Nedeľné homílie

Peter Štálnik 15.06.2024

Božie veci sa dejú v skrytosti

Ježiš rád hovoril o zložitých veciach s odzbrojujúcou jednoduchosťou. Otvoril knihu života a hovoril o Božích veciach v obrazoch, ktorým každý rozumel.
Božie veci sa dejú v skrytosti
Peter Štálnik 08.06.2024

Boh chce pre nás iba to, čo je dobré

Ježiš prijíma za člena svojej rodiny každého, kto plní Božiu vôľu. Zdá sa to také jednoduché. Ale čo je Božia vôľa? Koľkokrát sme chceli úprimne konať podľa jeho vôle, ale z neba sa neozval žiaden hlas a nezachytili sme ani žiadnu vnútornú inšpiráciu. A potom je tu pochybnosť, či by sme vôbec dokázali plniť Božiu vôľu, aj keby sme ju jasne poznali.
Boh chce pre nás iba to, čo je dobré
Peter Štálnik 01.06.2024

Nedeľa je svätý deň

Pre židovský národ je zachovávanie soboty dodnes posvätný zákon. Nariadenie sobotného odpočinku bola absolútna novinka. Nikdy predtým sa nestalo, že by bol nariadený odpočinok úplne pre všetkých – aj pre sluhu, slúžku, cudzinca, ba dokonca aj pre dobytok
Nedeľa je svätý deň
Peter Štálnik 25.05.2024

Jeden Boh v troch osobách

Téma Najsvätejšej Trojice nie je pre kazateľov práve najľahšia. Preto siahajú po obľúbených obrazoch a snažia sa jednoduchým spôsobom vysvetliť nevysvetliteľné. Boh však natoľko presahuje naše ľudské uvažovanie, že je viac ako odvážne tvrdiť, že máme všetky odpovede. Azda nikde to neplatí viac ako o viere v Trojicu.
Jeden Boh v troch osobách
Peter Štálnik 18.05.2024

Duch pravdy

Žijeme v ére mediálnej online komunikácie. Náš smartfón nás dvadsaťštyri hodín denne spája s oceánom slov a obrazov z celého sveta. 
Duch pravdy