Vatikán

VN SK 13.10.2021

Ježiš Kristus nás oslobodil

Svätý Otec sa stretol s pútnikmi na generálnej audiencii v stredu 6. októbra v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. V katechéze sa pápež František venoval téme kresťanskej slobody, o ktorej hovorí s veľkým dôrazom svätý apoštol Pavol v Liste Galaťanom.

Ježiš Kristus nás oslobodil
VN SK 06.10.2021

V Kristovi žijeme ako spravodliví

Pápež František privítal 29. septembra na generálnej audiencii v Aule Pavla VI. niekoľko tisíc pútnikov. V katechéze s názvom Život vo viere vysvetlil význam ospravedlnenia Kristovou láskou ako základnú pravdu viery, že kresťan je spravodlivý nie vďaka vlastným skutkom, ale z daru Božej milosti.
V Kristovi žijeme ako spravodliví
VN SK 04.10.2021

Každý je maličký

Na poludňajšiu modlitbu so Svätým Otcom prišiel 3. októbra veľký počet veriacich. V súvislosti s nedeľným evanjeliom pápež František položil otázku: Vieme sa pred Bohom uznať za maličkých?
Každý je maličký
VN SK 29.09.2021

Potrebujeme modlitbu, korene a nádej

Pápež František sa na generálnej audiencii v stredu 22. septembra vrátil k apoštolskej ceste do Budapešti a na Slovensko. Spomenul celý rad silných momentov, ktoré si odniesol zo Slovenska. O svojej ceste hovoril ako o duchovnej púti adorácie a modlitby. Vyzdvihol korene viery v Božom ľude, ktoré sú stále živé, no sú vystavené nárastu sekularizácie a konzumizmu.
Potrebujeme modlitbu, korene a nádej
VN SK 14.09.2021

Všetci sme Božie deti

Pápež František sa 8. septembra stretol s pútnikmi na generálnej audiencii v Aule Pavla VI. Veriacim pripomenul sviatok Narodenia Panny Márie i blahorečenie kardinála Stefana Wyszyńského. V katechéze s názvom Sme Božie deti sa venoval ďalšej časti Listu Galaťanom.
Všetci sme Božie deti