Vatikán

Vatican News 18.06.2024

Chce to čas

Roľníci a záhradkári dobre vedia, že na vzídenie semienka treba byť trpezlivý. Rovnako to je aj s Božím kráľovstvom. Práve o postoji dôverného očakávania hovoril Svätý Otec napoludnie v nedeľu 16. júna. Vychádzal z podobenstva o zasiatom semienku (Mk 4, 26 – 34), ktoré Ježiš rád používal.
Chce to čas
Vatican News 11.06.2024

Sloboda robiť to, čo chce Boh

„Slobodný človek je ten, ktorý má Pánovho Ducha. Sloboda Božích detí neznamená robiť, čo sa nám zachce, ale čo chce Boh,“ vysvetlil Svätý Otec na generálnej audiencii 5. júna.
Sloboda robiť to, čo chce Boh
Vatican News 11.06.2024

Slobodný Ježiš

„Duch Svätý urobil Ježiša slobodného, to znamená schopného milovať a slúžiť bez miery a bez podmienok,“ začal Svätý Otec úvahu v nedeľu 9. júna napoludnie. Čo znamená táto Ježišova sloboda?
Slobodný Ježiš
MS, Vatican News 28.05.2024

Boha priťahuje naša malosť

Táto myšlienka o pokore oslovila aj Annu, Stanislavu, Petru a Lukáša, štvoricu mladých priateľov, ktorí sa vybrali spoznávať Taliansko a 22. mája sa zúčastnili aj na generálnej audiencii.
Boha priťahuje naša malosť
Vatican News 28.05.2024

Klobúk dole, mladí

V piatok 24. mája sa Svätý Otec v rámci prípravy na Jubilejný rok stretol s osemdesiatkou mladých rímskej farnosti sv. Bernadety. „Mám tu pripravený prejav, ale je trochu nudný,“ odľahčil pápež na úvod a účastníkov vyzval klásť otázky, ktoré ich zaujímajú.
Klobúk dole, mladí