Peter Slovák 16.03.2020

Konfliktmi presúvame zodpovednosť


Môžeme si všimnúť, že v pozadí vzniku akéhokoľvek konfliktu je snaha človeka preniesť určitú mieru zodpovednosti na iného.

Konfliktmi presúvame zodpovednosť
Monika Šimoničová 16.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (3)

Stále majme na pamäti náš cieľ: vyšplhať sa vyššie či bližšie k Bohu. Ak chceme dosiahnuť nebo, svätosť, musíme makať. Naposledy sme posilňovali hlavne dolné končatiny, a to pri „obyčajnej“ chôdzi. Teraz si vyhrňme rukávy a poďme si spolu s kráľom Dávidom zacvičiť (porov. 2 Sam 22).
Hýbme sa s Bibliou (3)
Martina Jokelová Ťuchová 13.03.2020

Pôstne odrobinky (3)

Ahoj, kamaráti!
Hosť do domu, Boh do domu.
Keby ste teraz zavítali k nám do redakcie, určite by sme vás niečím ponúkli. 
Pôstne odrobinky (3)
Mária Bilá 13.03.2020

Z manželstva sa tešia šesťdesiat rokov

Ona bola staromestská Prešporáčka, on mladík z kysuckej dediny. Ona študentka chémie a fyziky, on začínajúci výtvarník, ktorého meno sa časom malo stať značkou. Od 19. decembra 1959, keď si Vilma Lángová a Miroslav Cipár povedali svoje áno, ubehlo šesť dekád. Šťastní sú spolu doteraz. 
Z manželstva sa tešia šesťdesiat rokov
Mária Bilá 13.03.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (10)

Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Koľko (aj ľúbostných) vzťahov by ochránilo až zachránilo, keby sa rozhodli držať tohto prikázania. Ak by sme chceli hľadať jeho ekvivalent v Novom zákone, možno by to bolo „buďte spokojní s tým, čo máte“ (Hebr 13, 5). 
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (10)