Peter Slovák 26.04.2021

Manažment času je aj duchovná úloha

Naučiť sa hospodáriť s časom je tiež duchovný zástoj, veď nájsť si moment stíšenia a chvíľu pre nášho Pána patrí k primárnym výzvam dňa z hľadiska hygieny duše i ducha. 
Manažment času je aj duchovná úloha
Lenka Vatrtová 26.04.2021

Zázrak, padák a svadobné šaty

V leteckom múzeu v New Yorku sa nachádza artefakt, ktorý by ste na takom mieste pravdepodobne nečakali – svadobné šaty. Patrili Američanke Evelyn Braetovej a skrýva sa za nimi dojímavý príbeh záchrany, lásky a vďačnosti.
Zázrak, padák a svadobné šaty
Peter Slovák 23.04.2021

Je to o vnímaní Božej blízkosti

O osobitosti času, súvislostiach viery i rodinného života sme sa rozprávali s prednostom II. Psychiatrickej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Michalom Patarákom (39). Aj z pohľadu odborníka – lekára je dôležité a nanajvýš liečivé udržať si vedomie Božej blízkosti.
Je to o vnímaní Božej blízkosti
Pavol Kall 23.04.2021

Boh prináša človeku vnútornú rovnováhu

Rodák zo Spišskej Novej Vsi Michal Dirga, rehoľným menom Dom Benedikt, už dlhší čas žije v starobylom benediktínskom kláštore v anglickom meste Farnborough.
Boh prináša človeku vnútornú rovnováhu
Martina Jokelová Ťuchová 23.04.2021

Nedeľa Dobrého pastiera

Ahoj, kamaráti!
Stále sa mi chce tieto dni spievať z plného hrdla: Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Nedeľa Dobrého pastiera