Zahraničné

Kathpress. at 29.06.2021

Medžugorie si pripomína 40 rokov od prvých zjavení

Známe pútnické miesto Medžugorie si v týchto dňoch pripomína 40 rokov od prvých údajných zjavení Panny Márie. Napriek tomu, že Vatikán tieto zjavenia zatiaľ neuznal za pravé, prichádza na toto miesto každoročne niekoľko stotisíc pútnikov z celého sveta.
Medžugorie si pripomína 40 rokov od prvých zjavení
E- kai 29.06.2021

Lekári vyzývajú zrušiť domáce potraty

Viac ako 600 lekárov vyzýva britského premiéra a predsedov vlád Walesu a Škótska, aby okamžite zrušili program domácich potratov. Výsledky verejnej konzultácie, v rámci ktorej britská vláda navrhla trvalú legalizáciu tohto zákroku, takzvaných interrupcií do it yourself (DIY), zatiaľ neboli zverejnené. Episkopát Anglicka a Walesu tiež vyjadruje kategorický nesúhlas s touto otázkou.
Lekári vyzývajú zrušiť domáce potraty
VN SK 22.06.2021

Trvalý diakon nie je luxusným miništrantom

Svätý Otec František sa 19. júna stretol s trvalými diakonmi rímskej diecézy. Na osobitnú audienciu prišli spolu so svojimi rodinami. V rímskej diecéze, ktorá má 335 farností, pôsobí 137 trvalých diakonov.
Trvalý diakon nie je luxusným miništrantom
VN SK 22.06.2021

Otec európskej jednoty sa stal ctihodným

Pri audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara v sobotu 19. júna schválil pápež František dekréty umožňujúce blahorečenie skupiny desiatich rehoľných sestier alžbetínok, umučených od februára do mája 1945 v Poľsku.
Otec európskej jednoty sa stal ctihodným
VN SK 22.06.2021

Výskum pontifikátu Pia XII. pokračuje

Vo Večnom meste v uplynulých dňoch predstavili prvé výsledky výskumu pontifikátu pápeža Pia XII. Výskum sa uskutočnil po otvorení jeho fondov vo vatikánskych archívoch v marci minulého roka.
Výskum pontifikátu Pia XII. pokračuje