Harmónia Ducha

„Aby sme sa stali ozvenou hlasu Tešiteľa Ducha Svätého, musíme byť v dennom kontakte s Božím slovom,“ povedal Svätý Otec v poludňajšom príhovore na slávnosť Turíc. Čo nám hovorí Duch Svätý?
Vatican News 21.05.2024
Harmónia Ducha

„Hovorí nám o nádherných citoch, ako je láska, vďačnosť, dôvera, milosrdenstvo. Dáva nám poznať krásny, žiarivý, konkrétny a trvalý vzťah, akým je večná Božia láska.“

Pápež vyzýva, aby sme dobre počúvali tieto slová lásky, lebo vďaka tomu sa aj v našich srdciach rodia podobné city. Ako ich počúvať? Tak, že sa budeme každý deň sýtiť Svätým písmom. „Veľakrát to hovorím: čítajte úryvky z evanjelia, noste pri sebe malé vreckové Sväté písmo.“

Čo to s nami urobí? Slovami kňaza a básnika Clemente Reboru, ktoré Svätý Otec citoval: „Božie slovo umlčalo moje rozprávanie.“ Dosť prázdnych slov a klebetenia. „Božie slovo nám dá hovoriť vážne, krásne a radostné slová.“

Počúvajme Ducha v tichu, v adorácii, tak sa v nás zrodia pekné slová, ktoré budeme môcť povedať druhým. Svätý Otec hovorí, že to nie je také ťažké. Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež zdôraznil, že Duch Svätý vytvára harmóniu, súlad z  rôznych, dokonca protichodných skutočností.

„Modlime sa, aby vštepil harmóniu do sŕdc, do rodín, spoločností i celého sveta.“ Tiež vyzval na modlitbu za bratstvo a spoločenstvo medzi kresťanmi rôznych denominácií.

Prosil, aby Duch Svätý pomohol vodcom národov mať odvahu riešiť problémy v dialógu, ktorý by viedol k ukončeniu vojen. Spomenul Ukrajinu, Palestínu a Izrael. „Nech Duch Svätý vedie svetových vodcov a každého z nás, aby sme otvorili dvere a cesty k mieru.