Peter Štálnik 22.12.2023

Skutočný význam Vianoc

Dodnes si pamätám ten najzvláštnejší betlehem, ktorý som kedy videl. V jeho strede bol uložený tradičný vianočný Ježiško s roztiahnutými rukami, ktorý sa usmieva a leží v jasliach medzi Máriou a Jozefom.
Skutočný význam Vianoc
Peter Štálnik 22.12.2023

Z generácie na generáciu

Boh poslal archanjela Gabriela do Nazareta. V tom čase to bola malá obec, ktorá v Starom zákone nie je spomenutá ani raz. Okrem toho Nazaret nemal medzi Židmi dobrú povesť. Nachádzal sa v Galilei, krajine pohanov, ktorou preto Židia z Jeruzalema pohŕdali. Naznačuje to aj otázka Natanaela: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ (Jn 1, 46).
Z generácie na generáciu
Peter Štálnik 15.12.2023

Hlas volajúceho na púšti

Životopis je jeden z najdôležitejších dokumentov potrebných pri hľadaní práce. Jeho cieľom je prezentovať sa v čo najlepšom svetle pred tými, ktorí nás môžu prijať do zamestnania. Preto neobsahuje iba naše osobné údaje, ale predovšetkým informácie o absolvovanom štúdiu, prax a skúsenosti z predchádzajúceho zamestnania, znalosť cudzích jazykov, prácu s počítačom, jednoducho všetko, čo ovládame a vieme robiť. Čím viac toho máme v životopise uvedeného, tým viac sa zvyšuje naša šanca, že dostaneme pracovné miesto, o ktoré sa uchádzame.
Hlas volajúceho na púšti
Peter Štálnik 08.12.2023

Pripravte cestu Pánovi

Ak sa rozhodneme prečítať si nejaký novinový článok, urobíme tak najčastejšie preto, lebo nás zaujal jeho titulok – niekoľkými slovami podáva zhrnutie toho, o čom budeme čítať.
Pripravte cestu Pánovi
Peter Štálnik 01.12.2023

Bdelosť

Slovo advent je odvodené od latinského adventus, čo znamená príchod. V istom zmysle je celý život človeka adventom, čiže očakávaním Pánovho príchodu, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. Evanjelium žiadnym spôsobom nespochybňuje jeho príchod. To, že príde, je isté, neistý je čas jeho príchodu. Nevieme, či príde večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Uvedené časové údaje zodpovedajú rímskemu deleniu noci na štyri časti. Nočná stráž sa menila každé tri hodiny.
Bdelosť