Kráčame k plnosti slobody

Pápež František na generálnej audiencii 13. októbra pokračoval v cykle katechéz o Liste Galaťanom. Jedenástej časti dal názov: Kresťanská sloboda, univerzálny kvas oslobodenia. V katechéze sa zameral na skutočnosť, že sloboda od otroctva hriechu, ktorú nám nezištne získal Kristus, nás otvára kultúre každého národa.
Kráčame k plnosti slobody
VN SK 13.10.2021

Ježiš Kristus nás oslobodil

Svätý Otec sa stretol s pútnikmi na generálnej audiencii v stredu 6. októbra v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. V katechéze sa pápež František venoval téme kresťanskej slobody, o ktorej hovorí s veľkým dôrazom svätý apoštol Pavol v Liste Galaťanom.

Ježiš Kristus nás oslobodil
VN SK 06.10.2021

V Kristovi žijeme ako spravodliví

Pápež František privítal 29. septembra na generálnej audiencii v Aule Pavla VI. niekoľko tisíc pútnikov. V katechéze s názvom Život vo viere vysvetlil význam ospravedlnenia Kristovou láskou ako základnú pravdu viery, že kresťan je spravodlivý nie vďaka vlastným skutkom, ale z daru Božej milosti.
V Kristovi žijeme ako spravodliví
VN SK 04.10.2021

Každý je maličký

Na poludňajšiu modlitbu so Svätým Otcom prišiel 3. októbra veľký počet veriacich. V súvislosti s nedeľným evanjeliom pápež František položil otázku: Vieme sa pred Bohom uznať za maličkých?
Každý je maličký