Vatikán

Monika Šimoničová VNSK 14.02.2023

Dosť už s vykorisťovaním Afriky

Nie korupcii a násiliu. Áno stretnutiu, dialógu a nádeji, aby na africkom kontinente vzklíčili semienka kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
Dosť už s vykorisťovaním Afriky
VN SK 14.02.2023

Láska vždy ide ďalej

V poludňajšom príhovore 12. februára Svätý Otec vychádzal z Ježišových slov o naplnení Zákona (Mt 5, 17). Treba dodržiavať prikázania – nezabiješ, nezosmilníš, nebudeš krivo prisahať a tak ďalej –, ale nestačí to. „Náboženské pravidlá sú dobré a užitočné, ale sú len začiatok: aby sa naplnili, musíme ísť poza literu.“ Prikázania nemôžeme „zatvoriť do dusivých trezorov formálneho dodržiavania“.
Láska vždy ide ďalej
kbs .sk 07.02.2023

Cirkev sa musí stať poľnou nemocnicou

Choroba preverí, či kráčame spolu alebo ideme za svojím cieľom na vlastnú päsť. Učme sa od Pána vytvárať spoločenstvo a starať sa jedni o druhých.
Cirkev sa musí stať poľnou nemocnicou
Monika Šimoničová VNSK 31.01.2023

S Ježišom vždy prichádza milosť

Každý deň je čas milosti. Každý deň je šanca svedčiť o radostnej zvesti Ježiša Krista a o jeho milosrdenstve.

S Ježišom vždy prichádza milosť
VN SK 31.01.2023

Život nemožno vyhodiť

Liturgia Štvrtej cezročnej nedele ohlasuje blahoslavenstvá. Svätý Otec v poludňajšom príhovore 29. januára zameral pozornosť na prvé a základné: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“

Život nemožno vyhodiť