Nedeľné homílie

Peter Štálnik 23.02.2024

Zažiť Božiu krásu

Premenenie Pána, ktoré tradícia umiestňuje na vrch Tábor, sa odohráva vo veľmi ťažkej fáze života Ježiša a jeho učeníkov.
Zažiť Božiu krásu
Peter Štálnik 16.02.2024

Na ceste púšťou

Epizóda Ježiša pokúšaného satanom nás na začiatku štyridsaťdňovej prípravy na Veľkú noc zavedie na púšť.
Na ceste púšťou
Peter Štálnik 09.02.2024

Dotyk života

Sme svedkami stretnutia malomocného človeka s Ježišom. V tej dobe bolo malomocenstvo choroba, ktorá zasiahla nielen telo, ale viedla aj k spoločenskému a náboženskému vylúčeniu. Strach z nej spôsobil, že chorý prestal byť vnímaný ako človek a ľudia ho stotožnili s jeho chorobou, a preto musel byť izolovaný od spoločenstva.
Dotyk života
Peter Štálnik 02.02.2024

Uzdravení pre službu druhým

Ježiš vošiel do Petrovho domu, kde sa stretáva s jeho testinou. Horúčkou je pripútaná na lôžko, odlúčená od všetkých a neschopná plniť si svoju povinnosť, ktorou je starostlivosť o domácnosť a hostí. Okrem toho sa v tom čase choroba považovala za Boží trest.
Uzdravení pre službu druhým
Peter Štálnik 26.01.2024

Učenie s novou mocou

Ježiš prichádza v sobotu do synagógy, aby učil. A hoci sa nedozvedáme nič o obsahu jeho slov, dozvedáme sa o reakcii ohromených poslucháčov. Sú udivení Ježišovou autoritou, ktorá je v kontraste s uznávanou autoritou zákonníkov, ktorí doteraz učili ľud Božiemu zákonu.
Učenie s novou mocou