Zuzana Artimová 08.12.2022

Neutekal, lebo nič zlé neurobil

Biskup Michal Buzalka je názov nového dokumentárneho filmu, ktorý mal nedávno televíznu premiéru. Natočil ho režisér Marek Poláček. KN v tejto súvislosti oslovili aj Petra Slepčana, postulátora procesu blahorečenia biskupa Buzalku. Od smrti Michala Buzalku 7. decembra uplynie už 61 rokov.
Neutekal, lebo nič zlé neurobil
Ľubomír Hlad 01.12.2022

K Jezuliatku so svätožiarou

Nitriansky biskup, profesor Viliam Judák dáva v najnovšej publikácii K Jezuliatku so svätožiarou priestor na rozprávanie adventným a vianočným svätcom, ktorých životné príbehy sú jedinečné, inšpirujúce i fascinujúce.
K Jezuliatku so svätožiarou
Marco Gerbi Miroslav Bradovka 24.11.2022

Ensemble Arco Antiqua zahrá v Bratislave

Sakrálna hudba Vivaldiho, Albinoniho a ďalších autorov 17. a 18. storočia zaznie 5. decembra vo františkánskom kostole v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
Ensemble Arco Antiqua zahrá v Bratislave
Pavol Kall 16.11.2022

Ani deň bez umenia

V životnom putovaní a umeleckom prejave MARTINA VAISA (62) sa prepletajú viaceré svety. Pôvodne je architekt, ale už desať rokov sa intenzívne venuje aj výtvarnému umeniu. Mnohé jeho diela v sebe nesú religiózne posolstvo.
Ani deň bez umenia
Zuzana Artimová 10.11.2022

Matka Tereza inšpirovala aj filmárov

Jedinečná služba najchudobnejším z chudobných a mimoriadna osobnosť svätej Matky Terezy (1910 – 1997) boli bohatým námetom pre filmových tvorcov.
Matka Tereza inšpirovala aj filmárov