Vatikán

VN SK 23.08.2021

Žime vzťah s Kristom a bratmi

Svätý Otec František sa v príhovore pred modlitbou Anjel Pána 22. augusta venoval nedeľným liturgickým čítaniam. Pápež sa zameral na slová Ježišových učeníkov: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60).
Žime vzťah s Kristom a bratmi
VN SK 18.08.2021

Naplnenie Božieho prisľúbenia je v Kristovi

Aula Pavla VI. sa 11. augusta opäť stala miestom generálnej audiencie pápeža Františka. Svätý Otec predniesol ďalšiu katechézu z cyklu o Liste Galaťanom. Mala názov Mojžišov zákon.
Naplnenie Božieho prisľúbenia je v Kristovi
VN SK 16.08.2021

Pokora je cestou do neba

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v nedeľu 15. augusta sa Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána zameral na odkaz tohto sviatku pre život každého kresťana. Podľa jeho slov tajomstvom Panny Márie je pokora.
Pokora je cestou do neba
VN SK 11.08.2021

Evanjelium je len jedno

Pápež František sa v stredu 4. augusta po júlovej prestávke opäť stretol s pútnikmi z celého sveta na generálnej audiencii, ktorá sa tentoraz konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.
Evanjelium je len jedno
VN SK 09.08.2021

Žasnime nad darom Eucharistie

Pápež František sa vo svojom príhovore pred nedeľnou poludňajšou mariánskou modlitbou Anjel Pána 8. augusta vo Vatikáne zameral na Ježišove slová: „Ja som chlieb života“ (Jn 6, 48).
Žasnime nad darom Eucharistie