Ježiš je v našej blízkosti aj dnes

Hudobno-dramatické pásmo Od zrady k víťazstvu nedávno naštudovala a v ružomberskom farskom Kostole svätého Ondreja odohrala skupina miestnych farníkov. Získalo si srdcia nejedného diváka.
Lívia Dvorská 04.05.2024
Ježiš je v našej blízkosti aj dnes

Ježiš Kristus v podaní Rastislava Galana. Snímky: Viktor Mydlo

Príbeh zo života Ježiša Krista a  jeho blízkych ľudí, odohrávajúci sa pred dvetisíc rokmi, čerpá významné momenty z jeho života. Približuje chvíle účinkovania, Judášovu zradu, Poslednú večeru, odsúdenie Pilátom, ukrižovanie i  zmŕtvychvstanie. Hoci sa dej odohráva pred dvetisíc rokmi, má čo povedať aj dnešnému človeku.

Zrada, intrigy, zapredanie vlastného charakteru či priateľov pre pár drobných sprevádzajú ľudstvo od najstarších čias až po súčasnosť. Pásmo núti diváka zamyslieť sa aj nad vlastnými skutkami, ale aj nad ľahostajnosťou či nečinnosťou, ktorými zväčšujeme biedu dnešného sveta.

PRE VEĽKÝ ÚSPECH

Námetom bolo rovnomenné pásmo, ktoré vzniklo pred niekoľkými rokmi v Trstenej. Ružomberčania si ho mierne upravili a doladili. Herecko-spevácke výkony hlavných predstaviteľov dopĺňajú hudobné aranžmány Mateja Balla (violončelo) a Milana Hatalu (klavír) a hlasy členov speváckeho zboru Juventus.

Prvotným zámerom bolo podľa kaplána a hlavného iniciátora predstavenia Martina Tešlu odohrať jedno predstavenie v Pôstnom období. Pre veľký ohlas napokon pridali ešte štyri reprízy vo Veľkonočnom období. Či budú aj ďalšie, prípadne v iných mestách, ukáže čas, pretože zladiť sedemdesiat ľudí je časovo i technicky náročné.

Výkony nadšených dobrovoľníkov – hercov a spevákov – a atmosféru predstavenia umocňuje hudba, kostýmy i dramatická scénografia. História a dnešok sa prelínajú hraním živých scén a  pomocou záberov z dokumentárnych filmov. Spojenie týchto faktorov sa postará o hlboký duchovno-umelecký zážitok.

Príprava na takmer hodinové predstavenie trvala tri mesiace, prvé stretnutie účinkujúcich sa konalo koncom januára. „Chceli sme zapojiť celé farské spoločenstvo. Deti, mládež, dospelých i starších,“ hovorí kaplán Tešla.

HERECKÉ VÝZVY

Rastislav Galan si zahral hlavnú úlohu Ježiša Krista. Skúsenosti s účinkovaním pred ľuďmi už mal, v živom betleheme si počas vianočných sviatkov zahral úlohu svätého Jozefa. Aktívny člen farského spoločenstva má skúsenosti aj so spevom vďaka účinkovaniu v miestnom farskom spevokole.

Hrať Krista bola pre neho výzva, česť i zodpovednosť zároveň. „Tým, že sme časti predstavenia odohrali priamo medzi ľuďmi, chceli sme, aby pocítili, že Ježiš nie je len historická postava, ale niekto priamo medzi nimi. Niekto, kto je v ich bezprostrednej blízkosti aj dnes.“

Pre Vladimíra Šimeka bola postava Kajfáša prvou skúsenosťou s herectvom. Ale do úlohy vraj „vpadol“, ani nevedel ako. „Keď mi ponúkli túto rolu, bol som práve na firemnom večierku. V dobrej nálade som povedal áno. Na druhý deň som si uvedomil, do čoho som sa dal namočiť,“ hovorí s úsmevom.

Nakoniec do predstavenia zaangažoval aj syna, ktorý hrá najmladšieho učeníka Jána. „Na každú skúšku som sa tešil, a keď sa to celé skončilo, až mi bolo ľúto. Kajfáš je síce negatívna postava a mal som iba štyri vety, ale snažil som sa byť vierohodný. Nabudilo ma to a aj mi to zmenilo život, pretože sa mi obnovili staré priateľstvá a zároveň vznikli nové.“