Vatikán

VN SK 07.11.2019

Smrť a vzkriesenie sa zdajú bláznovstvom

Na generálnej audiencii v stredu 6. novembra hovoril pápež František v katechéze o pobyte sv. Pavla v Aténach. Apoštol vedený Duchom Svätým nadviazal rozhovor s pohanmi poukázaním na ich hľadanie identity Boha a takto im zvestoval pravého Boha, Ježiša Krista.
Smrť a vzkriesenie sa zdajú bláznovstvom
VN SK 01.11.2019

Kresťanská viera prichádza do Európy

Tisíce pútnikov z celého sveta si 30. októbra na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vypočuli katechézu pápeža Františka, ktorú predniesol na generálnej audiencii. Katechéza mala názov: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ (Sk 16, 9). Kresťanská viera prichádza do Európy.
Kresťanská viera prichádza do Európy
VN SK 28.10.2019

Vyjdime zo seba samých

Ako každú nedeľu, aj 27. októbra sa Svätý Otec František modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána.
Vyjdime zo seba samých
VN SK 24.10.2019

Cirkev je vždy otvorená všetkým

Svätý Otec František sa v stredu 23. októbra stretol s pútnikmi z celého sveta na pravidelnej generálnej audiencii. V svojej katechéze pokračoval v téme Skutkov apoštolov, konkrétne o prvom koncile v dejinách Cirkvi.
Cirkev je vždy otvorená všetkým
VN SK 20.10.2019

Každý pokrstený je misionár

Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete – to je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019, ktorý sa slávi v nedeľu 20. októbra.
Každý pokrstený je misionár