Igor Hanko 01.07.2020

Viera a pochybnosť

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období - A, sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
Viera a pochybnosť
Igor Hanko 24.06.2020

Pre koho strácam život

Trinásta nedeľa v Cezročnom období - A
Pre koho strácam život
Igor Hanko 17.06.2020

Zušľachťujme si našu dušu

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období - A
Zušľachťujme si našu dušu
Igor Hanko 10.06.2020

Sme útechou bezradných

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období - A
Sme útechou bezradných
Igor Hanko 03.06.2020

Najnáročnejšie obrátenie

Desiata nedeľa v Cezročnom období - Najsvätejšej Trojice - A
Najnáročnejšie obrátenie