Vatikán

VN SK 13.02.2020

Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení

V stredu 12. februára sa Svätý Otec František stretol s veriacimi a pútnikmi na pravidelnej generálnej audiencii, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. V svojej katechéze komentoval druhé z blahoslavenstiev z Evanjelia podľa Matúša: „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“
Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení
VN SK 10.02.2020

Buďme soľou a svetlom

V nedeľu 9. februára pri modlitbe Anjel Pána pápež František hovoril o poslaní kresťana byť svetlom a soľou uprostred sveta napriek riziku, ktoré si to vyžaduje. 
Svätý Otec sa zameral na Ježišove slová učeníkom o vydávaní svedectva: „Vy ste soľ zeme..., vy ste svetlo sveta“ (Mt 5, 13. 14).
Buďme soľou a svetlom
VN SK 06.02.2020

Božie kráľovstvo patrí chudobným v duchu

Svätý Otec František začal na pravidelných stredajších stretnutiach s veriacimi vo Vatikáne nový cyklus katechéz o blahoslavenstvách. V stredu 5. februára ponúkol zamyslenie nad prvým z nich: „Blahoslavení chudobní v duchu.“
Božie kráľovstvo patrí chudobným v duchu
VN SK 27.01.2020

Dobrá zvesť mení srdcia

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 26. januára pápež František v súvislosti s Nedeľou Božieho slova vyzval veriacich na nasledovanie prvých učeníkov na ceste obrátenia a kráčania v Ježišových stopách, aby ohlasovaním jeho dobrej zvesti ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia.
Dobrá zvesť mení srdcia
VN SK 23.01.2020

Pohostinnosť je dôležitá ekumenická čnosť

Generálnu audienciu v stredu 22. januára Svätý Otec František venoval téme pohostinnosti, predovšetkým medzi rôznymi vierovyznaniami v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pápež tiež zablahoželal ázijským krajinám k blížiacemu sa lunárnemu novému roku.
Pohostinnosť je dôležitá ekumenická čnosť