Vatikán

VN SK 28.04.2021

Ústna modlitba je najistejšia

„Prvá ľudská modlitba je vždy ústnym recitovaním. Pery sa vždy hýbu ako prvé.“ Aj týmito slovami hovoril v stredu 21. apríla pápež František na generálnej audiencii o hodnote ústnej modlitby. „Samotný Ježiš nás naučil slová modlitby Otče náš, a je v nej obsiahnuté všetko,“ zdôraznil pápež.
Ústna modlitba je najistejšia
VN SK 26.04.2021

Kristova láska nie je selektívna

Na Námestí sv. Petra sa 25. apríla vo 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – zhromaždilo okolo tisíc veriacich rozličných národností, rozpoznateľných podľa symbolov. V súvislosti s Nedeľou Dobrého pastiera pápež František povzbudil veriacich na celom svete.
Kristova láska nie je selektívna
VN SK 21.04.2021

Modlitba otvára dvere Duchu Svätému

O Cirkvi ako „veľkej škole modlitby“ hovoril pápež František na generálnej audiencii v stredu 14. apríla v rámci svojho dlhodobého cyklu na tému modlitby. Pre situáciu s koronavírusom v Taliansku sa generálna audiencia konala v Apoštolskom paláci bez pútnikov.
Modlitba otvára dvere Duchu Svätému
kbs .sk 19.04.2021

Jozef prijíma Božie plány

Na 4. veľkonočnú nedeľu 25. apríla, ktorá sa tiež nazýva Nedeľou Dobrého pastiera, bude Cirkev sláviť 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti napísal Svätý Otec osobitné posolstvo na tému Svätý Jozef: sen o povolaní.
Jozef prijíma Božie plány
VN SK 14.04.2021

Buďme milosrdní

Pápež František slávil v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla v Kostole Santo Spirito in Sassia svätú omšu, na ktorej sa zúčastnilo približne 80 osôb.
Buďme milosrdní