Mária Bilá 06.07.2019

Odporúčame: Láska a priateľstvo

Občas sa stane, že narazíme na autora, o ktorom máme pocit, že písal akoby pre nás, o nás a za nás. Že jeho myslenie korešponduje s naším – a že sa mu podarilo vyjadriť to, čo my sme cítili a zažili, ale nevedeli (by) sme to zverbalizovať.   
Odporúčame: Láska a priateľstvo
Mária Bilá 06.07.2019

Poďme šmátrať do širočiny

Symboly, metafory, verše. Absencia deja, hercov, interpretácií. Predstavenie Šmátranie v širočine, ktoré premiéroval Modrý salón Slovenského národného divadla 16. júna, je poctou poetovi Jánovi Stachovi a výzvou pre diváka. 
Poďme šmátrať do širočiny
Mária Bilá 06.07.2019

Aj pápeži majú obľúbené filmy

Aké snímky najviac ovplyvnili či tešili svätého Jána Pavla II., emeritného pápeža Benedikta XVI. a súčasného Svätého Otca Františka?
Aj pápeži majú obľúbené filmy
Mária Bilá 29.06.2019

Fotografia môže byť svedomím ľudstva

„Bol natoľko zaujatý svojou tvorbou, že nemal čas na svetské pocty a slávu,“ vraví o Martinovi Martinčekovi Marián Pauer (73). Ten je v súčasnosti kurátorom výstavy Chvála svetla v Liptovskom Mikuláši, v rámci ktorej si recipienti môžu pozrieť najznámejšie Martinčekove diela. 
Fotografia môže byť svedomím ľudstva
Mária Bilá 29.06.2019

Psia duša 2 je aj o ľudskej duši

„Bože, daj, aby som bol takým človekom, za akého ma pokladá môj pes.“ Úsmevné slová poľského spisovateľa Janusza Leona Wiśniewskieho by pokojne mohli byť mottom nového amerického rodinného filmu Psia duša 2, v ktorom verný pes Bailey opäť napĺňa poslanie milovať a chrániť svoju ľudskú svorku. 
Psia duša 2 je aj o ľudskej duši