Vy ste toho svedkami

Evanjelium Tretej veľkonočnej nedele nám predstavuje ďalšie zjavenie vzkrieseného Ježiša jeho učeníkom. Zoči-voči zjaveniu svojho Majstra boli Jedenásti zmätení a naľakaní, pretože si mysleli, že vidia ducha. Ešte stále neveria v reálnu prítomnosť Ježiša ako vzkrieseného z mŕtvych, takú reálnu, ako keď s nimi kráčal po cestách Galiley a Judey, ale myslia si, že majú pred sebou zjavenie Ježišovho ducha.
Peter Štálnik 13.04.2024
Vy ste toho svedkami

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: PEAKPX.COM/VOĽNÉ DIELO

No Ježiš im ukazuje znaky svojho osláveného tela a vyzýva ich, aby sa ho dotkli. Je to telo vzkriesené z mŕtvych, nie oživená mŕtvola ani obyčajný duch. Učeníci, ktorým sa ukazuje Zmŕtvychvstalý, prechádzajú od strachu cez úžas k viere.

Až keď uverili, že majú pred sebou skutočne živého Pána, zaznieva z jeho úst potvrdenie: Vy ste toho svedkami. Ako môžeme byť svedkami Kristovho vzkriesenia? Nietzsche napísal: Ak Kristus vstal, prečo ste takí smutní? Nemáte tvár vykúpených ľudí!

Mali by sme byť radostní ľudia a namiesto toho sme smutní a zachmúrení. Ako však môžeme získať tvár a predovšetkým dušu vykúpených ľudí a stať sa tak svedkami veľkonočných udalostí? Cestu nám naznačujú liturgické čítania. Svätý Peter a svätý Ján totiž hovoria o pokání za hriechy a o zmene života.

Dokonca samotný Ježiš v evanjeliu hovorí, že v jeho mene sa bude všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Čo to má spoločné s Kristovým zmŕtvychvstaním? Aby človek zakúsil nádej, musí niekedy pociťovať zúfalstvo; aby ocenil vodu, musí byť smädný; aby pochopil hodnotu zdravia, musí byť chorý. Aby vedel človek prijať zmysel veľkonočných udalostí a svedčiť o nich, je nevyhnutné, aby predtým prežil skutočnosť, že je hriešny.

Dostojevskij vo svojom slávnom diele Bratia Karamazovovci hovorí, že raj sa začína až vo chvíli, keď má človek odvahu uznať svoj hriech. Svedkami Kristovho zmŕtvychvstania sa môžeme stať iba vtedy, ak si priznáme vlastnú hriešnosť a následne zažijeme milosť odpustenia a radosť z nového života v Kristovi.