Igor Hanko 03.06.2020

Najnáročnejšie obrátenie

Desiata nedeľa v Cezročnom období - Najsvätejšej Trojice - A
Najnáročnejšie obrátenie
Igor Hanko 27.05.2020

V Božích očiach sme už dospelí

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - A
V Božích očiach sme už dospelí
Igor Hanko 20.05.2020

Teraz sa modlí za nás

Siedma Veľkonočná nedeľa - A
Teraz sa modlí za nás
Igor Hanko 13.05.2020

Vy ma uvidíte

Šiesta Veľkonočná nedeľa - A
Vy ma uvidíte
Igor Hanko 06.05.2020

Jediná šanca

Piata veľkonočná nedeľa - A
Jediná šanca