V náručí Pastiera

Štvrtá veľkonočná nedeľa ponúka obraz Dobrého pastiera, ktorým nám „Ježiš chce povedať, že sme láskou jeho života“. Svätý Otec ďalej v poludňajšom príhovore vysvetlil, že byť pastierom neznamenalo len prácu, ale bol to „celý život“.
Vatican News 23.04.2024
V náručí Pastiera

Pastier bol celé dni a noci pri ovciach, dôverne ich poznal. „Takýto je náš Pán, pastier nás všetkých, každého volá po mene, a keď zablúdime, hľadá nás, kým nás nenájde.“

Ježiš však zašiel ešte ďalej. Obetoval svoj život za život stáda. „Premýšľajme o tom,“ vyzýva pápež, „som pre Krista dôležitý, nenahraditeľný, mám nekonečnú cenu jeho života. On za mňa naozaj dal svoj život, zomrel za mňa a vstal z mŕtvych.“ Prečo to urobil? „Pretože ma miluje a nachádza vo mne krásu, ktorú ja často nevidím.“

Koľko ľudí dnes trpí menejcennosťou, druhoradosťou, koľko sa považuje za nehodných, nedostatočných, dokonca za omyl. „Ako často si myslíme, že naša hodnota závisí od úspechov či úsudkov druhých. Ako často sa zhadzujeme pre maličkosti.“

Obraz Dobrého pastiera nám hovorí, že pre Ježiša sme vzácni a máme veľkú cenu. „Nechajme sa pozdvihnúť milujúcou náručou nášho Pastiera.“ Pouvažujme, koľko času venujeme modlitbe. Čím viac ho bude, tým viac vojdeme do tajomstva, že Ježiš zomrel za mňa, lebo som preňho dôležitý.

„Znovuobjavme Cirkev ako spoločenstvo, ktoré sa vyznačuje polyfóniou chariziem a povolaní.“ Pápež vyzval na modlitby za novokňazov, za dušu talianskeho „neúnavného misionára“ Mattea Pettinariho, ktorý zomrel pri autonehode na Pobreží Slonoviny, i za všetkých trpiacich a sužovaných pre vojnové konflikty