Kultúra

Katolícke noviny 18.11.2021

Svätej Cecílie, panny a mučenice (22. novembra)

V 5. storočí v Ríme postavili baziliku zasvätenú svätej Cecílii, ktorej úcta sa široko-ďaleko rozniesla vďaka spisu o jej umučení. V ňom sa vyzdvihuje ako najdokonalejší príklad kresťanskej ženy, ktorá si z lásky ku Kristovi vyvolila panenstvo a podstúpila mučeníctvo.
Svätej Cecílie, panny a mučenice (22. novembra)
Eva Hanušová, OSsR 11.11.2021

Jedinečný príbeh Wandy Półtawskej sa začal pred sto rokmi

Začiatkom novembra sa lekárka a spisovateľka Wanda Półtawska dožila obdivuhodného jubilea – stých narodenín. Jej život a dielo si zaslúžia pozornosť a uznanie, ktoré jej chceme vyjadriť článkom, napísaným vo forme fiktívneho rozhovoru. Vychádza z jej autobiografických spomienok, obsiahnutých v knihe Príbeh priateľstva Karola Wojtyłu a rodiny Półtawskej.
Jedinečný príbeh Wandy Półtawskej sa začal pred sto rokmi
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (17. novembra)
Peter Tollarovič 04.11.2021

Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal

Encyklika Svätého Otca Františka Laudato si’ (2015) zarezonovala nielen medzi veriacimi. Rovnako zaujala všetkých, ktorým starostlivosť o našu planétu nie je ľahostajná. Pápež František v nej otvorene hovorí o devastačných následkoch klimatických zmien prejavujúcich sa na ľuďoch i na planéte.
Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal
Ivan Šulík 04.11.2021

Diplomatár je svedkom najstarších dejín

Richardus Marsina et Josephus Meliš: Codex diplomaticus episcopatus Nitriensis, tomus I., (796) 880 – (910), (1100) – 1300, Perfekt, Bratislava 2021.
Diplomatár je svedkom najstarších dejín