Vatikán

VN SK 29.11.2022

Pán je nablízku

Vstúpili sme do Adventu. Do obdobia bdelosti a očakávania Pána. Aby sme ho spoznali, musíme mať oči na stopkách. Aj o tom hovoril Svätý Otec v poludňajšom príhovore na Prvú adventnú nedeľu.
Pán je nablízku
Katolícke noviny 27.11.2022

Nech nás Advent posilňuje v blízkosti a bdelosti

Na začiatku Adventného obdobia si pripomeňme povzbudzujúce slová Svätého Otca Františka z jeho homílie, ktorú predniesol vlani počas Prvej adventnej nedele.
Nech nás Advent posilňuje v blízkosti a bdelosti
VN SK 24.11.2022

Otcove poklady sú aj naše

Radosť je dar Ducha Svätého. Je odvážna a spontánna, približuje nás k Bohu i k ľuďom. Nezamieňajme si ju však s prchavým nadšením, upozornil Svätý Otec v ďalšej katechéze o rozlišovaní v stredu 23. novembra.  

Otcove poklady sú aj naše
VN IT 21.11.2022

Vstaňme a poďme

Svätý Otec strávil víkend 19. a 20. novembra v meste Asti. V nedeľu tam na slávnosť Krista Kráľa slávil svätú omšu. Po nej predniesol krátky príhovor s modlitbou Anjel Pána. Prepojil dve naliehavé témy: drámy vo svete a dynamizmus mladých.
Vstaňme a poďme
Miroslava Gromanová VN SK 18.11.2022

Vatikánsky vianočný stromček

O niekoľko dní sa ponoríme do Adventného obdobia. Počas neho sa pripravujeme na príchod Ježiša, na Vianoce. Jedným zo symbolov Vianoc je vianočný stromček, ktorý už majú na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Vatikánsky vianočný stromček