Zuzana Artimová 21.03.2023

Farnostiam chýbajú peniaze na energie

Zvýšené ceny energií sa dotýkajú aj diecéz a farností. Problém a jeho možné riešenia približuje DANIEL DZUROVČIN, delegát pre ekonomiku z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.
Farnostiam chýbajú peniaze na energie
Monika Šimoničová VNEN 21.03.2023

Žatva je veľká, svet so mnou počíta

Vatikánske námestie zalievalo 15. marca teplé slnko a generálna audiencia bola plná prekvapení. V dave pútnikov čakala na Svätého Otca skupina väzňov z mesta Locri i kŕdeľ detí z Inštitútu dona Milaniho v Cerveteri.
Žatva je veľká, svet so mnou počíta
VN SK 21.03.2023

Hľadať pravdu, nie vinníka

Na Štvrtú pôstnu nedeľu pripadlo v  kalendári meno Jozef. Svätý Otec pri poludňajšom príhovore nezabudol ani na tento „sviatok otcov“, ktorých vyzval, aby hľadali vzor, podporu a útechu vo svätom Jozefovi. S prítomnými veriacimi sa za nich pomodlil Otčenáš, aby „dobre žili svoje otcovstvo“.

Hľadať pravdu, nie vinníka
Tibor Ujlacký 21.03.2023

Púť mužov k svätému Jozefovi

Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa sa 19. marca v Hronskom Beňadiku konala tradičná púť mužov. V Bazilike sv. Benedikta, opáta, pristúpili k sviatosti zmierenia a zapojili sa do spoločnej modlitby ruženca.
Púť mužov k svätému Jozefovi
Anna Stankayová EKAI.PL 21.03.2023

Požehnanie pre páry bez sviatostného manželstva

Účastníci nemeckej synodálnej cesty žiadajú požehnávanie pre páry, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť sviatostné manželstvo. Teda pre rozvedené alebo homosexuálne páry.
Požehnanie pre páry bez sviatostného manželstva