VN SK 07.06.2022

Neopusť ma, keď mi sily ochabnú

Svätý Otec na úvod generálnej audiencie v stredu 1. júna pokračoval dvanástym dielom cyklu o zmysle a hodnote staroby.

Neopusť ma, keď mi sily ochabnú
VN SK 07.06.2022

Duch Svätý udržiava vieru stále mladú

Pápež František sa pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 5. júna prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra z okna Apoštolského paláca.
Duch Svätý udržiava vieru stále mladú
TK KBS TSKE 07.06.2022

Ruženec za pokoj a mier

Svätý Otec sa modlil 31. mája v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore ruženec za mier na Ukrajine a na celom svete. „Dnes dvíhame naše srdcia k tebe, Kráľovná pokoja, oroduj za nás u svojho Syna, zmier srdcia plné násilia a pomsty, nech na celom svete zavládne pokoj,“ povedal pápež po ruženci.
Ruženec za pokoj a mier
Ján Lauko 07.06.2022

Gospeloví fanúšikovia si prišli na svoje

Trojičné námestie v Trnave privítalo 3. a 4. júna jubilejný 30. ročník Festivalu Lumen. Ide o jeden z najväčších gospelových festivalov v strednej Európe.
Gospeloví fanúšikovia si prišli na svoje
Miroslava Gromanová 31.05.2022

Fra Angelica si odniesli noví laureáti

Cenu patróna umelcov Fra Angelica udelila Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru na jubilejnom 20. ročníku.

Fra Angelica si odniesli noví laureáti