Pravá tvár Boha

Chrám bol miestom, kde sa prinášali obety, ktorými sa uctieval Boh. Pri čítaní úryvku dnešnej nedele sa nám vynára otázka: Prečo sa Ježiš tak nahneval na peňazomencov a predavačov obetných zvierat?
Peter Štálnik 02.03.2024
Pravá tvár Boha

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS

Bola to predsa cenná služba pre pútnikov, ktorí si vymieňali mince s vyrazeným cisárovým obrazom za čisté židovské mince, čo umožňovalo Židom z cudziny kupovať zvieratá potrebné na obetovanie. Čo Ježiša tak nahnevalo, že si musel vyrobiť bič a vyhnať týchto obchodníkov?

Ježiš nechcel a ani dnes nechce, aby sa náš vzťah s nebeským Otcom stal trhoviskom, kde sa obchoduje na základe ponuky a dopytu. Boh bol milovaný nie srdcom, ale iba plnením náboženských predpisov. Ježišovo nahnevané gesto bolo znamením, že čas kultu spojeného s obetami a prinášaním vecí, ktoré majú potešiť Boha, sa skončil. Človek už nechodí do chrámu, aby sa Bohu zavďačil, ale chodí sa mu poďakovať.

Ježiš zničil myšlienku náboženstva založenú na obchode, na obetách, ktoré treba priniesť, aby sme za to niečo dostali. Sme si však istí, že to predsa len nie je stále nastavenie aj našej mysle? Sme si istí, že náš prístup k Bohu nie je kontaminovaný obchodnou mentalitou, ktorá robí z Boha poskytovateľa služieb, za ktoré sa platí menou náboženských praktík a obiet? Myšlienka tohto postoja je jednoduchá: my mu dáme modlitby, pôst a almužnu a on nám dá to, čo od neho žiadame.

Boh nie je na predaj, pretože láska sa nedá kúpiť. A Boh je láska. Ak láska nie je zadarmo, potom to jednoducho nie je láska. Nezabúdajme na to, že sme spasení z milosti, to znamená zadarmo. Neexistujú žiadne modlitby, obety ani liturgie, ktorými by sme si mohli kúpiť jeho lásku. Božia láska sa nedá zaslúžiť, môže sa iba prijať.

Práve Pôstne obdobie je vhodný čas na očistenie nášho zdeformovaného obrazu Boha, ktorého musíme obetami a modlitbami priviesť k plneniu našej vôle. Je čas vrátiť sa k tvári Otca, ktorý ma miluje a očakáva, že mu budem odpovedať svojou nezištnou láskou.