Múdrosť srdca

Na 58. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý pripadá na dnešnú nedeľu, napísal Svätý Otec posolstvo s názvom Umelá inteligencia a múdrosť srdca. 
kbs .sk 07.05.2024
Múdrosť srdca

Hneď v úvode posolstva si Svätý Otec kladie otázku, aká je naša budúcnosť v ére umelej inteligencie. Následne ponúka niekoľko odporúčaní. Tým prvým je neprepadnúť katastrofickým scenárom. Riešenie nevidí ani v tom, že sa budeme zatvrdzovať voči novému, ale že zostaneme citliví na všetko zlé, že si zachováme srdce, ktoré sa nedá skaziť.

„Len ak sa vystrojíme duchovným pohľadom, ak znovuzískame múdrosť srdca, pochopíme a dokážeme interpretovať novinky našej doby a znovuobjavíme cestu k plne ľudskej komunikácii.“

Takúto múdrosť nemôžeme očakávať od strojov. Hoci majú obrovskú schopnosť ukladať dáta, ich významy môže pochopiť len človek. „Nejde teda o to, aby stroje konali ako ľudia. Ale ide skôr o to, aby sa ľudstvo prebudilo z hypnotického spánku vyvolaného ilúziou o vlastnej všemohúcnosti.“

Svätý Otec ďalej píše, že médiá sú ambivalentný nástroj – ponúkajú veľa možností na komunikáciu, informovanosť, ale ruka v ruke je riziko prekrútenia reality, falošných správ, riziko zredukovania jednotlivých ľudí na dáta, až sa poprie jedinečnosť každého.

Stojíme pred otázkou, kam povedie umelá inteligencia. Ako chrániť novinárov a užívateľov médií? Ako zaručiť transparentnosť informácií? Ako zabezpečiť, aby spoločnosti prevzali zodpovednosť nad tým, čo šíria? Odpovede prinášame podľa pápeža my. Najistejšou voľbou je hľadať múdrosť stvorenú od vekov. „Pomôže nám nasmerovať aj systémy umelej inteligencie do služby ľudskej komunikácie.“