Igor Hanko 12.08.2020

Prečo nie sme vypočutí?

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období - A
Prečo nie sme vypočutí?
Igor Hanko 05.08.2020

V životných búrkach

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období - A
V životných búrkach
Igor Hanko 29.07.2020

Naša spolupráca s Bohom

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Naša spolupráca s Bohom
Igor Hanko 22.07.2020

Vedený radosťou

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Vedený radosťou
Igor Hanko 15.07.2020

Trpezlivosť

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Trpezlivosť