Kultúra

Mária Bilá 07.03.2020

Každý z nás hľadá pozitívny príbeh

Je problém, ak sa hlavnými hrdinami stávajú tí negatívni? „Aj filmy o negatívnych postavách v sebe môžu skrývať hlbšie podobenstvo, keďže vieme, že pre Boha nikto nie je stratený,“ uvažuje jezuitský kňaz Leopold Slaninka.      
Každý z nás hľadá pozitívny príbeh
Daniel Hevier ml. 07.03.2020

Meditovať nad Bachom

Ako sa málokto môže pochváliť, že prečítal celého Dona Quijota z pera Cervantesa, tak len málo poslucháčov môže povedať, že počulo ucelené opusy Johanna Sebastiana Bacha. Nielen pre jeho rozsiahlosť (takmer 1 100 kompozícií), ale aj pre náročnosť tohto diela. 
Meditovať nad Bachom
Mária Bilá 25.02.2020

Zveľadili svoj talent, teraz sú ocenení

Ďalších jedenásť odborníkov z oblasti výtvarného, slovesného či hudobného umenia si odnielo Cenu Fra Angelica 2020. Prevzali ju z rúk biskupa Františka Rábeka, ktorý je tiež predsedom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Zoznam laureátov dokazuje, že kresťanská kultúra má vskutku originálne podoby. 
Zveľadili svoj talent, teraz sú ocenení
Mária Bilá 25.02.2020

Radošinci slávia stovku

Špecifický humor, nezameniteľná poetika, dlhoročná tradícia. I to sú atribúty, ktoré sa spájajú s ochotníckym divadlom v Radošine. Prvú premiéru tam mali ochotníci 22. februára 1920. Sto rokov od tejto udalosti pripomenula slávnosť, ktorá sa konala 17. februára v Bratislave na pôde súčasného sídla Radošinského naivného divadla, ktoré v roku 1963 predstavil divákom Stanislav Štepka. 
Radošinci slávia stovku
Mária Bilá 22.02.2020

Rodinná Biblia pozýva rozprávať sa

Čítať si každý deň z Písma nemusí byť utópia ani v rodine s uponáhľanými rodičmi a neposednými deťmi. Rodinná Biblia (Spolok svätého Vojtecha, 2020) ponúka primerané dávkovanie evanjeliových posolstiev a otázok či poínt z nich vyplývajúcich, ktoré denne zvládne absorbovať aj časovo vyťažená rodina.  
Rodinná Biblia pozýva rozprávať sa