Mierny človek koná múdro

„Koľkí ľudia stratili chuť na všetko, lebo chceli nenásytne vyskúšať všetko. Lepšie je teda hľadať správnu mieru. Aj dobré víno je lepšie vychutnávať po malých dúškoch,“ prirovnal Svätý Otec čnosť miernosti na audiencii 17. apríla.
Vatican News 23.04.2024
Mierny človek koná múdro

Aj v manželskom živote treba hľadať správnu mieru a spoločné šťastie si vychutnávať po malých dúškoch. Snímka: profimedia.sk

Je to štvrtá kardinálna čnosť, ktorej sa venovali už starovekí grécki filozofi, aby odpovedali na otázku, prečo sa všetci usilujeme o šťastie, a predsa ho mnohí nenachádzame. Koreň problému spočíva práve v miernosti, striedmosti, „moci nad sebou samým“, vysvetlil pápež.

SPRÁVNE DÁVKOVANIE

Katechizmus definuje miernosť ako morálnu čnosť, „ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoší a dáva rovnováhu pri používaní stvorených dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a udržiava túžby v medziach počestnosti.“

Mierny človek je teda človek správnej miery. „Nechodí za tým, po čom srdce túži,“ opisuje Svätý Otec a vystríha, aby sme sa nedali zlákať impulzmi a pôžitkami, ktoré nás môžu priviesť k znudenosti. „Koľkí stratili chuť na všetko, lebo chceli nenásytne vyskúšať všetko.“ Je to ako s vínom, „vieme, že je lepšie ho vychutnávať po malých dúškoch ako ho vypiť celé na jeden hlt“.

Človek s čnosťou miernosti vie správne dávkovať. „Koná múdro, premýšľa o tom, čo hovorí. Nedovolí, aby chvíľkový hnev zničil vzťahy a priateľstvá, ktoré sa potom dajú len ťažko obnoviť.“ Drží sa biblického: je čas mlčať a čas hovoriť, a v oboch prípadoch hľadá správnu mieru.

VZÁCNA ROVNOVÁHA

Svätý Otec ďalej vysvetlil, že mierny človek nie je vždy usmievavý a  pokojný. Pretože sú situácie, v ktorých sa treba rozhorčiť, ale vždy v správnej miere. „Slovo pokarhania je niekedy zdravšie ako trpké, nevraživé mlčanie. Mierny človek vie, že nič nie je nepríjemnejšie ako napomínať druhého, ale vie aj to, že je to nevyhnutné: inak by sme zlu ponúkli voľné pole.“

Rovnováha, „taká vzácna a zriedkavá“, je veľký dar mierneho človeka. „Dokáže udržať extrémy pospolu: potvrdzuje absolútne zásady, háji hodnoty, o ktorých sa nedá špekulovať, no zároveň vie pochopiť ľudí a prejaviť im empatiu.“

S miernosťou úzko súvisí aj malosť, diskrétnosť a skrytosť. „Mierny človek povstane, keď je porazený; a keď je víťaz, dokáže sa vrátiť k svojmu predchádzajúcemu skrytému životu. Miernosť nám pomáha lepšie si vychutnávať dobrá života: spoločné posedenie pri stole, nehu priateľstiev, dôvernosť s múdrymi ľuďmi, úžas nad krásou stvorenia.“

MUČENIE JE OHAVNÁ VEC

V  závere audiencie myšlienky Svätého Otca smerovali k ľuďom vo vojne na Ukrajine a Blízkom východe, opäť vyzýval na prepustenie vojnových zajatcov. „Myslime na nich. Nech Pán pohne vôľou ľudí, aby boli všetci oslobodení. Prichádzajú mi na myseľ tí, ktorí sú mučení. Mučenie väzňov je ohavná, neľudská vec, ktorá zraňuje dôstojnosť človeka.“

Mladá Ukrajinka Viktorija Kalic a  don Marjan Zovak predstavili pápežovi kurz Sprevádzanie pri traume, ktorý absolvovalo 26 ľudí na Pápežskej saleziánskej univerzite, aby v konfliktných oblastiach dokázali pomôcť miestnym ľuďom prekonať traumy. „Nech Pán všetkým pomáha a všetkých žehná,“ ukončil Svätý Otec.