Vatikán

VN SK 31.05.2021

Trojica je tajomstvo lásky

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v nedeľu 30. mája sa Svätý Otec František stretol s veriacimi pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. V zamyslení pred mariánskou modlitbou sa Svätý Otec sústredil na obsah sviatku Najsvätejšej Trojice.
Trojica je tajomstvo lásky
VN SK 26.05.2021

Modliť sa nie je jednoduché

V pravidelnej katechéze sa pápež František na generálnej audiencii v stredu 19. mája zameral na ťažkosti spojené s modlitbou. Ako vysvetlil, rozptýlenosť, suchopárnosť a nechuť môžu na človeka doľahnúť, no je potrebné ich poznať a vedome prekonávať.
Modliť sa nie je jednoduché
VN SK 24.05.2021

Duch Svätý mení srdce

Svätý Otec František v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 23. mája venoval svoj príhovor pred mariánskou antifónou Raduj sa, nebies Kráľovná biblickému zamysleniu. Pápež vychádzal z rozprávania Skutkov apoštolov o tom, čo sa dialo v Jeruzaleme 50 dní po Ježišovom vzkriesení. Poukázal na to, že príchod Ducha Svätého bol reálnou, ale zároveň aj symbolickou skúsenosťou.
Duch Svätý mení srdce
VN SK 19.05.2021

Nie je ľahké dobre sa modliť

Svätý Otec sa v stredu 12. mája po viac ako šiestich mesiacoch opäť stretol naživo s veriacimi na generálnej audiencii. Na Nádvorie sv. Damaza prišiel medzi ľudí už o 9. hodine. Prechádzal popri zábradliach sektorov a venoval čas konverzovaniu, pozdravom, prijímaniu darčekov i požehnaniu chorých.
Nie je ľahké dobre sa modliť
VN SK 17.05.2021

Ježiš s nami zostáva navždy

V nedeľu 16. mája sa pri poludňajšej mariánskej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež František zameral vo svojom príhovore na význam Ježišovho nanebovstúpenia ako zdroj radosti pre Cirkev a každého kresťana. Svätý Otec sa venoval tomuto sviatku, pretože v Taliansku a v mnohých ďalších krajinách sa prikázané sviatky, ktoré pripadnú na dni týždňa, slávia najbližšiu nedeľu.
Ježiš s nami zostáva navždy