Kultúra

Mária Bilá 06.04.2019

Jar v Cíferi vďaka nemu znie hudbou

Hoci hudbu neštudoval, sprevádza ho celý život. Hrá na organe, vedie miestny spevácky zbor, v rodnej obci založil a organizuje podujatia Cíferská hudobná jar a Jesenný cyklus koncertov. Viliam HAFNER (85), čestný občan obce Cífer, ktorý v roku 2018 získal aj Cenu Fra Angelica. 
 
Jar v Cíferi vďaka nemu znie hudbou
Mária Bilá 06.04.2019

Slovák, ktorého dielo ocenil aj pápež

Tretieho apríla si pripomíname dvojsté výročie narodenia Františka Žaškovského. Rodák z Dolného Kubína sa preslávil ako tvorca, interpret, ale aj zostavovateľ katolíckych chrámových piesní. 
Slovák, ktorého dielo ocenil aj pápež
Mária Bilá 06.04.2019

Vzniká film o Ježišovom pokúšaní na púšti

Z Biblie vieme, že po tom, ako bol Ježiš pokrstený v Jordáne, odišiel na púšť, kde sa 40 dní postil. Vo finále svojho púštneho dobrodružstva čelil trom veľkým pokušeniam. Práve o týchto udalostiach má byť pripravovaný americký film XL: The Temptation of Christ (XL: Pokušenie Krista).     
Vzniká film o Ježišovom pokúšaní na púšti
Mária Bilá 30.03.2019

V pôstnom plátne každý vidí niečo iné

Pri príležitosti 80. výročia posvätenia farského kostola svätého Jána Bosca v bratislavskej Trnávke je počas pôstu do priestoru nad oltárom inštalované pôstne plátno. Jeho cieľom je určitý „pôst očí“. Viac o nápade a jeho realizácii prezradila Katolíckym novinám autorka plátna KLÁRA ŠTEFANOVIČOVÁ (24). 
V pôstnom plátne každý vidí niečo iné
Mária Bilá 30.03.2019

Spomíname na dve osobnosti slovenskej kultúry

Dvaja muži z iných dôb, dva osudy, dve výročia. Historik a bibliograf Hadrián Radváni (1918 – 2014) umrel 26. marca pred piatimi rokmi, u bernolákovca Martina Hamuljaka (1789 - 1859) si zas 31. marca pripomenieme 160. výročie jeho narodenia.
Spomíname na dve osobnosti slovenskej kultúry