Pavol Gavenda 09.06.2021

Prerastie všetky byliny

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období - B
Prerastie všetky byliny
Pavol Gavenda 02.06.2021

So satanom je koniec

Desiata nedeľa v Cezročnom období - B
So satanom je koniec
Pavol Gavenda 19.05.2021

Duch pravdy vás uvedie do pravdy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - B
Duch pravdy vás uvedie do pravdy
Pavol Gavenda 12.05.2021

Aby boli jedno ako my

Siedma veľkonočná nedeľa - B
Aby boli jedno ako my
Pavol Gavenda 05.05.2021

Položí svoj život za priateľov

„Sľúbili sme si lásku...“ spieval náš národ pred 32 rokmi po nežnej revolúcii. A čo vnímame dnes okolo seba? Obrovskú nevraživosť, neporozumenia, súdy, podozrievania, odsudzovania.
Položí svoj život za priateľov