Vatikán

VN SK 03.03.2021

Postime sa od klebiet

Pred modlitbou Anjel Pána pri poludňajšom stretnutí s veriacimi 28. februára Svätý Otec v príhovore vychádzal z evanjeliovej udalosti Ježišovho premenenia na vrchu.
Postime sa od klebiet
VN SK 01.03.2021

Nádej je ako živá voda

Prinášame úryvky z posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2021, ktoré má názov: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema(Mt 20, 18). Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky.
Nádej je ako živá voda
VN SK 24.02.2021

Spása je číra milosť, číra bezodplatnosť

Svätý Otec František celebroval svätú omšu na Popolcovú stredu 17. februára už o 9.30 v Bazilike sv. Petra. Pre pandemickú situáciu sa slávnosť začiatku pôstu konala vo Vatikáne a nie v Bazilike sv. Sabíny v Ríme. Popol, ako znak pokánia, prijal pápež z rúk kardinála Angela Comastriho, arcikňaza Svätopeterskej baziliky.
Spása je číra milosť, číra bezodplatnosť
VN SK 22.02.2021

Zápas proti zlému duchu

Na Námestí sv. Petra sa 21. febru­ára zhromaždilo asi tisíc veriacich. Pápež František ich pozdravil z okna Apoštolského paláca a pozval ich k zamysleniu nad nedeľným textom evanjelia, v ktorom sv. Marek hovorí o Ježišovom utiahnutí sa na púšť, kde ho pokúšal satan (porov. Mk 1, 12 – 15)
Zápas proti zlému duchu
VN SK 17.02.2021

Modlitba je dychom kresťana

Pápež František sa 10. februára zameral v katechéze na modlitbu v každodennom živote kresťana. Zdôraznil, aké je dôležité premiesiť modlitbou cesto obyčajných každodenných situácií a žiť s postojom prajnosti voči všetkým, vrátane nepriateľov, aký si kresťan osvojuje od samotného Boha.
Modlitba je dychom kresťana