Vatikán

VN SK 01.11.2019

Kresťanská viera prichádza do Európy

Tisíce pútnikov z celého sveta si 30. októbra na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vypočuli katechézu pápeža Františka, ktorú predniesol na generálnej audiencii. Katechéza mala názov: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ (Sk 16, 9). Kresťanská viera prichádza do Európy.
Kresťanská viera prichádza do Európy
VN SK 28.10.2019

Vyjdime zo seba samých

Ako každú nedeľu, aj 27. októbra sa Svätý Otec František modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána.
Vyjdime zo seba samých
VN SK 24.10.2019

Cirkev je vždy otvorená všetkým

Svätý Otec František sa v stredu 23. októbra stretol s pútnikmi z celého sveta na pravidelnej generálnej audiencii. V svojej katechéze pokračoval v téme Skutkov apoštolov, konkrétne o prvom koncile v dejinách Cirkvi.
Cirkev je vždy otvorená všetkým
VN SK 20.10.2019

Každý pokrstený je misionár

Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete – to je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019, ktorý sa slávi v nedeľu 20. októbra.
Každý pokrstený je misionár
VN SK 17.10.2019

Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom

Svätý Otec František na pravidelnej stredajšej audiencii privítal na Svätopeterskom námestí skoro 20-tisíc veriacich z celého sveta. Prítomným ponúkol už dvanáste pokračovanie katechéz o Skutkoch apoštolov.
Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom