Vatikán

VN SK 05.11.2020

Nech sa Ježišova modlitba stane aj našou

Pri generálnej audiencii v stredu 28. októbra sa pápež František v cykle o modlitbe zameral na vzor samotného Ježiša, ktorého evanjeliá svorne vykresľujú ako muža modlitby. „Vstúpením do rieky Jordán sa Ježiš identifikoval s hriešnym ľudstvom, ktoré prišiel vyslobodiť a priviesť k Otcovi. V modlitbe sa preto môžeme spoľahnúť, že Ježiš sa v tej chvíli prihovára za nás u Otca,“ vysvetlil pápež.
Nech sa Ježišova modlitba stane aj našou
VN SK 02.11.2020

Sme povolaní k svätosti

Cesta svätosti vedie proti prúdu mentality sveta. Blahoslavení plačúci, blahoslavení tichí - pripomenul pápež František Ježišove slová na slávnosť Všetkých svätých v nedeľu 1. novembra.
Sme povolaní k svätosti
VN SK 29.10.2020

Modlitba je centrom života

Pri generálnej audiencii v stredu 21. októbra pápež František dokončil tému modlitby inšpirovanej slovami žalmov. Poukázal na charakteristický prvok v žalmoch, ktorým je postava bezbožníka - človeka, ktorý žije, ako keby Boh neexistoval.
Modlitba je centrom života
VN SK 26.10.2020

Venujme sa bratom

Na vatikánskom námestí sa v nedeľu 25. októbra zhromaždilo napoludnie niekoľko stoviek veriacich. Pred modlitbou Anjel Pána sa im Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca a ponúkol zamyslenie nad evanjeliovým úryvkom, v ktorom Ježiš hovorí, ktoré prikázanie je najväčšie.
Venujme sa bratom
VN SK 22.10.2020

Cez žalmy hovoríme s Bohom

Vo svojom cykle katechéz o modlitbe inšpirovanej Svätým písmom Svätý Otec v stredu 14. októbra otvoril kapitolu o modlitbe podľa žalmov.
Cez žalmy hovoríme s Bohom