Kto je tento človek?

Pred takmer štyridsiatimi dňami sme opustili púšť a počas putovania pôstnymi nedeľami sme sa ocitli na vrchu Tábor, aby sme boli svedkami Ježišovho premenenia. Vypočuli sme si časť nočného rozhovoru s Nikodémom a spolu s Grékmi sme predostreli Filipovi túžbu vidieť Ježiša.
Peter Štálnik 23.03.2024
Kto je tento človek?

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS/VOĽNÉ DIELO

Teraz vstupujeme do týždňa, ktorý sa nazýva svätý, pretože je stredobodom života kresťana. Budeme robiť spoločnosť Ježišovi v jeho posledných hodinách, budeme s ním minútu po minúte. Tento týždeň sa ponoríme do atmosféry ticha, bolesti a zrady. Budú to dni úzkosti Ježiša z Nazareta, ktorý sa slobodne rozhodne dať svoj život za spásu sveta.

Celým Evanjeliom podľa Marka sa ako červená niť tiahne otázka, ktorú si kladie každý človek, ktorý Ježiša počúva alebo ho vidí konať: Kto je tento človek? Jedine Marek v pašiovom rozprávaní uvádza postavu stotníka, ktorý dáva konečne odpoveď: „Tento človek bol naozaj Boží Syn“ (Mk 15, 39).

Pravá viera sa začína v momente, keď v ukrižovanej Ježišovej tvári vieme rozpoznať Božieho Syna. To sa nám podarí iba vtedy, keď sa dokážeme zastaviť a venovať pašiovým udalostiam rozjímavý čas. V Pôstnom období sme sa pýtali, čo by sme mohli urobiť pre Boha, v tomto týždni s úžasom kontemplujeme, čo Boh urobil pre nás. Hlavnými predstaviteľmi Pôstneho obdobia sme boli my, naše modlitby, pokánie, almužny. Tento týždeň je hlavným predstaviteľom Boh. Sledujme s pozorným srdcom, čo pre nás robí vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.

Ak budeme k udalostiam Svätého týždňa pristupovať s cieľom rozumovo ich pochopiť, opäť nám uniknú a prežijeme ich iba ako spomienku na niečo dávne a vzdialené. Ak chceme, aby mal Svätý týždeň vplyv na náš život, musíme mu dovoliť, aby sa zapísal do nášho srdca. Dobrou správou je, že každý, kto si otvorí srdce pre tajomstvo veľkonočných dní, môže zakúsiť radosť z víťazstva života nad smrťou.