Vatikán

VN SK 10.12.2018

Vstúpme na cestu obrátenia

Svätý Otec František sa prihovoril 45-tisíc veriacim pred modlitbou Anjel Pána na Druhú adventnú nedeľu 9. decembra. Námestie sv. Petra už zdobí vianočný smrek a umelecký betlehem, ktorý sochári vytvorili z piesku.
Vstúpme na cestu obrátenia
VN SK 08.12.2018

Pane, nauč ma modliť sa

Na generálnej audiencii 5. decembra v Aule Pavla VI. pápež František začal nový cyklus katechéz, venovaný modlitbe Otče náš. Ježiša predstavil ako muža modlitby a veriacich pozval osobne si vyprosovať o dar modlitby.
Pane, nauč ma modliť sa
VN SK 02.12.2018

Bdejte a modlite sa

Svätý Otec František sa spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána na Prvú adventnú nedeľu. V okne jeho pracovne bolo vidieť veľkú sviecu, ktorú zapálil, aby spoločnou prosbou k Bohu vyprosoval mier pre Sýriu. Otvoril tak celosvetovú kampaň Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, do ktorej je zapojených 50-tisíc detí v sýrskych mestách postihnutých vojnou.
Bdejte a modlite sa
VN SK 01.12.2018

Sväté túžby sú zárodkom nového života

Pri poslednej generálnej audiencii tohto liturgického roka 28. novembra pápež František v katechéze hovoril na tému: Nový zákon v Kristovi a túžby podľa Ducha. Uzavrel tak svoj niekoľkomesačný cyklus venovaný prikázaniam Desatora.
Sväté túžby sú zárodkom nového života
VN SK 26.11.2018

Kristus je Kráľom kráľovstva lásky

Svätý Otec František sa v Nedeľu Krista Kráľa modlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Vo svojej katechéze v súvislosti so slávnosťou Krista Kráľa zdôraznil, že život stvorenstva smeruje ku „konečnému zjaveniu Krista, Pána dejín a celého stvoreného sveta".
Kristus je Kráľom kráľovstva lásky