Vatikán

VN SK 27.01.2021

Modliť sa znamená bojovať za jednotu

„Jednotu možno dosiahnuť iba ako ovocie modlitby,“ zdôraznil pápež František na generálnej audiencii v stredu 20. januára, uprostred Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Modliť sa znamená bojovať za jednotu
VN SK 25.01.2021

Nosme evanjelium stále so sebou

„Buďme pozorní a nenechajme Ježiša prejsť bez toho, aby sme ho prijali“ – to bola výzva pápeža Františka pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 24. januára, ktorá sa slávila ako Nedeľa Božieho slova.
Nosme evanjelium stále so sebou
VN SK 20.01.2021

Chváliť je ako dýchať čistý kyslík

V stredu 13. januára sa ako zvyčajne Svätý Otec prihovoril v katechéze na generálnej audiencii. Z dôvodu zdravotných opatrení to aj tentoraz bolo bez prítomnosti veriacich, formou prenosu cez médiá z bibliotéky Apoštolského paláca. Pápež František pokračoval v cykle o modlitbe, pričom sa sústredil na modlitbu chvály.
Chváliť je ako dýchať čistý kyslík
VN SK 19.01.2021

Boh nás stále volá

Svätý Otec František sa v nedeľu 17. januára v poludňajšom príhovore pred mariánskou modlitbou Anjel Pána osobitne zameral na dar povolania. Vysvetlil, že v osobnom povolaní ide o odpoveď na lásku láskou.
Boh nás stále volá
VN SK 13.01.2021

Učme sa adorovať Pána

„Kto sa neklania Bohu, klania sa diablovi“ - to sú slová Svätého Otca Františka z homílie na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára, v ktorej sa sústredil na klaňanie sa Bohu, čiže adoráciu, ako ústredný rozmer kresťanskej viery. Upozornil na veľkú hĺbku opravdivého postoja poklony, čo predstavuje pre kresťana výzvu na duchovné dozrievanie a učenie sa opravdivej múdrosti.

Učme sa adorovať Pána