Vatikán

kbs .sk 02.01.2023

Deň po dni budujme dobrý rok

Začíname odznovu. Z tmavého tunela covidu a vojny spoločne vykročme na cestu pokoja. Inšpirujme sa myšlienkami posolstva Svätého Otca na 56. svetový deň pokoja, ktorý sme slávili 1. januára.
Deň po dni budujme dobrý rok
VN SK 02.01.2023

Ježiš je náš pokoj

Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra Svätý Otec udelil požehnanie Urbi et orbi. Vo svojom príhovore vyzýval na pokoj a solidaritu s trpiacimi.
Ježiš je náš pokoj
VN SK 13.12.2022

S Bohom tvoríme niečo večné

V duchovnom živote treba skúmať kritériá za a proti. Sú to znamenia, ktoré naše rozhodnutia potvrdia alebo vyvrátia.
S Bohom tvoríme niečo večné
VN SK 13.12.2022

Pokorný Pán

Nedeľa Gaudete bola na Námestí svätého Petra plná radosti. Mnoho detí netrpezlivo čakalo na Svätého Otca so soškami Jezuliatka, pretože podľa tradície ich na Tretiu adventnú nedeľu požehnáva. Následne pápež František vyzval rodiny modliť sa počas Vianoc pred jasličkami, „aby sviatky Pánovho narodenia  priniesli lúč pokoja deťom celého sveta, najmä tým, ktoré prežívajú strašné dni vojny“.

Pokorný Pán
VN SK 06.12.2022

Ponorme sa do vody pokánia

Na Druhú adventnú nedeľu v poludňajšom príhovore Svätý Otec priblížil evanjeliovú postavu Jána Krstiteľa. Bol to prísny a radikálny muž, ktorý nám môže naháňať strach. „Prečo nám ho Cirkev predkladá na adventnej ceste? Aké je tajomstvo Jána Krstiteľa?“ pýtal sa pápež František na úvod.

Ponorme sa do vody pokánia