Peter Štálnik 13.04.2024

Vy ste toho svedkami

Evanjelium Tretej veľkonočnej nedele nám predstavuje ďalšie zjavenie vzkrieseného Ježiša jeho učeníkom. Zoči-voči zjaveniu svojho Majstra boli Jedenásti zmätení a naľakaní, pretože si mysleli, že vidia ducha. Ešte stále neveria v reálnu prítomnosť Ježiša ako vzkrieseného z mŕtvych, takú reálnu, ako keď s nimi kráčal po cestách Galiley a Judey, ale myslia si, že majú pred sebou zjavenie Ježišovho ducha.
Vy ste toho svedkami
Peter Štálnik 06.04.2024

Odovzdávať vieru svedectvom života

Tak často považujeme vieru za samozrejmosť a na otázky Vyznania viery počas Veľkonočnej vigílie: veríš v Boha, v zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, v Ducha Svätého, automaticky odpovedáme: verím. Ale veríme naozaj?
Odovzdávať vieru svedectvom života
Peter Štálnik 30.03.2024

Žiješ, neboj sa!

Môj priateľ mi rozpovedal príhodu, ktorú zažil počas pobytu v nemocnici, keď sa liečil z ťažkej choroby. Niekedy v noci, v ťažkom spánku, uprostred zvukov kyslíkových prístrojov, otvoril oči a mal pocit, že ho obklopuje svetlo. Myslel si, že je mŕtvy, ale cítil veľký pokoj. Veľmi potichu sa spýtal sestry, ktorá k nemu pristúpila: Som mŕtvy?, pretože mal naozaj pocit, že už nedýcha. Odpoveď zdravotnej sestry znela upokojujúco: Žijete, nebojte sa.
Žiješ, neboj sa!
Peter Štálnik 23.03.2024

Kto je tento človek?

Pred takmer štyridsiatimi dňami sme opustili púšť a počas putovania pôstnymi nedeľami sme sa ocitli na vrchu Tábor, aby sme boli svedkami Ježišovho premenenia. Vypočuli sme si časť nočného rozhovoru s Nikodémom a spolu s Grékmi sme predostreli Filipovi túžbu vidieť Ježiša.
Kto je tento človek?
Peter Štálnik 16.03.2024

Láska nezostáva len pri slovách

Evanjeliový úryvok sa začína príbehom Grékov, teda cudzincov, ktorí sú vzdialení od židovského národa a náboženstva, ale chcú vidieť Ježiša. Obracajú sa na Filipa a Ondreja, ktorí sú vzhľadom na svoje mená gréckeho pôvodu azda najviac ochotní konať ako sprostredkovatelia. Cez nich sa žiadosť dostáva k samotnému Ježišovi.
Láska nezostáva len pri slovách