Vatikán

VN SK 27.06.2019

Pápež predstavil štyri črty dobrého kresťana

V stredu 26. júna sa na Svätopeterskom námestí konala pravidelná generálna audiencia u Svätého Otca Františka. Išlo o poslednú audienciu pred letnou prestávkou. Pápež svoju katechézu venoval 4. časti cyklu o Skutkoch apoštolov na tému: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42).
Pápež predstavil štyri črty dobrého kresťana
VN SK 24.06.2019

Eucharistia nesmie zovšednieť

Svätý Otec František pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 23. júna, hovoril o sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Eucharistia nesmie zovšednieť
VN SK 20.06.2019

Duch Svätý pomáha svedčiť o moci lásky

V stredu 19. júna sa na Svätopeterskom námestí konala pravidelná generálna audiencia. Turíce a sila Ducha Svätého, ktorá zapaľuje ľudské slovo – to bola hlavná myšlienka katechézy pápeža Františka z cyklu o knihe Skutkov apoštolov.
Duch Svätý pomáha svedčiť o moci lásky
VN SK 11.06.2019

Duch Svätý je potrebou Cirkvi

V nedeľu 9. júna na slávnosť Zoslania Ducha Svätého celebroval predpoludním Petrov nástupca na Svätopeterskom námestí svätú omšu. Spolu s ním koncelebrovalo 25 kardinálov, 50 biskupov a 500 kňazov.
Duch Svätý je potrebou Cirkvi
VN SK 31.05.2019

Spása je nezištný dar, nedá sa kúpiť

Svätý Otec František začal v stredu 29. mája na generálnej audiencii nový cyklus katechéz o Skutkoch apoštolov. Prvej z nich dal názov: Ukázal sa im živý a prikázal im očakávať naplnenie Otcovho prisľúbenia.
Spása je nezištný dar, nedá sa kúpiť