Peter Slovák 04.07.2020

Pozdvihnú vám duchovnú náladu

Aforizmy sú stručné výroky, ktoré v sebe majú vtipnú myšlienku. V jednej, prípadne vo viacerých vetách výstižne formulujú názor či nápad a zároveň dávajú noblesné označenie zmätenému alebo nevhodnému správaniu človeka.

Pozdvihnú vám duchovnú náladu
Mária Bilá 27.06.2020

Dejiny boli vďaka nemu živé

Historik, archivár, pedagóg. Významnou mierou prispel k nášmu poznaniu Majstra Pavla, k výskumom potrebným na blahorečenie, k výchove celej generácie spišských kňazov. Zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti 12. júna Ivan Chalupecký († 88). 
Dejiny boli vďaka nemu živé
Štefan Podolinský 27.06.2020

Kostol sv. Žofie v Dúbravici získal grant

Veriacich v obci Dúbravica čakajú v najbližších mesiacoch veľké zmeny. Správcom chrámu, ktorými sú bratia kapucíni z neďalekých Poník, sa nedávno podarilo uspieť v súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska a získať grant vo výške 50 000 eur. Vďaka nim sa bude môcť dokončiť výskum a reštaurovanie nástenných malieb objavených v minulom roku.
Kostol sv. Žofie v Dúbravici získal grant
Mária Bilá 27.06.2020

Žila vieru v svojom umení

Hrdá vlastenka, pokorný človek. Odišla herečka Eva Kristínová (5. august 1928 - 14. jún 2020) – a mnohí si ju zapamätajú nielen ako veľkú herečku, ale i ako človeka s veľkým darom viery. 
Žila vieru v svojom umení
Mária Horváthová 20.06.2020

Jej dielo má nádych poetiky i mystiky

Vzácny príklad prepojenia významového posolstva umeleckej tvorby i celoživotného kréda predstavuje osobnosť Viery Hložníkovej (30. mája 1920 – 15. decembra 2003), ktorej sté výročie narodenia sme si pripomenuli v posledných májových dňoch.
Jej dielo má nádych poetiky i mystiky