Vatikán

Monika Šimoničová VNEN 21.03.2023

Žatva je veľká, svet so mnou počíta

Vatikánske námestie zalievalo 15. marca teplé slnko a generálna audiencia bola plná prekvapení. V dave pútnikov čakala na Svätého Otca skupina väzňov z mesta Locri i kŕdeľ detí z Inštitútu dona Milaniho v Cerveteri.
Žatva je veľká, svet so mnou počíta
VN SK 21.03.2023

Hľadať pravdu, nie vinníka

Na Štvrtú pôstnu nedeľu pripadlo v  kalendári meno Jozef. Svätý Otec pri poludňajšom príhovore nezabudol ani na tento „sviatok otcov“, ktorých vyzval, aby hľadali vzor, podporu a útechu vo svätom Jozefovi. S prítomnými veriacimi sa za nich pomodlil Otčenáš, aby „dobre žili svoje otcovstvo“.

Hľadať pravdu, nie vinníka
Monika Šimoničová VNSK 14.03.2023

Pokračovať v Ježišovej misii

Dar života a viery nás pobáda byť vďačnými a deliť sa oň s druhými, ktorí nás často čakajú na kľukatých cestách. Vyjdime im v ústrety s pokladom viery v rukách.
Pokračovať v Ježišovej misii
VN SK 14.03.2023

Daj sa mi napiť

Krásne a fascinujúce. Také bolo stretnutie Ježiša so Samaritánkou pri studni, ktoré zachytil evanjelista Ján. Svätý Otec sa pri poludňajšom príhovore 12. marca zastavil pri slovách „daj sa mi napiť“.
Daj sa mi napiť
Anna Stankayová 13.03.2023

Desať rokov na Petrovom stolci

Stretnutie, zmierenie, jednota. Tak by sa dala zhrnúť podstata teológie pápeža Františka, ktorý 13. marca oslávi desať rokov pontifikátu. „Naplno žije evanjelium a ľudia z neho cítia, že je úprimný, čestný, svätý muž,“ hovorí profesor teológie Miloš Lichner, SJ.
Desať rokov na Petrovom stolci