Vatikán

Vatican News 16.01.2024

Prvé stretnutie

„Rozpamätajme sa trochu a spomeňme si na naše prvé stretnutie s Ježišom,“ vyzval Svätý Otec na začiatku krátkeho poludňajšieho príhovoru 14. januára. Pri tejto myšlienke si treba položiť otázku, čo znamená „byť Ježišovým učeníkom“. Odpoveď na ňu pápež čerpal z nedeľného evanjelia (Jn 1, 35 – 42).
Prvé stretnutie
Vatican News 09.01.2024

Od sviatosti k svätosti

Svätý Otec začal v novom roku cyklus katechéz o nerestiach a čnostiach. V stredu 3. januára hovoril o pokušeniach, ktoré zažívame všetci. „Zmyslom života nie je ich odstrániť, ale vyznať pred Bohom vo svätej spovedi.“
Od sviatosti k svätosti
Vatican News 09.01.2024

Duchovné narodeniny

V  prvú januárovú nedeľu sme slávili Pánov krst. Napoludnie sa Svätý Otec prihovoril pútnikom zídeným na Svätopeterskom námestí a dal aj im domácu úlohu – zistiť dátum svojho krstu a už ho nikdy nezabudnúť, pretože to sú duchovné narodeniny.
Duchovné narodeniny
Vatican News 02.01.2024

Kristus sa narodil pre teba

„Pán sa stal telom, prišiel prebývať medzi nami: to je novina, ktorá mení beh dejín,“ povedal Svätý Otec v príhovore pred požehnaním Urbi et orbi na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra z priečelia Baziliky sv. Petra vo Vatikáne.
Kristus sa narodil pre teba
kbs .sk 02.01.2024

Premeníme meče na pluhy

Prvého januára sme slávili 57. svetový deň pokoja. Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal posolstvo s názvom Umelá inteligencia a pokoj. V úvode píše, že digitálna doba prináša rôzne príležitosti, ale i znepokojivé riziká, preto treba myslieť na to, aké bude mať dôsledky, aby sa nenarušila harmónia medzi ľuďmi.
Premeníme meče na pluhy