Vatikán

VN SK 17.03.2021

Iracký ľud má právo na život v pokoji

Svätý Otec František po svojom návrate zo zahraničnej cesty do Iraku sa v stredu 10. marca prihovoril veriacim na pravidelnej generálnej audiencii. Pre situáciu s pandémiou koronavírusu sa audiencia konala v Apoštolskom paláci a prenášali ju do sveta elektronické médiá. Jej témou bolo zhodnotenie návštevy Iraku.
Iracký ľud má právo na život v pokoji
VN SK 15.03.2021

Radosť z Božieho odpustenia

Vo Štvrtú pôstnu nedeľu 14. marca pápež František napoludnie pri modlitbe Anjel Pána vyzval na ukončenie už desaťročnej vojny v Sýrii a na začatie procesu obnovy krajiny. Z okna Apoštolského paláca pripomenul blížiaci sa vstup do Roka rodiny Amoris laetitia v piatok 19. marca.
Radosť z Božieho odpustenia
VN SK 10.03.2021

Boží štýl je blízkosť, súcit a neha

Na generálnej audiencii vysielanej médiami 3. marca z bibliotéky Apoštolského paláca sa v katechéze pápež František zameral na modlitbu v súvislosti s tajomstvom Najsvätejšej Trojice. Na záver audiencie Svätý Otec pred blížiacou sa náročnou apoštolskou cestou do Iraku požiadal veriacich o modlitbové sprevádzanie.
Boží štýl je blízkosť, súcit a neha
VN SK 08.03.2021

Kľúčové slovo je odpustenie

Svätý Otec František sa počas svojej zahraničnej cesty v Iraku pomodlil 7. marca pravidelnú nedeľňajšiu modlitbu Anjel Pána na stretnutí s veriacimi v sýrskokatolíckom Chráme Nepoškvrneného počatia v irackom Karakoši.
Kľúčové slovo je odpustenie
VN SK 03.03.2021

Postime sa od klebiet

Pred modlitbou Anjel Pána pri poludňajšom stretnutí s veriacimi 28. februára Svätý Otec v príhovore vychádzal z evanjeliovej udalosti Ježišovho premenenia na vrchu.
Postime sa od klebiet