Rozhovor

Anna Stankayová 12.11.2022

Dôležité je všímať si ľudí naokolo

Výrazné miesto v službe chudobným zohrávajú kresťanské dobrovoľnícke organizácie. S členom Komunity Sant'Egidio Petrom Rusyniakom sme sa pred 6. svetovým dňom chudobných porozprávali o tom, ako môžeme podať pomocnú ruku my. Ale aj o tom, ako a či sa dá chudoba odstrániť.   
Dôležité je všímať si ľudí naokolo
Zuzana Artimová 10.11.2022

Všetci túžime milovať a byť milovaní

Páter PETER KUČÁK (50) vstúpil do Kongregácie misionárov lásky ako prvý slovenský kňaz v roku 1994. Odvtedy slúži ľuďom v núdzi, chudobným, chorým i väzňom. Katolícke noviny sa s ním porozprávali o odkaze svätej Matky Terezy – slúžiť a konať dobro.
Všetci túžime milovať a byť milovaní
Ľudovít Malík Ján Lauko 08.11.2022

Sme na začiatku niečoho nového

Slovensko pri príležitosti konferencie o synodalite navštívil taliansky teológ PIERO CODA. Generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie poskytol rozhovor Katolíckym novinám, v ktorom približuje svoje dojmy z aktuálnej synody.
Sme na začiatku niečoho nového
Zuzana Artimová 02.11.2022

Pri smrti zakúsime dotyk večnosti

V týchto dňoch sa v spomienkach, modlitbách i pri svätých omšiach intenzívne spájame s našimi zosnulými. O tom, aké miesto má v živote kresťana myšlienka na smrť, nám porozprával páter MICHAL ZAMKOVSKÝ, CSsR.
Pri smrti zakúsime dotyk večnosti
Ivan Šulík 26.10.2022

Cirkev rozdáva z nevyčerpateľného pokladu

Hlavný pápežský penitenciár MAURO PIACENZA (78) zavítal nedávno na Slovensko, aby predstavil publikáciu o odpustkoch. V rozhovore vysvetľuje, čo sú odpustky, ako pomáhajú zosnulým a aká dôležitá je sviatosť zmierenia.
Cirkev rozdáva z nevyčerpateľného pokladu