Peter Štálnik 30.03.2024

Žiješ, neboj sa!

Môj priateľ mi rozpovedal príhodu, ktorú zažil počas pobytu v nemocnici, keď sa liečil z ťažkej choroby. Niekedy v noci, v ťažkom spánku, uprostred zvukov kyslíkových prístrojov, otvoril oči a mal pocit, že ho obklopuje svetlo. Myslel si, že je mŕtvy, ale cítil veľký pokoj. Veľmi potichu sa spýtal sestry, ktorá k nemu pristúpila: Som mŕtvy?, pretože mal naozaj pocit, že už nedýcha. Odpoveď zdravotnej sestry znela upokojujúco: Žijete, nebojte sa.
Žiješ, neboj sa!
Peter Štálnik 23.03.2024

Kto je tento človek?

Pred takmer štyridsiatimi dňami sme opustili púšť a počas putovania pôstnymi nedeľami sme sa ocitli na vrchu Tábor, aby sme boli svedkami Ježišovho premenenia. Vypočuli sme si časť nočného rozhovoru s Nikodémom a spolu s Grékmi sme predostreli Filipovi túžbu vidieť Ježiša.
Kto je tento človek?
Peter Štálnik 16.03.2024

Láska nezostáva len pri slovách

Evanjeliový úryvok sa začína príbehom Grékov, teda cudzincov, ktorí sú vzdialení od židovského národa a náboženstva, ale chcú vidieť Ježiša. Obracajú sa na Filipa a Ondreja, ktorí sú vzhľadom na svoje mená gréckeho pôvodu azda najviac ochotní konať ako sprostredkovatelia. Cez nich sa žiadosť dostáva k samotnému Ježišovi.
Láska nezostáva len pri slovách
Peter Štálnik 09.03.2024

Láska zjavená na kríži

Evanjelista Ján sa v tomto úryvku snaží preniknúť do veľkého Božieho tajomstva lásky. Čítame časť z dlhej reči, ktorú Ježiš povedal farizejovi Nikodémovi, vynikajúcemu znalcovi zákona.
Láska zjavená na kríži
Peter Štálnik 02.03.2024

Pravá tvár Boha

Chrám bol miestom, kde sa prinášali obety, ktorými sa uctieval Boh. Pri čítaní úryvku dnešnej nedele sa nám vynára otázka: Prečo sa Ježiš tak nahneval na peňazomencov a predavačov obetných zvierat?
Pravá tvár Boha