Barbora Kullačová 30.03.2024

Liturgia a hudba sú spolu zosobášené

Pôstne obdobie je čas zvážnenia, zriekania, ticha. Keď však nastane zmŕtvychvstanie, pôstna nálada sa razom rozplynie. Tváre veriacich skrášli úsmev a liturgické slávenie obohatí radostné aleluja. Hudba a spev opäť zaznejú chrámom.
Liturgia a hudba sú spolu zosobášené
Marián Špacai 30.03.2024

S Kristom prežíval utrpenie i nádej

„Aj my kňazi si na fare pečieme veľkonočnú paschu. Povedal by som, že experimentujeme,“ smeje sa farár Aurel Halajčík (51). Spomína však aj na vážne veľkonočné chvíle na nemocničnom lôžku.
S Kristom prežíval utrpenie i nádej
Martina Halúsková 29.03.2024

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Už 150 rokov dodržiavajú v obci Varín staré tradície. Na Veľkú noc sa členovia dobrovoľného hasičského zboru oblečú do slávnostných uniforiem a s úctou a bázňou strážia Boží hrob.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
Miroslava Gromanová 29.03.2024

Kríž je znakom Majstra človečenstva

Ježiš naplnil svoje človečenstvo po tú najmožnejšiu hranicu, po spásnu hranicu kríža. Ostal verný poslaniu byť človekom v tej najľudskejšej podobe. Byť človekom úplne,“ hovorí o význame kríža kňaz Vladimír Juhás.
Kríž je znakom Majstra človečenstva
Zuzana Artimová 29.03.2024

Na mariánske piesne sa musím nacítiť

Kde sa objaví VLASTA MUDRÍKOVÁ (37), tam obecenstvo okamžite stíchne a započúva sa do tónov jej heligónky a nádherného hlasu, číreho ako kysucká príroda.
Na mariánske piesne sa musím nacítiť