Chorus Iglovia spieva už 35 rokov

Bez miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia si celoročný kalendár kultúrnych podujatí v Spišskej Novej Vsi nevedia predstaviť. Široké publikum sa najviac teší na vianočné či novoročné koncerty zboru, ale jeho pestrý repertoár poznajú aj v zahraničí.
Pavol Kall 07.01.2024
Chorus Iglovia spieva už 35 rokov

Snímka z vianočného koncertu Tichá noc 2019, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Snímka: archív miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia

Ako to teda bolo na úplnom začiatku, keď vznikla myšlienka vytvorenia zboru? „Na prvý jarný deň, teda 21. marca 1988, sa zišlo v jedálni vtedajšieho podniku Geologický prieskum na prvej zvolanej skúške asi 55 zamestnancov, žien i mužov,“ spomína predseda občianskeho združenia Chorus Iglovia a zároveň druhý tenor zboru Igor Murko.

„Bolo nám povedané, že sa blížia oslavy 35. výročia vzniku podniku a spevácky zbor by mohol zaspievať Banícku hymnu. Tak sme začali usilovne cvičiť pod vedením Igora Gregu, pretože sme mali do vystúpenia čas asi tri mesiace.“

Okrem Baníckej hymny sa im vtedy podarilo nacvičiť ešte skladbu hudobného velikána Ludwiga van Beethovena Jar volá.

PIESNE S POSOLSTVOM

V roku 2004 sa zbor premenoval na Chorus Iglovia. Repertoár mal už veľmi bohatý a dnes v ňom majú svoje stabilné miesto duchovné a osobitne vianočné piesne.

„Sakrálne piesne sú súčasťou repertoáru mnohých speváckych zoskupení a aj nášho. Majú typickú chrámovú harmóniu a je zaujímavé sledovať, ako odlišne, rôznorodo a nápadito dokážu skladatelia spracovať rovnaké cirkevné texty,“ vysvetľuje dirigentka zboru Marta Nováková.

Tieto piesne interpretujú zboristi radi aj preto, že majú mnohostranné využitie na rozličných podujatiach – koncertoch, festivaloch, súťažiach.

„Vianočné piesne a koledy sú pre nás samostatná kapitola. Každoročne ich predvedieme na našom vrcholnom predstavení sezóny – na vianočnom koncerte Tichá noc v Redute. Bez nich si vianočný koncert asi nevieme ani predstaviť.“

DOBRÉ VZŤAHY

Chorus Iglovia tvorí v súčasnosti 42 členov, z toho je 28 aktívnych spevákov a speváčok v členení hlasov na soprán, alt, tenor a bas.

Vekové rozpätie zboristov je široké. Igor Murko v tejto súvislosti konštatuje, že v ich zbore na veku vôbec nezáleží, a oceňuje vzájomné dobré vzťahy.

„Jednotliví členovia sa vedia spolu porozprávať a spev vnímajú ako záľubu, ktorá im pomáha prekonávať niektoré vlastné životné situácie.“

Život zboru preto netvoria len nácviky a spevácke podujatia. Jeho členovia obľubujú spoločné túry do prírody, posedenia pri guláši či návštevy iných kultúrnych predstavení.

DLHOROČNÁ TRADÍCIA

Miešaný spevácky zbor sa počas rokov svojej existencie úspešne etabloval na kultúrnej scéne, a to nielen v rámci mesta Spišská Nová Ves.

Jeho dirigentka a umelecká vedúca Marta Nováková pripomína, že absolútnou špičkou sú pre nich už spomínané vianočné koncerty v Redute metropoly Spiša.

Usporadúvajú ich pravidelne od roku 1990 a do programu pozývajú aj hosťa, väčšinou zo zahraničia. „Z našich hostí môžem spomenúť chlapčenský zbor z ukrajinského Mukačeva, miešané zbory z Estónska, Chorvátska, zo Slovinska, z Lotyšska, Česka, mužský zbor z Poľska, ale aj zbory z Prievidze, Levoče, Vranova, Prešova, ako aj z družobného Havlíčkovho Brodu či Nového Jičína.“

Stalo sa dobrým zvykom, že s hosťujúcim zborom spievajú spoločnú koledu v ich rodnom jazyku, čo pre nich síce často býva jazykolamom, ale záujem poslucháčov a potlesk je pre nich veľkou odmenou a impulzom do ďalšej práce.

Marta Nováková dopĺňa, že dlhé roky zbor prezentuje svoje umelecké interpretačné majstrovstvo aj počas prehliadky speváckych zborov na Spišských zborových dňoch v gréckokatolíckom chráme v Spišskej Novej Vsi, ako aj na iných podujatiach v meste.

OCENENIA POVZBUDIA

Zboristi zo Spiša sa podelili o plody svojej práce aj s publikom v zahraničí. Vystupovali v trinástich krajinách Európy, v niektorých štátoch i viackrát.

Za svoje predvedené spevácke výkony, za ktorými sa vždy skrýva nielen nadšenie, ale aj disciplína a odriekanie, zožali nejeden úspech.

„Najviac si ceníme bronzové pásmo na 25. ročníku medzinárodnej súťaže v gréckej Preveze v roku 2019. Bolo to veľmi náročné, keďže sme súťažili v kategórii komorných zborov, čo nie je celkom naša parketa. Okrem toho tam vtedy bolo 38 stupňov Celzia. Veľmi si ceníme aj umiestnenie v striebornom pásme na medzinárodnej súťaži Cantate Deo v poľskom Rzeszówe v tom istom roku,“ vyratúva nezabudnuteľné okamihy Marta Nováková.

„Z domácich súťažných prehliadok má pre nás vysokú cenu umiestnenie v striebornom pásme s pochvalou poroty na celoslovenskej prehliadke Viva il Canto v roku 2017, ktorá sa koná každé dva roky práve v Spišskej Novej Vsi.“

NECH NADŠENIE PRETRVÁ

Igor Murko je jedným z posledných dvoch zakladajúcich členov zboru, aktívne vykonáva aj funkciu predsedu. Jeho vzťah k speváckemu telesu je veľmi citový a osobný.

„Nacvičoval som a spieval všetky doterajšie skladby a zúčastnil sa takmer na všetkých zájazdoch, koncertoch, ako aj skúškach a sústredeniach. Za 35 rokov toho bolo neúrekom.“ Za najväčšiu výzvu do budúcnosti považuje najmä omladenie zboru.

A na záver pripojil nielen za seba novoročné prianie: „Zboristom želám veľa zdravia, výdrže a entuziazmu. A nech sa aj naďalej radi stretávame a tešíme na spoločné skúšky, sústredenia, koncerty a zájazdy. Toto je totiž záľuba, ktorú pochopí len ten, kto sa jej venuje.“