Igor Hanko 18.12.2019

Drámy a dary

Štvrtá adventná nedeľa - A
Drámy a dary
Igor Hanko 11.12.2019

Predstavy a realita

Tretia adventná nedeľa - A
Predstavy a realita
Igor Hanko 04.12.2019

Snívajme a konajme

Druhá adventná nedeľa - A
Snívajme a konajme
Igor Hanko 27.11.2019

Pán prichádza každú hodinu

Prvá adventná nedeľa - A
Pán prichádza každú hodinu
Ľubomír Grega 20.11.2019

Ježišu, spomeň si na nás

Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období - C - Krista Kráľa
Ježišu, spomeň si na nás