Kultúra

Peter Slovák 04.07.2020

Pozdvihnú vám duchovnú náladu

Aforizmy sú stručné výroky, ktoré v sebe majú vtipnú myšlienku. V jednej, prípadne vo viacerých vetách výstižne formulujú názor či nápad a zároveň dávajú noblesné označenie zmätenému alebo nevhodnému správaniu človeka.

Pozdvihnú vám duchovnú náladu
Mária Bilá 04.07.2020

Kostoly premieňame na obývačky

Skutočne pokorná – to bol môj prvý dojem z akademickej architektky Márie Sabovej (56) po tom, čo tento rok získala Cenu Fra Angelica. Ako podľa človeka, ktorý navrhuje interiérové prvky do kostolov a zožal za to mimoriadne ocenenie, vyzerá vkusný interiér kostola a čo je, naopak, príkladom kostolného gýča?  

Kostoly premieňame na obývačky
Mária Bilá 27.06.2020

Dejiny boli vďaka nemu živé

Historik, archivár, pedagóg. Významnou mierou prispel k nášmu poznaniu Majstra Pavla, k výskumom potrebným na blahorečenie, k výchove celej generácie spišských kňazov. Zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti 12. júna Ivan Chalupecký († 88). 
Dejiny boli vďaka nemu živé
Štefan Podolinský 27.06.2020

Kostol sv. Žofie v Dúbravici získal grant

Veriacich v obci Dúbravica čakajú v najbližších mesiacoch veľké zmeny. Správcom chrámu, ktorými sú bratia kapucíni z neďalekých Poník, sa nedávno podarilo uspieť v súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska a získať grant vo výške 50 000 eur. Vďaka nim sa bude môcť dokončiť výskum a reštaurovanie nástenných malieb objavených v minulom roku.
Kostol sv. Žofie v Dúbravici získal grant
Mária Bilá 27.06.2020

Žila vieru v svojom umení

Hrdá vlastenka, pokorný človek. Odišla herečka Eva Kristínová (5. august 1928 - 14. jún 2020) – a mnohí si ju zapamätajú nielen ako veľkú herečku, ale i ako človeka s veľkým darom viery. 
Žila vieru v svojom umení