Vatikán

VN SK 17.09.2020

Láska nepozná kultúru skartovania

Na generálnej audiencii v stredu 9. septembra sa Svätý Otec v katechéze zameral na princíp spoločného dobra. Zdôraznil, že dostať sa z krízy spôsobenej pandémiou si vyžaduje zamerať sa na spoločné dobro všetkých a prekonať egoizmus osobných a skupinových záujmov. Pápež osobitne zdôraznil poslanie politikov.
Láska nepozná kultúru skartovania
kbs .sk 14.09.2020

Utečenci nie sú čísla

Svetový deň migrantov a utečencov sa slávi v nedeľu 27. septembra a tento rok sa sústredí na pastoráciu vnútorne vysídlených osôb, ktorých je dnes vo svete vyše 41 miliónov. Pápež František pri tejto príležitosti napísal posolstvo, ktorého téma znie: Prinútení utiecť ako Ježiš Kristus.
Utečenci nie sú čísla
VN SK 07.09.2020

Klebety sú horšie než Covid

Bratské napomenutie človeka, ktorý pochybil, je cesta na jeho znovuzískanie a zdravá prax v cirkevných spoločenstvách, ktorú treba posilňovať. O týchto témach hovoril Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 6. septembra.
Klebety sú horšie než Covid
VN SK 05.09.2020

Solidarita je cestou z krízy

Pri generálnej audiencii v stredu 2. septembra, ktorá sa po prvý raz po šesťmesačnom období pandémie konala za účasti veriacich, sa Svätý Otec zameral v katechéze na postoj solidárnosti inšpirovaný vierou a vyzval svet na novú mentalitu, ktorá pamätá na potreby ostatných.
Solidarita je cestou z krízy
VN SK 03.09.2020

Naša ekonomika ochorela

„Naša ekonomika je chorá“ - upozornil pápež František počas katechézy v rámci generálnej audiencie 26. augusta. Zdôraznil pritom veľkú sociálnu nerovnosť vo svete, ktorá sa pandémiou koronavírusu ešte viac prehĺbila.Katechézu predniesol Svätý Otec opäť prostredníctvom televíznych kamier z pápežskej bibliotéky.
Naša ekonomika ochorela