Peter Slovák 23.03.2020

Vzťah je potrebné revitalizovať

Každý vzťah, a to nielen manželský, je potrebné neustále oživovať. Vedieť v ňom človeka oceniť, pozitívne zhodnotiť vzájomný kontakt, hľadať súhlasné záujmy, spoločne tráviť čas. Aj napriek problémom a obavám zažívať plnosť odovzdania sa.

Vzťah je potrebné revitalizovať
Mária Bilá 20.03.2020

Keď sa bojíš

Koronavírus, strata zdravia, (potenciálna) strata zamestnania, strata voľného pohybu... Rodinná situácia, vzťahová situácia, spoločenská situácia... Boh nás však uisťuje, že je s nami. Vždy. 
Keď sa bojíš
Martina Grochálová 20.03.2020

Násilnou smrťou zomrelo vlani 29 misionárov

Tlačová agentúra Pápežských misijných diel Fides zverejňuje každý rok mená misionárov a laikov, ktorí zomreli násilnou smrťou za svoju vieru. Osobitne si ich pripomíname na výročie smrti sv. Oscara Romera 24. marca, keď slávime Deň mučeníkov misií.
Násilnou smrťou zomrelo vlani 29 misionárov
Martina Jokelová Ťuchová 20.03.2020

Pôstne odrobinky (4)

Ahoj, kamaráti!
Pozri, Dobromilka, čo tu mám.
Pôstne odrobinky (4)
Ján Lauko 19.03.2020

Môj syn ma zachránil, hovorí matka Carla Acutisa

Carlo Acutis nie je inšpiráciou iba pre mladých, ale i pre staršie vekové kategórie. Veď i jeho mama Antonia Salzano Acutisová považuje svojho syna za záchrancu, ktorý ju naučil láske k Eucharistii.
Môj syn ma zachránil, hovorí matka Carla Acutisa