Zuzana Artimová 17.12.2023

Svätá omša je liturgický obraz

Kunsthistorik Bohumír Bachratý (81) je vo svojom odbore legenda. Ako kurátor má za sebou 1350 výstav. Onedlho to bude šesťdesiat rokov, čo otváral tú prvú – v roku 1964 ako štvrták na vysokej škole.
Svätá omša je liturgický obraz
Zuzana Artimová 10.12.2023

Poľná omša prináša svetlo a nádej

Teatro Colorato má za sebou premiéru divadelného predstavenia, ktoré vzniklo podľa kantáty českého hudobného skladateľa Bohuslava Martinů s názvom Polní mše. Tvorcovia hovoria o hudobno-scénicko-výtvarnej javiskovej inštalácii. Vôbec nepreháňajú.
Poľná omša prináša svetlo a nádej
Zuzana Artimová 30.11.2023

Poďme sa nakaziť tým pekným

Katarínu Olíkovú prvý raz operovali v januári 2015. „Keď som prišla domov, poprosila som manžela, aby mi kúpil plátno, farby a štetec. Vyslovene som cítila, že potrebujem maľovať.“

Poďme sa nakaziť tým pekným
Martina Grochálová 26.11.2023

Rilkeho milý Pán Boh

Hľadal Boha a zároveň s ním vnútorne zápasil. Veľká časť poetickej tvorby Rainera Mariu Rilkeho je preniknutá duchovnými témami. Menej známa je jeho raná próza Príbehy o milom Pánu Bohu, ktorá vychádza v slovenčine po prvý raz.
Rilkeho milý Pán Boh
Zuzana Artimová 19.11.2023

Ilustrácia v okne je nadčasová vec

Stanislav Hudzík (58) už štvrťstoročie, od roku 1998, vytvára vitráže. Pekná, dobre zrealizovaná vitráž je podľa neho perla každého interiéru.
Ilustrácia v okne je nadčasová vec