Igor Hanko 22.07.2020

Vedený radosťou

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Vedený radosťou
Igor Hanko 15.07.2020

Trpezlivosť

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Trpezlivosť
Igor Hanko 08.07.2020

Dobré slovo

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období - A
Dobré slovo
Igor Hanko 01.07.2020

Viera a pochybnosť

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období - A, sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
Viera a pochybnosť
Igor Hanko 24.06.2020

Pre koho strácam život

Trinásta nedeľa v Cezročnom období - A
Pre koho strácam život