Vatikán

VN SK 26.10.2020

Venujme sa bratom

Na vatikánskom námestí sa v nedeľu 25. októbra zhromaždilo napoludnie niekoľko stoviek veriacich. Pred modlitbou Anjel Pána sa im Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca a ponúkol zamyslenie nad evanjeliovým úryvkom, v ktorom Ježiš hovorí, ktoré prikázanie je najväčšie.
Venujme sa bratom
VN SK 22.10.2020

Cez žalmy hovoríme s Bohom

Vo svojom cykle katechéz o modlitbe inšpirovanej Svätým písmom Svätý Otec v stredu 14. októbra otvoril kapitolu o modlitbe podľa žalmov.
Cez žalmy hovoríme s Bohom
VN SK 19.10.2020

Modlime sa za misionárov

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na Misijnú nedeľu 18. októbra Svätý Otec vyzval na modlitbu za misionárov, osobitne za prenasledovaných a unesených. V zamyslení nad evanjeliom hovoril o význame Ježišových slov: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“ (Mt 22, 21).
Modlime sa za misionárov
VN SK 15.10.2020

Eliáš bol človekom modlitby

Vo svojej katechéze na generálnej audiencii v stredu 7. októbra sa Svätý Otec vrátil k pokračovaniu dávnejšieho cyklu o modlitbe v živote biblických postáv. Zameral sa na biblickú postavu proroka Eliáša a na miesto modlitby v jeho dramatickom živote.
Eliáš bol človekom modlitby
VN SK 13.10.2020

Pošli mňa

V nedeľu 18. októbra budeme sláviť Svetový deň misií. Svätý Otec napísal k tomuto dňu osobitné posolstvo. Jeho téma je citátom z Knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8).
Pošli mňa