Vatikán

VN SK 17.05.2022

Zdediť dobro je najcennejší majetok

Svätý Otec vyzval veriacich, aby podporili obyvateľov Srí Lanky, ktorí sa aktuálne ocitli uprostred napätej spoločenskej situácie.
Zdediť dobro je najcennejší majetok
VN SK 17.05.2022

Svätí inšpirujú na vzájomný dialóg

Pápež František pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu 15. mája v súvislosti s kanonizáciou desiatich nových svätých vyslovil želanie, nech títo „svätí inšpirujú na celostné riešenia, na dialóg, najmä v srdciach a mysliach tých, ktorí zastávajú veľmi zodpovedné pozície a sú povolaní byť protagonistami mieru, a nie vojny“, a to predovšetkým teraz, keď sa vo svete „zväčšujú vzdialenosti a narastá napätie“.
Svätí inšpirujú na vzájomný dialóg
VN SK 10.05.2022

Odmietajme náboženskú pretvárku

Pápež František počas generálnej audiencie poukázal na to, že praktizovanie viery býva neraz v našej spoločnosti prezentované negatívne.
Odmietajme náboženskú pretvárku
VN SK 10.05.2022

Kto počúva druhých, vie počúvať aj Pána

„Modlime sa za predstaviteľov krajín, aby nestratili zmysel pre ľud, ktorý chce pokoj a vie, že zbrane ho nikdy neprinášajú,“ prihovoril sa veriacim Svätý Otec v nedeľu 8. mája z okna Apoštolského paláca. Veriacich tiež povzbudil do vytrvalej modlitby ruženca za mier na Ukrajine.
Kto počúva druhých, vie počúvať aj Pána
VN SK 03.05.2022

Radostná staroba otvára budúcnosť

Harmonický vzťah medzi nevestami a svokrami prináša obojstranné šťastie, uviedol pápež František vo svojej katechéze.
Radostná staroba otvára budúcnosť