Pavol Kall 25.06.2020

Rodina má v Tichomorí veľmi silné postavenie

MARTIN GLUCHMAN (35) sa rozhodol spolu s manželkou Zuzanou pre život na jednom z najodľahlejších miest na svete. V Majure, hlavnom meste Marshallových ostrovov ležiacich v Pacifiku, vyučuje na miestnej univerzite a jeho manželka študuje angličtinu a venuje sa výtvarnému umeniu.
Rodina má v Tichomorí veľmi silné postavenie
Dominik Harman 24.06.2020

Volajú ich Nazaretskí

Kresťania v Izraeli tvoria malú, no aktívnu komunitu. Sú lepšie vzdelaní a zarábajú v priemere viac ako iné komunity. Napriek (alebo vďaka?) tomu však v poslednom čase čelia prenasledovaniu zo strany radikálov.
Volajú ich Nazaretskí
Ľudovít Malík 23.06.2020

Semináre mali vychovávať vlasteneckých kňazov

V roku 1950 zrušil komunistický režim kňazské semináre v bývalej ČSR. Zostali iba dva na celú republiku. Na rozdiel od zrušenia mužských a ženských reholí na to nepoužil silu, ale vládne nariadenie. Tento stav tu zostal až do pádu režimu v roku 1989.
Semináre mali vychovávať vlasteneckých kňazov
Anna Stankayová 23.06.2020

Žil na púšti a jedol kobylky

Narodil sa pol roka pred Kristom, a hoci žil pred 2000 rokmi, vďaka Písmu vieme o ňom pomerne veľa. Bol Božím obľúbencom, Ježišovým predchodcom a Herodesovým postrachom. Ján Krstiteľ.
Žil na púšti a jedol kobylky
Mária Bilá 23.06.2020

Aby to, čo vydávame, sa aj žilo

Vodu kázal, vodu pil. Dobrý, empatický, ľudský – takýmito prívlastkami ho častujú ľudia, ktorí ho zažili ako riaditeľa SSV. Štefan Hanakovič (20. august 1931 – 10. jún 2020) bol prototypom šéfa, ktorého zaujímal nielen výkon zamestnancov, ale napríklad i to, či majú zo svojej práce radosť. 
Aby to, čo vydávame, sa aj žilo