Vatikán

Vatican News 21.05.2024

Koľko lásky treba na odpustenie

„Stretnutie so Svätým Otcom bola výnimočná chvíľa, ktorá síce trvala len pár sekúnd, no v pamäti utkvie do konca života,“ hovorí šéfredaktor KN Ján Lauko o audiencii Spolku sv. Vojtecha z 15. mája.
Koľko lásky treba na odpustenie
Vatican News 21.05.2024

Harmónia Ducha

„Aby sme sa stali ozvenou hlasu Tešiteľa Ducha Svätého, musíme byť v dennom kontakte s Božím slovom,“ povedal Svätý Otec v poludňajšom príhovore na slávnosť Turíc. Čo nám hovorí Duch Svätý?
Harmónia Ducha
Vatican News 14.05.2024

Silou nádeje čelíme prítomnosti

Čo bude so mnou? Aký je cieľ cesty? Aký bude sled udalostí sveta? Podobné otázky si kladie aj Svätý Otec. Na audiencii 8. mája vysvetlil, že jediná odpoveď, ktorá sa núka nášmu srdcu, je nádej.
Silou nádeje čelíme prítomnosti
Vatican News 14.05.2024

Krok za krokom

„Ježiš nám svojím slovom a milosťou sviatostí ukazuje krásu vlasti, ku ktorej smerujeme, a ťahá nás ako horolezcov,“ povedal Svätý Otec v nedeľu 12. mája v poludňajšom príhovore. Vychádzal z evanjelia sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorý sa v  mnohých krajinách presúva zo štvrtka na nedeľu.
Krok za krokom
Vatican News 07.05.2024

Vierou vidíme aj uprostred tmy

„Vierou sa človek slobodne celý oddáva Bohu. Je to bláznivé? Je to krásne – vydať sa na cestu ako Abrahám, akoby sme videli neviditeľné,“ povzbudil Svätý Otec na prvomájovej audiencii.
Vierou vidíme aj uprostred tmy