Vatikán

VN SK 27.08.2020

Z krízy by sme mali vyjsť lepší

Uprednostnenie chudobných a čnosť lásky k blížnemu – to bola téma tretej z katechéz Svätého Otca zameraných na problém pandémie. Pri generálnej audiencii 19. augusta vysielanej z bibliotéky Apoštolského paláca pápež František hovoril o uzdravovaní z epidémie vyvolanej vírusmi i z epidémií spôsobených sociálnymi nespravodlivosťami.
Z krízy by sme mali vyjsť lepší
VN SK 24.08.2020

Kto je pre teba Ježiš?

V nedeľu 23. augusta pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána udelil z okna požehnanie pútnikom na vatikánskom námestí. Stovkám prítomných položil otázku na telo: „Kto je pre teba Ježiš?“

Kto je pre teba Ježiš?
VN SK 20.08.2020

Sme povolaní žiť v harmónii

Na mediálnej generálnej audiencii v stredu 12. augusta sa Svätý Otec František prihovoril veriacim z pápežskej bibliotéky. Pokračoval druhou časťou svojho nového cyklu reflexie v duchu sociálnej náuky Cirkvi o pandémii a období postpandémie. Tentoraz sa osobitne zameral na princíp neodňateľnej dôstojnosti ľudskej osoby.
Sme povolaní žiť v harmónii
VN SK 17.08.2020

Ježiš nás môže uzdraviť

Pápež František pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána 16. augusta povzbudil veriacich, aby stáli pred Bohom „bez mejkapu“ a odvážne prinášali Ježišovi svoj životný príbeh poznačený bolesťou, pádmi a hriechom. V komentári k nedeľnému evanjeliu o Ježišovom stretnutí s kanaánskou ženou poukázal na to, aká veľká je viera.
Ježiš nás môže uzdraviť
VN SK 10.08.2020

Ježiš je rukou Otca

„Pane, zachráň ma!“ – túto modlitbu topiaceho sa Petra odporúčal pápež František veriacim v nedeľu 9. augusta pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa pri tejto príležitosti zhromaždilo niekoľko stoviek veriacich.

Ježiš je rukou Otca