Ľubomír Grega 15.07.2023

Zrná Božieho slova

Za bývalých dôb sa počas žatevných prác zvyklo raziť heslo: „Ani zrno nazmar!“ Nie vždy sa to podarilo, a preto niektoré krajnice ciest boli značené rozsýpaným zrnom až do sýpok. Ale ani Ježišov rozsievač z Matúšovho evanjelia nepatril medzi šetrných a už pri siatí si počínal veľmi rozšafne: svoje zrná sial nielen do úrodnej zeme, ale aj na okraje ciest, do skalnatej pôdy a dokonca ich hodil aj do tŕnia. Z ľudského hľadiska si počínal príliš márnotratne, ale z Božieho to bol prejav lásky.
Zrná Božieho slova
Ľubomír Grega 07.07.2023

Hľadá sa Boh

Arcibiskup Fulton Sheen († 1979), ktorý bol vo svojej dobe známy miliónom Američanov najmä z televíznych obrazoviek, v jednom zo svojich vystúpení spomenul, že Boha nie je ťažké nájsť, potrebné je len spustiť naše pyšne zdvihnuté nosy a zbadáme ho pri našich nohách. Preto spomínaní Ježišovi „maličkí“ majú jednu veľkú výhodu: vidia mu priamo do očí, kým „velikáni“ sveta sa musia skláňať, aby si ho všimli.
Hľadá sa Boh
Ľubomír Grega 30.06.2023

Prvé miesto lásky

Súčasný pápežský almužník kardinál Konrád Krajewski počas jednej z peších pútí do Čenstochovej hovoril o tom, že „evanjelium nemá byť švédskym stolom, z ktorého si vyberám iba to, čo mi chutí, a ostatného sa ani nedotknem. Evanjelium musím prijímať celé.“
Prvé miesto lásky
Ľubomír Grega 23.06.2023

Človek a vrabec

Kým u Matúša sa predávajú dva vrabce za halier, u Lukáša je to päť vrabcov za dva haliere. Je to síce zanedbateľný rozdiel, ale jasne poukazuje na to, že ak v Božích očiach má cenu aj jeden obyčajný vrabček, o čo skôr človek, ktorému Boh „spočítal aj všetky vlasy na hlave“.
Človek a vrabec
Ľubomír Grega 16.06.2023

Spoluzodpovednosť

Evanjelium o veľkej žatve a nedostatku robotníkov počúvame opäť v čase, keď sa predstavujú tváre nových kňazov, vstupujúcich do žatvy ľudských duší. Oveľa intenzívnejšie to prežívajú tí, ktorí ich osobne poznajú a najlepšie vedia, čo sa skrýva za týmito tvárami v Katolíckych novinách alebo na spomienkových obrázkoch.
Spoluzodpovednosť