Igor Hanko 16.09.2020

Spravodlivosť nestačí

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období - A
Spravodlivosť nestačí
Igor Hanko 09.09.2020

Odpúšťaním sa podobáme Bohu

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období - A
Odpúšťaním sa podobáme Bohu
Igor Hanko 02.09.2020

Ako získať brata napomenutím

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období - A
Ako získať brata napomenutím
Igor Hanko 26.08.2020

Smerovať k Božiemu videniu

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období - A
Smerovať k Božiemu videniu
Igor Hanko 19.08.2020

Pravdivejší a úplnejší obraz o sebe

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období - A
Pravdivejší a úplnejší obraz o sebe