Deťom

Jozef Šelinga 21.05.2021

Svätá omša nie je divadlo

Svätá omša patrí medzi vrcholy kresťanského života. Aby sme ju prežili čo najlepšie, musíme jej aj rozumieť a vedieť, čo sa v tej-ktorej chvíli deje na oltári. V tejto časti prípravy na prvé sväté prijímanie si predstavíme svätú omšu.
Svätá omša nie je divadlo
Jozef Šelinga 21.05.2021

Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť)

Dieťa sa učí poznávať Ježiša Krista v rodine aj na hodinách náboženskej výchovy. Vďaka nemu by malo pochopiť, že Boh miluje všetkých ľudí a pozýva ich k životu s ním. V tejto časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa bližšie pozrieme na naše svedomie.
Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť)
Martina Jokelová Ťuchová 21.05.2021

Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)

Ahoj, kamaráti!
Pozrite sa na toto dobrodružstvo učeníkov na rozbúrenom mori (porov. Mt 8, 27; Mk 4, 41).
Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)
Martina Jokelová Ťuchová 14.05.2021

Chválim Ťa, Stvoriteľ (3)

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, aha, už nám vyrástla pažítka na okne.
Chválim Ťa, Stvoriteľ (3)
Jozef Šelinga 07.05.2021

Desatoro Božích prikázaní (2. časť)

Desatoro Božích prikázaní, alebo inými slovami, Dekalóg je základným zákonom veriaceho kresťana. A ten by ho mal čo najlepšie poznať a rozumieť mu. V rámci prípravy na prvé sväté prijímanie pokračujeme druhou časťou o desatore.
Desatoro Božích prikázaní (2. časť)