Život medzi Božím a cisárovým

Nie za každou otázkou je úprimný záujem o poznanie pravdy. Niekedy môže ísť iba o „podchytenie“ v reči. Výsledkom býva zneužitie povedaného slova, ktoré sa otočí proti tomu, kto ho vyslovil. Vždy mi je ľúto, ak sa slová začnú meniť na zbrane, pomocou ktorých sa druhí zhadzujú, umlčiavajú alebo rovno odstraňujú. Tieto „slovné útoky “ sa často začínajú „cestou medu“: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu, podľa nej aj učíš a na nikoho neberieš ohľad, na žiadneho človeka...“
Ľubomír Grega 20.10.2023
Život medzi Božím a cisárovým

Ilustračná snímka: pixabay.com

To všetko boli pochvalné reči na Ježiša, ktoré mali o pýtajúcich vytvoriť priateľský obraz. Ale Ježiš vedel, čo je za týmto „medom“, a celý spôsob nazval pokúšaním a odosielateľov otázky pokrytcami.

Ježiš to vedel, ale nám to nie je vždy jasné, preto si musíme osvojiť známu radu o „vážení slov“, pretože raz vypovedané slovo už nestiahneme naspäť. To je prvá časť evanjelia. Tá druhá pripomína Ježišovu odpoveď, že netreba miešať cisárovo s Božím, ani ich stavať do protikladu. Čo je však cisárovo a čo Božie?

Cisárovo je iba to, čo sa končí s cisárom, a Božie je to, čo má pečať večnosti. Všetky „denáre“ sveta sa stratia a zhrdzavejú, skončia ako ich majitelia. Ale v človekovi je niečo, čo sa nestráca ani smrťou a má pečať večnosti – je to jeho nesmrteľná duša.

Preto nemáme mať starosť len o pozemské, ale aj o večné, ktoré raz bude s Bohom alebo bez neho. Je pravda, že medzi cisárovým a Božím bude aj neustále napätie. Ešte počas totality sa v bývalom Sovietskom zväze odohrala bežná rodinná scéna.

Matka a stará matka túžili pokrstiť niekoľkoročného chlapca, ale otec im to zo strachu pred úradmi rázne zakázal. Napriek tomu o nejaký čas obidve ženy chlapca zobrali na trh, ale namiesto trhu s ním zamierili do chrámu, kde ho kňaz hneď pokrstil.

Po krste mu zakázali povedať o tom otcovi. Ale pre chlapca to bol taký silný zážitok, že neodolal a všetko povedal. Otec, ktorý práve hral na gitare, ju od zlosti roztrieskal. Ale stará mama ju s pokojom pozbierala a uložila na pamiatku so slovami: „Božie veci stoja za to, aby sa kvôli nim polámali aj pozemské.“