Vatikán

VN SK 01.10.2020

Z krízy nám pomôže iba spolupráca

Subsidiarita a čnosť nádeje – to je názov ôsmej katechézy pápeža Františka z cyklu Uzdraviť svet, v ktorom pri generálnych audienciách reaguje na komplexnú krízu vyvolanú koronavírusom. V stredu 23. septembra zvlášť zdôraznil, že na uzdravenie sveta z pandémie je potrebný príspevok všetkých.
Z krízy nám pomôže iba spolupráca
VN SK 28.09.2020

Obrátenie je proces

Modlitbou za mier na Kaukaze reagoval pápež František v nedeľu 27. septembra na čerstvé správy o ozbrojených zrážkach medzi Arménskom a Azerbajdžanom.
Obrátenie je proces
VN SK 24.09.2020

Zneužívanie stvorenstva je hriech

Svätý Otec František v stredu 16. septembra pri generálnej audiencii pokračoval v cykle katechéz na tému Uzdraviť svet. V siedmej časti nazvanej Starostlivosť o spoločný dom a kontemplatívny postoj sa zameral na postoj starostlivosti.
Zneužívanie stvorenstva je hriech
VN SK 21.09.2020

Božia logika je iná

O Božej logike, podľa ktorej poslední budú prvými a prví poslednými, hovoril pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 20. septembra.

Božia logika je iná
VN SK 17.09.2020

Láska nepozná kultúru skartovania

Na generálnej audiencii v stredu 9. septembra sa Svätý Otec v katechéze zameral na princíp spoločného dobra. Zdôraznil, že dostať sa z krízy spôsobenej pandémiou si vyžaduje zamerať sa na spoločné dobro všetkých a prekonať egoizmus osobných a skupinových záujmov. Pápež osobitne zdôraznil poslanie politikov.
Láska nepozná kultúru skartovania