Vatikán

VN SK 11.01.2021

Ježiš nás zachraňuje

Svätý Otec František sa v nedeľu 10. januára modlil pravidelnú mariánsku modlitbu Anjel Pána.

Ježiš nás zachraňuje
VN SK 06.01.2021

Sme deti novonarodeného Krista

Vo štvrtok 24. decembra koncelebroval Svätý Otec v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne svätú omšu v noci Narodenia Pána. V homílii pápež František vychádzal z Izaiášovho proroctva (porov. Iz 9, 1 - 3. 5 - 6), ktoré zaznelo v prvom čítaní. Vo svojom rozjímaní sa snažil ponúknuť odpoveď na otázku, prečo sa Ježiš narodil.

Sme deti novonarodeného Krista
VN SK 06.01.2021

Bratstvo sa prejavuje v solidarite

Požehnanie Urbi et orbi, mestu Rím a celému svetu, udelil Svätý Otec František v mediálnom prenose z Auly požehnaní vo Vatikáne. Okrem jeho spolupracovníkov z radov kňazov, rehoľníkov i laikov bolo po obvode priestrannej sály prítomných aj niekoľko desiatok zástupcov bezpečnostných zborov Vatikánu i Talianska.
Bratstvo sa prejavuje v solidarite
VN CZ 10.12.2020

Žehnajme a velebme nášho Boha

Na generálnej audiencii v stredu 2. decembra sa Svätý Otec František v katechéze sústredil na modlitbu požehnania a dobrorečenia. Pravidelná generálna audiencia sa opäť konala bez prítomnosti pútnikov.
Žehnajme a velebme nášho Boha
VN CZ 07.12.2020

Konajme pokánie

Svätý Otec František sa aj na Druhú adventnú nedeľu modlil spoločne s veriacimi poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána. V krátkej katechéze pred samotnou modlitbou hovoril o ceste pokánia ako ceste prípravy na Ježišovo narodenie.

Konajme pokánie