Nedeľné homílie

Ľubomír Grega 24.09.2023

Odpustiť či neodpustiť?

Azda niet človeka, ktorý by od chvíle užívania rozumu nezakúsil, aké je niekedy ťažké presvedčiť vlastnú hlavu a srdce a odpustiť druhému alebo čakať na odpustenie.
Odpustiť či neodpustiť?
Ľubomír Grega 22.09.2023

Už pracujete pre neho?

Podľa najnovších sociálnych prieskumov súčasní zamestnávatelia prejavujú najmenej záujmu o dve skupiny obyvateľstva: o ľudí vo veku od 15 do 24 rokov a potom o ľudí po päťdesiatke, teda o v práci začínajúcich a končiacich.
Už pracujete pre neho?
Ľubomír Grega 08.09.2023

Pravidlo štyroch očí

I keď to tak celkom nevyzerá, aj napomínanie patrí k prejavom lásky, dokonca je prvým zo skutkov duchovného milosrdenstva. V Cirkvi sa tiež odporúča využívať takzvané bratské napomenutie (correctio fraterna).

Pravidlo štyroch očí
Ľubomír Grega 31.08.2023

Zachráň svoju dušu

Táto prvá septembrová nedeľa prinesie so sebou trochu viac stresu a napätia, keďže najbližším pondelkom sa pre mnohých začnú opäť školské povinnosti spojené nielen s učením, ale aj s určitým odriekaním. Viem si predstaviť, koľkí by najradšej tieto dni úplne zrušili alebo preskočili.

Zachráň svoju dušu
Ľubomír Grega 25.08.2023

Stojme pri Petrovi

S Ježišom a jeho učeníkmi vstupujeme do Cézarey Filipovej. Dal ju postaviť tetrarcha Herodes Filip a pomenoval ju s úctou voči rímskemu cisárovi (Cézarovi) a s pamiatkou na svoje meno (Filip). Tak ju odlíšil od Cézarey Prímorskej, ktorú postavil jeho otec Herodes Veľký.

Stojme pri Petrovi