Božie veci sa dejú v skrytosti

Ježiš rád hovoril o zložitých veciach s odzbrojujúcou jednoduchosťou. Otvoril knihu života a hovoril o Božích veciach v obrazoch, ktorým každý rozumel.
Peter Štálnik 15.06.2024
Božie veci sa dejú v skrytosti

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: PIXABAY.COM

Dnes hovorí o Božom kráľovstve a prirovnáva ho k malému semienku, z ktorého nakoniec vyrastie veľká rastlina. Nech sa zdá akokoľvek malé, vo svojom vnútri má ukrytú ohromnú silu života. Keď Ježiš spomína Božie kráľovstvo, nehovorí o nebi alebo o inom svete. Hovorí o našom dnešnom svete, v ktorom žijeme, lebo je stále prítomný medzi nami žijúcimi v konkrétnom čase na konkrétnom mieste.

Boh je skutočne prítomný v ľudských dejinách, a to aj v najzamotanejších situáciách. Boh je prítomný v živote človeka a buduje kráľovstvo lásky a pokoja, ktoré Ježiš začal svojimi rukami a slovami.

Evanjelium nás pozýva objavovať tieto malé semienka v situáciách, ktoré práve prežívame. Je potrebná trpezlivosť, ako u poľnohospodára, ktorý zasieva semeno a čaká potrebný čas, kým prinesie úrodu. Všetky vzácne a krásne veci potrebujú čas, aby dozreli. Často sa zdá, že sa nič nedeje, a to až do takej miery, že nás to niekedy odradí. Je dôležité vedieť, že Božie veci dozrievajú vďaka tajomnej vnútornej sile aj tam, kde to nepredpokladáme. Často sa zbytočne trápime namiesto toho, aby sme žili svoj život viery v pokoji, s vedomím, že Boh už koná svoje dielo, hoci je ešte našim očiam ukryté.

Božie kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré sa nevnucuje logikou sily, ale logikou slabosti; nestavia paláce, ale je postavené na kameni, ktorý stavitelia zavrhli; nepresadzuje sa krikom, ale koná v tichosti. Božie kráľovstvo nie je produktom človeka, nie je výsledkom nášho úsilia, nesleduje logiku efektívnosti a viditeľnosti, ktoré často podmieňujú naše pastoračné aktivity.

Všetci tí, ktorí pracujú pre Božie kráľovstvo, ale zároveň žijú s pochybnosťou, či ich úsilie nebude márne, nech sa povzbudia týmto podobenstvom. Semeno prinesie úrodu. O tom niet pochýb.